„Tichá“ forma ischemickej choroby srdca

Ak nastane nerovnováha medzi dodávkou a spotrebou kyslíka v myokarde, zmení sa hemodynamika, vzniknú metabolické následky a porucha v segmentálnych alebo globálnych komorových funkciách, a teda charakteristické zmeny na elektrokardiograme. To sa v klinike prejaví bolesťou na hrudníku či inými…

Abdominálna angína

Pri abdominálnej angíne (angina abdominalis), podobne ako pri hrudníkovej angíne, sa v čase zvýšeného nároku na zásobovanie krvou zjavujú príznaky chronickej mezenterickej insuficiencie. Chorý pocíti krátko po jedení tupú alebo kŕčovú stredobrušnú bolesť, ktorá trvá viac hodín. Zreteľné zníženie hmotnosti…

Abnormné osobnosti – psychopati

Medicína nepokladá psychopatiu za duševnú chorobu, za chorobný proces, pretože u skutočnosti ide o abnormálnu povahu, ktorá sa líši od priemerných pováh. O psychopa­toch sa hovorí ako o „čudných ľuďoch”. V každodennom živote sa ťažko prispôsobujú a dostávajú sa do…

Absces

Príčiny: Absces je bakteriálna hnisavá kožná infekcia. V strede červeného kožného opuchu sa vytvára malý hnisavý pľuzgier. V ranom štádiu môžu určité svojpo­mocné opatrenia podstatne urýchliť proces zretia, takže hnisavý pľuzgier už po niekoľkých dňoch praskne. Ak sa absces nevyprázdni…

Absces liečba

Ak mikróby napadnú tkanivá, vy­volajú zápalový typ obrannej reak­cie, ktorá sa zvyčajne končí vytvo­rením hnisu. Ak hnis zostáva v tkanive ale­bo orgáne a ohraničí sa, vytvorí sa absces. Absces, ktorý vznikol okolo vlasového uz­líka, sa nazýva vred (furunkul), kým pre…

Achondroplazia – Anomálie vývoja rastových chrupaviek

Čo je achondroplazia (chondrodystrofia)? Chrupavka (v gréčtine chon-dros) slúži v ľudskom tele ako podporné tkanivo. Tvoria ho bunky, obsahujúce veľké množstvo vody, základnú lát­ku a elastické vlákna. Celá kostra embrya je spočiatku vytvorená z chrupaviek a spojivového tkaniva. Počas ťarchavosti…

Addisonova choroba

Toto ochorenie dostalo meno po­dľa lekára, ktorý ho opísal pred vyše sto rokmi; vyplýva z dlhšie trva­júcej nedostatočnosti kôry nadobličiek. Zjavuje sa zriedkavo a postihuje rovnako mužov ako ženy, obvykle medzi 30. až 60. rokom. Vo väčšine prípadov vzniká z…

AIDS

Čo je AIDS? AIDS je skratka anglické­ho názvu Aquired Immune Deficiency Syndrome, po slovensky „získaný syn­dróm nedostatočnej imuni­ty“. Vyvoláva ho vírus HIV (human immunodeficiency virus – „vírus nedostatočnej imunity“). AIDS nie je chorobou v normálnom zmysle slova so špecifickými príznakmi,…

Aids – Príznaky (symptómy)

Keď človek ochorie na aids, prejaví sa to rôznymi prí­znakmi – buď tými, ktoré má na svedomí samotný vírus, alebo tými, ktoré vyplývajú zo sekundárnych oportúnnych infekcií. Prvým prejavom vírusovej infekcie môže byť všeobecný opuch lymfatických uzlín v krku, slabinách…

Akné

Príčiny: Akné sa vyskytujú najčastejšie v puberte. V dôsledku hormonálnych zmien dochádza k zvýšenému vylučovaniu mazu, pri ktorom sa uvoľňujú mastné kyseliny vyvolávajúce zápal. Zvýšenú činnosť mazových žliaz podporuje aj nedostatočný pohyb a nesprávna výživa. Maz preniká von a vytvára…

Ako vzniká choroba?

Ľudské zdravie sa naruší, ak nastane nepomer medzi vnútorným a vonkajším prostredím, čiže medzi riadia­cimi, adaptačnými a obrannými mechanizmami orga­nizmu a medzi vplyvmi vonkajšieho prostredia. Tento nepomer môže vzniknúť vtedy, ak je pri normálne odolnom organizme vonkajšia škodlivina kvantitatívne alebo…

Akromegália

Grécky a kros znamená vrchný, me- gas veľký, a tak akromegália je ozna­čením choroby, ktorú charakterizuje nápadné zväčšenie koncových častí tela, najmä rúk, nôh, brady a jazyka. Príčinou choroby je zvýše­ná produkcia rastového hor­mónu v dospelosti, keď organiz­mus už prestal…

Aktinomykóza

Aktinomykóza je zriedkavé infekčné bakteriálne ochorenie. Spôsobujú ju aktinomycéty (novšie sa považujú za baktérie). Väčšina bakteriálnych infekcií zostáva iba v jednej oblasti tela. V prípade baktérie aktinomycéty sa baktérie postupne šíria do tkaniva aj iných častí tela. Infekcia sa prenáša žuvaním klasov…

Akútna a chronická nádcha

Akútna nádcha (rhinítis acuta)  Akútna nádcha patrí medzi najčas­tejšie ochorenia horných dýchacích ciest. Vyskytuje sa buď samostatne, alebo sprevádza inú infekčnú choro­bu (chrípka, čierny kašeľ, osýpky). Vyvoláva ju viacero vírusov, obvykle po prechladnutí alebo celko­vom vyčerpaní. Najčastejšie prichádza v chladnom…

Akútna bronchiolitída

Ak zostúpi zápal sliznice dýchacích ciest do priedušničiek, zdurí sa sliznica bronchiolov a upchajú sa hlienovohnisovým sekrétom. Vzniká obraz akútne bronchiolitídy. Akútny zápal priedušničiek je zápalové postihnutie malých dýchacích desí (bronchiolov) s priemerom 1 až 2 milimetre. Symptomatológia: Klinický obraz…

Akútna diseminovaná encefalitída

Akútna diseminovaná encefalitída je pomerne časté zápalové ochore­nie mozgu a mozočka postihujúce deti i dospelých. Prejavuje sa príznakmi poškodenia zväčša bielej hmoty mozgu, niekedy aj sivej. Rozoznáva sa: samostatná forma – zväčša vírusového pôvodu, vyskytujúca sa najmä u dospelých, parainfekčná…

Akútna hnačka – infekčné príčiny

Akútnu hnačku zapríčiňujú najčastejšie patogénne or­ganizmy. Prenášajú sa priamo fekáliami z bacilonosiča alebo požitím nakazenej potravy alebo nápoja. Baktériovú otravu potravinami spôsobujú mikroorganiz­my alebo preformované toxíny. V prvom prípade, zvyčajne pri infekcii salmonelami, sa mikróby rozmnožujú v potrave a svoj…

Akútna lymfatická leukémia

Leucaemia lymphatica acuta (ALL) vychádza z nezrelých lymfocytov krvi, kostnej drene a lymfatického tkaniva. Ide prevažne o tzv. lymfocyty 0, teda také, ktoré nemajú receptory charakteristické pre lymfocyty T či B. Etiológia a patogenéza (pozri aj ostatné akútne leukémie). ALL…

Akútna perikarditída

Etiológia a patogenéza: Akútna perikarditída vzniká zväčša rozšírením patologického procesu z iných orgánov na perikard, a to: metastaticky – zanesením infekčného agensa (vírusy, baktérie, Mycobacterium tuberculosis, mykotický agens), zo zápalových procesov susedných orgánov (pleura, mediastínum, peritoneum), v dôsledku imunitných reakcií, ktoré…

Akútna polyartritída

Je to choroba detí a mladých ľudí. Po 25. roku veku je zriedkavá a po 40. roku sa vyskytuje len ojedinele. Žiaľ, postihuje nemálo ľudí do 25. roku veku. Spravidla postihuje nie jeden, ale viac kĺbov, a preto sa označuje…

Akútna tracheobronchitída

Akútne zápaly horných dýchacích ciest sú veľmi častým klinickým prejavom dýchacieho systému. Postihnutie trachey býva takmer vždy spojené s postihnutím priedušiek. Nie je vhodné používať termín tracheitis, ale tracheobronchitis, pretože sa takto vyjadrí skutočný patologickoanatomický substrát ochorenia. Akútna tracheobronchitída je…

Akútne uzávery periférnych tepien

Akútny uzáver periférnej tepny je spôsobený embolom alebo trombózou. Najčastejšou príčinou embólie je trombus uvoľnený zo srdca. Akútna tepnová trombóza nasvedčuje, že predtým bola poškodená stena tepny (aterosklerózou). Najčastejšie sú postihnuté tepny dolných a horných končatín. Hlavným klinickým príznakom je…

Akútne zlyhávanie obličiek

Akútne zlyhávanie obličiek sa delí na prerenálne, postrenálne a parenchýmové. Prejavuje sa náhlou po­ruchou glomerulovej filtrácie s hromadením dusíkatých látok v organizme. Príčiny akútneho zlyhávania sú prerenálne (napr. pokles prekrvenia obličiek pri poklese krvného tlaku, pri dekompenzácii srdca), pri deplécii…

Akútny a chronický zápal hltana

Akútny zápal hltana – akútna faryngitída Zápal postihuje sliznicu hltana (najmä v jeho zadnej stene). Zapále­ná sliznica opuchne a vo zvýšenej miere vylučuje hlieny. Choroba sa vyskytuje buď samostatne, alebo pri infektoch dýchacích orgánov. Pri chrípke alebo inej chorobe z…

Akútny a chronický zápal stredného ucha

Akútny zápal stredného ucha Môže sa vyskytnúť samostatne ale­bo pri infekčných chorobách (chríp­ka, osýpky). U novorodencov a malých detí máva odlišný vývoj. Obyčajne sa začína náhle, neraz v noci, bolesťami a hučaním v uchu, oslabením sluchu, horúčkou a zhor­šenou chuťou…