Dusenie dieťaťa

Dusenie je reakcia, ktorou sa telo usiluje vypudiť cudzie teleso, zvyčajne potravu alebo hračku, ktoré sa nedostali do trubice vedúcej…

Trieska v prste

Cudzím telesom v koži alebo pod kožou býva zadretá trieska, črepina kovu alebo skla, tŕň, pichliač. V týchto prípadoch zvyčajne…

Hluchota u detí

Hluchota, čiastočná alebo úplná, je zvyčajne buď dôsledkom vrodenej poruchy, t. j. prítomnej pri narodení, alebo ochorenia dieťaťa počas prvých…

Detská roseola

Detská roseola je pomerne zriedkavým víruso­vým infekčným ochorením, ktoré vyvoláva u malých detí horúčku a vyrážky; je nákazlivá a jej…

Dehydratácia u detí

Telo potrebuje dostatočné zásoby vody na roz­púšťanie dôležitých nerastných látok, ako aj na fungovanie systému, ktorý udržiava v organiz­me rovnováhu…