Bradavice na chodidle – liečba

Bradavice na chodidlách bývajú vtlačené do ko­že následkom tlaku vznikajúceho pri chôdzi. Sú vysoko nákazlivé a šíria sa priamym kontaktom s plochami, po ktorých chodili nohy postihnuté­ho bradavicovým vírusom, napr. vo verejných plavárňach, sprchách alebo telocvičniach. Telo potrebuje zvyčajne dva…

Bolesť zubov u detí

Bolesti zubov vznikajú zo zubného kazu. Rozkladový proces nahlodá vonkajší ochranný obal zuba a cez nervy v mäkkom strede sa prevŕtava ďalej, pričom spôsobuje bolesti, najmä ak sa zu­ba dotkne niečo studené, horúce alebo sladké. Rozklad zuba (alebo zubný kaz)…

Leukémia u detí – prejavy

Leukémia je zriedkavou formou rakoviny, zapríčinenou rýchlym bujnením milió­nov mladých a nedozretých bielych krviniek. Ra­kovinové biele krvinky zabraňujú v normálnom raste červeným krvinkám, a tým vedú k anémii; ďalej vyvolávajú nedostatok zrelých bielych krvi­niek, v dôsledku čoho sa zmenšuje odolnosť…

Bolesť ucha – uší u detí

Bolesti uší vznikajú pre viaceré príčiny, z kto­rých najčastejšou je zápal stredného ucha. Vyskytuje sa najmä u detí do šiestich rokov veku, pretože ich Eustachova trubica vedúca z noso­hltanu do ucha je relatívne krátka, čo umožňuje ľahké rozšírenie zápalu z…

Bolesť hlavy u detí

Približne jedno z piatich detí trpí na opakujúce sa bolesti hlavy, hoci vážna fyzická príčina sa nájde len zriedkakedy. Najčastejšie sa deti sťa­žujú na tieto bolesti, ak boli alebo sú v horúcej dusnej izbe, ak pociťujú starosti alebo úzkosť, ak…

Balanitída u detí – príznaky a liečba

Balanitída je zápal končeka žaluďa penisu. Môže ho vyvolať sparenina, alergická reakcia na prací prostriedok, v ktorom periete šaty die­ťaťa, a u chlapcov starších ako päť rokov zúženie predkožky (fimóza). Do piatich rokov je tes­ná predkožka normálnym javom. Je to…

Autizmus u detí – prejavy a príznaky

Slovo autizmus sa používa na označenie istého modelu správania, pri ktorom dieťa trpí hlbokou neschopnosťou nadviazať kontakt s inými ľuďmi vrátane vlastných rodičov. Autistické dieťa žije vo zvláštnej izolácii. Napríklad, aj keď nie je hlu­ché, vyzerá, ako keby nepočulo, čo…

Absces na ďasne u detí – Liečba

Absces v ďasne je hnisom vyplnená dutina, ktorá sa vytvorí pri koreni pokazeného zuba. Ak absces leží pri mliečnom zube a neošetrí sa, môže poškodiť nižšie ležiaci stály zub. Abscesy v ďasnách sú takmer vždy veľmi bolestivé, pretože sa nachádzajú…

Teplota u detí

U detí sa normálna telesná teplota pohybuje od 36 °C do 37 °C. Teplota presahujúca 37,7 °C pri meraní v ústach a 38 °C v konečníku sa hodnotí ako horúčka. Hypotermia vzniká, keď teplota klesne pod 35 °C. Telesná teplota…

Rakovina pažeráka

Rakovina pažeráka (carcinoma oesophagi) častejšie postihuje mužov a najčas­tejšie sa vyskytuje po 70. roku, hoci ochorejú naň aj mladší. Predisponujúce činitele sú najmä alkoholizmus a fajčenie. Okrem nich aj nitrozamíny potravy, jazvové zúženiny po poleptaniach, refluxová choroba, Plummerov-Vinsonov syndróm (dysfágia…

Rakovina pankreasu

Na karcinóm podžalúdkovej žľazy (carcinoma pancreatis) zomierajú 2 % zo všetkých chorých umierajúcich na karcinómy. Výskyt choroby sa v ostatných desaťročiach zvyšuje. Častejšia je u fajčiarov, diabetikov a postihnutých kalcifikujúcou pankreatitídou. Zvyčajne ide o adenokarcinóm. V 2/3 prípadov je zachvátená…

Rakovina pľúc a metastázy

Metastázy do pľúc vznikajú približne v 30 % všetkých malígnych ochorení. Z extrapulmonálnych malígnych nádorov prerastá do pľúc a pleury najčastejšie karcinóm prsníka. Z ostatných orgánov často zachvacujú pľúca malígne nádory štítnej žľazy, týmusu a iné nádory mediastína, ako aj…

Rakovina žalúdka – príznaky – priebeh – liečba

Karcinóm žalúdka (carcinoma ventriculi) patrí celosvetovo k najčastejším zhubných nádorom (vyše 1/4 všetkých karcinómov). Veľmi často sa vyskytuje v Japonsku a v Latinskej Amerike západne od Ánd. Muži ochorejú dva razy častejšie ako ženy. Výskyt choroby má vo viacerých krajinách…

Rakovina hrubého čreva

Karcinóm hrubého čreva (carcinoma colonis et recti) je u mužov aj žien druhá najčastejšia lokalizácia karcinómu. Najviac sa vyskytuje medzi 50. a 70. rokom života, okrem chorých s polypózou a zápalovou chorobou hrubého čreva. Etiológia a patologická anatómia: Príčina choroby…

Wilsonova choroba

Hepatolentikulárna degenerácia je zriedkavá choroba prevažne mladých ľudí, ktorú charakterizuje pečeňová cirhóza, obojstranné zmäknutie a degenerácia bazálnych ganglií mozgu a zelenkastohnedý pigmentový prstenec na okraji rohovky (Kayserov-Fleischerov prstenec). Dedí sa autozómovo recesívne. Choroba vzniká pravdepodobne pre nedostatočnú alebo chybnú syntézu…

Von willebrandova choroba

Von Willebrandova choroba sa vyskytuje v slovenskej populácii približne tak často ako hemofília typu B. Podmieňuje ju defekt von Willebrandovho, tzv. protikrvácavého faktora, ktorý zodpovedá za adhéziu trombocytov na subendotel po svojej aktivácii hemostatiekým podnetom pri poškodení endotelovej cievnej výstelky.…

Transplantácia obličiek

Transplantácia je ďalšou možnosťou liečenia terminálneho zlyhania obličiek a s dialýzou tvorí integrovaný dialyzačno-transplantačný program. Oblička (štep) sa odoberie živému alebo mŕtvemu darcovi a voperuje sa príjemcovi, ktorý pochádza z radov dialyzovaných pacientov podľa stanovených kritérií. Potrebné údaje o potenciálnych…

Syndróm krátkeho čreva

Rozsiahla resekcia tenkého čreva má často za následok syndróm krátkeho čreva. Resekciu polovice tenkého čreva pacienti zvyčajne znášajú dobre, ak si zachová proximálny dvanástnik, distálna polovica bedrovníka a ileocekálna chlopňa. Resekcia ilea a ileocekálnej chlopne zapríčiňuje ťažkú hnačku a malabsorpciu,…

Polyp hrubého čreva

Polypy sú útvary vyrastajúce zo sliznicového povrchu smerom do lúmenu. Na povrchu ich pokrýva hladká sliznica. Najčastejšie sú adenómové polypy. Môžu byť jednotlivé (solitárne) alebo početné, sesílne alebo stopkaté. S narastajúcou veľkosťou a početnosťou sa zvyšuje ich malígny potenciál. Adenómové…

Streptokoková pneumónia

Etiopatogenéza: Pôvodcom tejto pneumónie je grampozitívny Streptococcus pyogenes, ktorého najdôležitejšou vlastnosťou z klinického hľadiska je jeho veľká senzitivita na penicilín a nevytváranie rezistentných kmeňov. Streptokokové pneumónie sú zriedkavo primárne a vyskytujú sa najčastejšie ako pridružená infekcia pri vírusových ochoreniach (rinovírusmi,…

Stafylokoková pneumónia

Etiopatogenéza: Pôvodcom je grampozitívny Staphylococcus aureus, ktorého patogenita závisí v prvom rade od jeho schopnosti produkovať koagulázu. Vyvoláva katarálny zápal v bronchiálnej sliznici, ktorý descendentne pokračuje na alveolus, kde sa utvára zápalový exsudát. Vzniká viacložisková pneumonická forma zväčša bronchogénnou cestou,…

Refluxná choroba

Refluxová choroba (refluxová ezofagitída) je časté ochorenie pažeráka dôsledku insuficiencie kardie čiže gastroezofágového zvierača. Následkom refluxu žalúdkového a dvanástnikového sekrétu vzniká porucha pažerákovej motility a zápalové zmeny sliznice. Normálne chráni pažerák proti refluxu spodný pažerákový zvierač a anatomické stvárnenie gastroezofágového…

Lymfómy žalúdka

Lymfómy žalúdka Primárne lymfómy žalúdka tvoria asi 5 % žalúdkových zhubných nádorov a asi 60 % sarkómov žalúdka. Histologický ide zväčša o histiocytové lymfómy (retotelsarkómy) a lymfocytové lymfómy (lymfosarkómy). Sekundárne postihnutie žalúdka rozsevom lymfómu je častejšie ako primárne formy. Príznaky…

Epitelové polypy žalúdka

Benígne epitelové polypy sú najčastejšie nádory žalúdka okrem karcinómu (tvoria 5-10 % všetkých nádorov žalúdka). Vo veľkej väčšine nie sú neoplastické, ale hyperplastické a pravdepodobne nikdy malígne nedegenerujú. Ich priemer je napospol niže 1,5 cm a časom sa nezväčšuje. Sú…