Skorbut

Skorbut vzniká najmä z nedostatku kyseliny askorbovej (vitamín C) ale určitý podiel na poruche má aj deficit iných výživových činiteľov (ako sú kyselina fólová, vitamín A, železo, prípadne aj bielkoviny). Vyskytuje sa u dojčiat s nedostatočnou stravou (mlieko + obilniny)…

Mykoplazmová pneumónia

Etiopatogenéza: Pôvodcom je Mycoplasma pneumoniae, ktorá je priradená k baktériám, ale má aj niektoré vlastnosti podobné vírusom. Je najčastejším pôvodcom tzv. atypických pneumónií, ku ktorým sa dnes ráta pneumónia vyvolaná vírusom psitakózy-ornitózy, vírusmi detských exantémových chorôb, Pasteurella tularensis a Legionella…

Koagulopatie

Vrodené defekty plazmatických koagulačných faktorov sú veľmi zriedkavé. Hemofília typu A, ktorá je z vrodených koagulopatií najčastejšia, sa vyskytuje približne v 70 prípadoch na 1 milión obyvateľov, hemofília typu B, von Willebrandova choroba, a defekt faktora VII sa vyskytujú 7…

Laktacidóza

Laktacidóza je metabolická acidóza zapríčinená nadmernou tvorbou kyseliny mliečnej. Klinický obraz je veľmi podobný ketoacidóze. Chorí sú zvyčajne dehydratovaní, majú Kussmaulovo dýchanie a často hypotenziu. Glykémia môže byť normálna, ba aj znížená (najmä ak chorý pil alkohol, nejedol a užíval…

Enterokoková pneumónia

Etiopatogenéza: Pôvodcom je Enterococcus, ktorý patrí do skupiny streptoko­kov D. Vyskytuje sa ako komenzál v tráviacej sústave človeka. V pľúcach môže vyvolať pneumóniu, ktorá už pri röntgenovom obraze malých infiltrácií vyvoláva tvorbu viacerých abscesov. Symptomatológia: V klinickom obraze dominuje zdĺhavý…

Megakólon

Názvom megacolon, obrovské hrubé črevo, sa označuje nápadné rozšírenie, predĺženie a zmohutnenie hrubého čreva. Porucha môže byť vrodená (Hirschprungova choroba) alebo získaná. Hirschprungova choroba (aganglionóza) čiže vrodený megakólon sa prejavu­je zakrátko po pôrode. Postihnuté dojča má mohutne rozpäté brucho a…

Hemofilová pneumónia

Etiopatogenéza: Pôvodcom tejto pneumónie je gramnegatívny bacil Haemophilus influenzae. Neopuzdrené kmene sa nachádzajú v horných dýchacích cestách u zdravých osôb tak často, že sa môže v tejto lokalizácii považovať za normálnu flóru a dajú sa najčastejšie vy kultivovať z hnisovej…

Whippleova choroba

Zriedkavú Whippleovu chorobu klinicky charakterizujú artralgie, bolesť bru­cha. hnačka, postupné chudnutie a porucha črevnej absorpcie. Laboratórne sa zistí steatorea, hypoalbuminémia a anémia. Choroba sa diagnostikuje biopsiou tenkého čreva. Elektrónovomikroskopicky sa v sliznici tenkého čreva zistia baciliformné telieska, ktoré po liečení…

Klebsielová pneumónia – Friedländeroya pneumónia

Etiopatogenéza: Túto pneumóniu môže vyvolať Klebsiella pneumoniae, Enterobacter alebo Serrata genera, ktoré sú zoskupené na báze morfológie kolónií a biochemických testov a sú známe ako klebsiely. Primárna klebsielová pneumónia sa dnes vyskytuje zriedkavo, častejšie býva sekundárna, pri inom základnom ochorení.…

Ischemická kolitída

Porucha krvného zásobenia vytvára na hrubom čreve podobné pomery ako na tenkom čreve. Môže vzniknúť rozsiahly alebo segmentálny, okluzívny aj neokluzívny infarkt. Ischemická kolitída sa zjavuje u osôb stredného alebo vyššieho veku s príznak­mi aterosklerózy. Prejavuje sa kŕčovitou ľavostrannou brušnou…

Choroba Purpura

Fulminantná purpura je obávanou ťažkou formou alergicko-toxickej purpury. Agens tu spôsobuje také poškodenie cievnej steny s nekrózou buniek endotelovej výstelky, že sa aktivuje hemostatická reakcia, ktorej výsledkom je trombotizácia drobných ciev marginálneho riečiska, trombotická mikroangiopatia s poruchou cirkulácie a výživy…

Hemofília typu B

Hemofíliu typu B, označovanú aj ako Christmasova choroba (podľa prvého pacienta, u ktorého bol tento koagulopatický defekt odlíšený od klasickej hemofílie), podmieňuje vrodený kvalitatívny defekt molekuly faktora IX (PTC – plasma thromboplastin antecedent). Tento defekt má rovnako ako hemofília typu…

Hemofília typu A

Táto vrodená koagulopatia, označovaná aj ako klasická hemofília, je zapríčine­ná vrodenou nízkou koncentráciou faktora VIII (AHG, antihemofilického globulí­nu), ktorý sa ako kofaktor zúčastňuje spolu s fosfolipidom a aktívnym faktorom IX na aktivácii faktora X. Klinické prejavy v podobe podkožných sufúzií,…

Črevná tuberkulóza

Tuberkulózna enterokolitída je napospol druhotná, a to z infekcie poprehĺtaným spútom (chriakmi) pri pľúcnej tuberkulóze. Postihuje najmä ileocekálnu oblasť. Vznikajú ulcerácie sliznice, zúženiny čreva, zápal oblastných miazgových uzlín a proliferačný fibrotizujúci zápal črevnej steny (hypertrofická ileocekálna tuberkulóza). Črevná tuberkulóza sa…

Akútny črevný infarkt

Najčastejšou príčinou náhleho uzáveru hornej mezenterickej artérie je pokročilá ateroskleróza. Ischemický infarkt sa zjavuje aj pri rázštepovej aneuryzme, celkovej vaskulitíde rozličného pôvodu, užívaní ústnych kontraceptív, hyperkoagulačných stavoch a zriedkavo aj bez zjavnej príčiny. Úplný obraz rozsiahleho črevného infarktu nenecháva diagnostické…

Pneumokoková pneumónia

Etiopatogenéza: Pôvodcom je grampozitívny Streptococcus pneumoniae (Diplococcus pneumoniae, Pneumococcus). Vyvoláva primárnu lobárnu pneumóniu, ako aj sekundárnu bronchopneumóniu s exsudatívnymi zápalovými zmenami predovšetkým v alveolárnom priestore. Epidemiológia: Pneumokoky sa prenášajú z človeka na človeka kvapkovou infekciou a patogénne sa správajú, až…

Tvrdá stolica

Zapečenie (obstipatio) sa definuje ako namáhavé vyprázdňovanie tvrdej stolice. Defekácia býva zriedkavejšia. Frekvencia normálneho vyprázdňovania stolice je variabilná, od dakoľkých stolíc denne až po jednu stolicu za 2-3 dni. Zapečenie ju buď príznak rozličných prvotných porúch (symptómové zapeče­nie) alebo samostatná…

Akútna lymfatická leukémia

Leucaemia lymphatica acuta (ALL) vychádza z nezrelých lymfocytov krvi, kostnej drene a lymfatického tkaniva. Ide prevažne o tzv. lymfocyty 0, teda také, ktoré nemajú receptory charakteristické pre lymfocyty T či B. Etiológia a patogenéza (pozri aj ostatné akútne leukémie). ALL…

Pelagra – Choroba

Pelagru zapríčiňuje nedostatok kyseliny nikotínovej, ktorý sa kombinuje s deficitom iných zložiek skupiny vitamínu B (najmä riboflavínu a pyridoxínu). Vzniká najmä v chudobných oblastiach, kde je v strave bohato zastúpená kukurica a oveľa menej mäso. Nevie sa, prečo kukuricová strava…

Avitaminóza c

V súčasnosti zriedkavá avitaminóza C spôsobuje vazopatickú krvácavosť známu ako skorbut, u detí ako Môllerova-Barlowova choroba. Vlastný zodpovedný činiteľ za cievnu priepustnosť, najmä kapilár, a zvýšenú náchylnosť na krvácanie po mikrotraumách pri avitaminóze C nie je ešte stále presne známy,…

Hemangióm

Obrovský hemangióm (Klippelov-Trenaunayov syndróm) je vrodený cievny nádorovitý útvar tvorený kavernóznymi artériovénovými rozšíreniami. Vyskytuje sa najmä na dolných končatinách, ale aj inde na tele. Známa je aj orgánová lokalizá­cia (napríklad v pečeni). Tento cievny nádor spôsobuje hypertrofiu mäkkých častí a…

Divertikuly pažeráka

Divertikuly pažeráka (vačky pažeráka) bývajú na troch miestach: v hypofaryngu, vo výške bifurkácie trachey a povyše bránice (epifrenické). Geneticky sú buď pulzové, ktoré vznikajú tlakom zvnútra, alebo trakčné, ktoré vznikajú ťahom zvonka. Zenkerove hypofaryngové a epifrenické divertikuly vznikajú pulzovo, divertikuly…

Choroba BERI-BERI

Beri-beri je choroba z nesprávnej výživy zavinená chýbaním tiamínu v strave pri celkovo nedostatočnej výžive. Začína sa zvyčajne plazivo, inokedy jej vznik urýchli červienka alebo požitie veľkého množstva glycidov po predchádzajúcom hladovaní. Beri-beri sa vyskytuje v krajinách, kde sa hladuje.…

Hnačka

Terapia: Cielená liečba príčiny hnačky v mnohých prípadoch nie je k dispozícii, preto sa používa podporná a príznaková terapia. Náhrada tekutiny a elektrolytov: Ťažká hnačka ochudobňuje organizmus najmä o vodu, nátrium, chlorid, kálium a bikarbonát. Straty sa dajú nahradiť podávaním…

Cukrovka a tehotenstvo

Kompenzácia diabetu diétou a inzulínom odstránila rozdiel medzi plodnosťou diabetičiek a zdravých žien. Mortalita (umieravosť) diabetičiek v súvislosti s graviditou a pôrodom je asi 1 % (svetový priemer u zdravých žien je 0,37 %). Perinatálna úmrtnosť detí diabetičiek je 15-20…