Svaly u detí

Svaly sú vytvorené z dlhých pásov tesne preple­tených vláken, ktoré zmršťovaním a uvoľňova­ním vyvolávajú pohyb. V ľudskom tele rozlišuje­me dva…

Rakovina pažeráka

Rakovina pažeráka (carcinoma oesophagi) častejšie postihuje mužov a najčas­tejšie sa vyskytuje po 70. roku, hoci ochorejú naň aj mladší. Predisponujúce…

Rakovina pankreasu

Na karcinóm podžalúdkovej žľazy (carcinoma pancreatis) zomierajú 2 % zo všetkých chorých umierajúcich na karcinómy. Výskyt choroby sa v ostatných…

Wilsonova choroba

Hepatolentikulárna degenerácia je zriedkavá choroba prevažne mladých ľudí, ktorú charakterizuje pečeňová cirhóza, obojstranné zmäknutie a degenerácia bazálnych ganglií mozgu a…

Transplantácia obličiek

Transplantácia je ďalšou možnosťou liečenia terminálneho zlyhania obličiek a s dialýzou tvorí integrovaný dialyzačno-transplantačný program. Oblička (štep) sa odoberie živému…

Streptokoková pneumónia

Etiopatogenéza: Pôvodcom tejto pneumónie je grampozitívny Streptococcus pyogenes, ktorého najdôležitejšou vlastnosťou z klinického hľadiska je jeho veľká senzitivita na penicilín…

Refluxná choroba

Refluxová choroba (refluxová ezofagitída) je časté ochorenie pažeráka dôsledku insuficiencie kardie čiže gastroezofágového zvierača. Následkom refluxu žalúdkového a dvanástnikového sekrétu…