Hypopituitarizmus

Charakteristika: Hypopituitarizmus znamená chýbanie jednej alebo všetkých hormónových funkcií hypotalamo-adenohypofýzového systému. Má najčastejšie organickú príčinu, predovšetkým deštrukciu tkaniva podmozgovej žľazy…

Jednoduchá struma

Jednoduchá struma znamená zväčšenie štítnej žľazy bez klinických prí­znakov jej narušenej funkcie. Prípadné ťažkosti sú len mechanického rázu, vznikajú z…

Choroby gonád u muža

Semenníky majú dvojakú funkciu: endokrinnú (sekrécia androgénov) a exokrinnú (tvorba a výdaj mužských zárodkových buniek, spermií). Porucha jednej alebo obidvoch…

Nádory hypofýzy

Adenómy vychádzajú z buniek adenohypofýzy. Pokladajú sa za benígne, aj keď sa niekedy šíria do okolia. Takouto expanziou sa stávajú…

Akútny uzáver tepny

Akútny uzáver periférnej tepny je spôsobený embolom alebo trombózou. Najčastejšou príčinou embólie je trombus uvoľnený zo srdca. Akútna tepnová trombóza…

Endokarditída

Definícia a charakteristika: Endokarditídy sú zápaly vnútrosrdia (endokardu). Majú najčastejšie infekčný pôvod (infekčné endokarditídy). Veľmi často postihujú endokard na chlopniach,…

Nádory obličiek

U dospelých je najvýznamnejším nádorom obličiek tzv. Grawitzov nádor čiže adenokarcinóm obličky – hypernefrón. Vyskytuje sa najčastejšie po 40. roku.…

Hyperhydratácia – Prevodnenie

Hyperhydratácia (prevodnenie) znamená zvýšený objem telových teku­tín, zvýšené množstvo vody v organizme. Hypertonická (hyperosmolárna) hyperhydratácia. Táto pomerne zriedkavá porucha vnútorného…

Nefrotický syndróm

Nefrotický syndróm je súbor charakteristických klinických aj labora­tórnych príznakov, ktorými sa prejavujú niektoré ochorenia obličiek. Klinické príznaky: opuchy, často veľmi…

Transplantácia obličky

Zásadným prínosom pre liečbu chronického zlyhania obličiek je trans­plantácia obličky. Ak sa podarí, môže sa nepriaznivá situácia definitívne alebo na…

Dyspepsia simplex

Dyspepsia simplex: je jednoduchá hnačka prejavujúca sa klinickým ob­razom častých riedkych stolíc. Dieťa odmieta potravu, je nepokojné, občas vracia. Stolice…

Dialýza

Dialýza je oddeľovanie koloidných a kryštaloidných látok rozpustených v roztoku pomocou polopriepustnej membrány. Hemodialýza znamená uplatnenie fyzikálnych princípov dialýzy na…

Poranenia obličiek

Najviac sa vyskytujú tupé úrazy obličiek rôznej závažnosti. Najľahším stupňom je poranenie bez trhliny obličkového tkaniva, často bez krvi v…