Akútna perikarditída

Etiológia a patogenéza: Akútna perikarditída vzniká zväčša rozšírením patologického procesu z iných orgánov na perikard, a to: metastaticky – zanesením infekčného…

Sínusoatriálna blokáda

Sínusoatriálna blokáda je porucha vedenia vzruchu zo sínusoatriálneho uzla cez sínusoatriálne spojenie do okolitého myokardu. stupeň sínusoatriálnej blokády ťažko diagnostikovať…

Zápalové ochorenia srdca

Zápalovým procesom môžu byť postihnuté prakticky všetky anatomické štruktúry srdca – endokard (endokarditída), myokard (myokarditída) a perikard (perikarditída). Zápalový proces…

Nestabilná angina pectoris

Nestabilnú hrudníkovú angínu, označovanú aj ako akcelerovaná angina pectoris, intermediárny koronárny syndróm, predinfarktová angina, charakterizuje intenzívna bolesť lokalizovaná retrosternálne, trvajúca…

Kardiogénny šok

Šok pri čerstvom infarkte myokardu je druhou najzávažnejšou komplikáciou tohto ochorenia. V priebehu šoku kriticky klesá kapilárna perfúzia s následným zmenšením…