Choroby očnej gule

Trachóm: Príznakom trachómu je najmä zvýšená citlivosť očí na svet­lo, ďalej slzenie, rezanie a pálenie v očiach, hlienovohnisové výlučky spojoviek,…

Vírus Echo

Ochorenie ECHO-vírusmi vyvoláva skupina vírusov označovaných ako entericcytopathogenic human orphan“ (skratka ECHO; termín „orphan“ znamená sirota alebo vybraný preto, lebo…

Halucinácie

Halucinácie sú vnemy, ktoré vznikajú bez súčasného vonkajšieho pod­netu, pričom majú pre jedinca charakter skutočnosti. Sluchové (akustické) halucinácie. Jednoduché (elementárne)…

Detské hlísty

Detské hlísty, práve tak ako mrie, sa vyskytujú len u ľudí. Pôvodcom nákazy je škrkavka Ascaris lumbricoides, ktorá má valcovité…

Demencia

Demencia je charakterizovaná celkovým oslabením psychickej aktivity s následným znížením sociálnej a profesionálnej činnosti človeka. Zvyčajne je narušená pamäť, orientácia,…

Čo je to ilúzia?

Ilúzie sú vnemy, pri ktorých sa objektívna skutočnosť nesprávne vníma – zobrazuje. Vyvoláva ich skutočný podnet, ktorému však nezodpovedá ich…

Arachnoiditída

Arachnoiditída je zápal mozgových alebo miechových plien, ale na roz­diel od väčšiny meningitíd ide o chronický zápal, preto je vhodnejší…

Amputácie končatín

Amputácia chorej končatiny je poslednou možnosťou po vyčerpaní všet­kých možných terapeutických zásahov na jej záchranu. Indikovaná je v piatich prípadoch:…

Zápal ucha

Zápal ucha môžu postihnúť vonkajšie, stredné, ale aj vnútorné ucho. Môžu byť špecifické, ale aj nešpecifické. Zápal vonkajšieho ucha môže…

Imunodeficity

Imunodeficity (imunodeficitné stavy) sú klinicky významné poruchy imunity (bunkovej alebo protilátkovej), ktoré môžu byť vrodené alebo zís­kané a prejavujú sa…

Kontraktúra

Kontraktúra je fixované držanie končatiny alebo inej časti tela (napr. chrbtice). Druhy a príčiny kontraktúr: neurogénne kontraktúry vznikajú pri dlhšie…

Lymská choroba – Borelióza

Lymská choroba je infekčné ochorenie charakterizované kožným erytémom, neurologickými príznakmi s postihnutím periférneho i centrálneho nervového systému a artritickými príznakmi.…

Chorea minor

Chorea minor je klinická jednotka choreatickej formy hyperkinetickohypolonického syndrómu. Ochorenie sa často ľudovo nazýva „tanec sv. Víta“. Vzniká medzi 5.-14.…

Mozgová smrť

Pojmom mozgová smrť sa označuje stav ireverzibilného a úplného vy­hasnutia mozgových funkcií pri umelo udržiavanej respirácii a systémovej cirkulácii prostriedkami modernej…

Nádory kože

Nádory kože predstavujú rozsiahlu a v niektorých prípadoch veľmi zá­važnú skupinu ochorení. Môžu byť benígne a malígne. Z nezhubných sú…

Poruchy kĺbov

Starí ľudia často trpia bolesťami kĺbov, ktoré majú rôzne príčiny. Medzi najčastejšie patrí osteoartritída, reumatická artritída, synovitídy vyvolané kryštálmi. Osteoartritída:…

Svalový tonus

Svalový tonus je základný nervovosvalový reflexný dej – reflexné udržiavanie napätia svalu. Stupeň tohto napätia sa môže meniť, zvyšovať alebo…

Vred v nose

Vred nosa spôsobuje obyčajne stafylokoková infekcia vo vlasovom vačku nosovej predsiene, ktorá sa šíri na okolité tkanivo. Infekcia prenikne buď…

Atrofia svalu

Atrofia je zmenšenie rozmerov určitých orgánov alebo tkanív pre rozma­nité príčiny. Atrofia svalu vzniká  najčastejšie pri prerušení spojenia svalo­vých vláken…