Funkčné vyšetrenie pľúc

Pri funkčnom vyšetrení pľúc sa získavajú objektívne informácie o funkcii pľúc, čím sa významne dopĺňajú ostatné vyšetrenia dýchacích orgánov (rtg. izotopové a i.). Na funkčné vyšetrenie sa používa najmä spirometria, ktorá informuje o pokojových pľúcnych objemoch a kapacitách. Na funkč­né…

Liečba kyslíkom

U zdravého človeka sa kyslík z vdychovaného vzduchu viaže v pľúcnych mechúrikoch na červené krvné farbivo – hemoglobín – a vytvára sa oxyhemoglobín. Zároveň sa z hemoglobínu uvoľňuje do vydychovaného vzdu­chu oxid uhličitý. Prostredníctvom červených krviniek sa tepnovou krvou kyslík…

Endoskopické a bioptické vyšetrenie

Torakoskopia (thorax = hrudník) znamená zavedenie endoskopu do pohrudnicovej dutiny a jej prezretie. Bronchoskopia – vyšetrenie priedušiek – je neodmysliteľné v diagnostike nádorov dýchacích ciest a pľúc. Pri krvácaní alebo hnisavých procesoch sa dá endoskopicky určiť, z ktorej priedušky krv…

Riziká po transfúzii krvi

Pri dodržaní všetkých pravidiel sú vážne transfúzne reakcie zriedkavé. Pyretická reakcia je horúčka spôsobená pyrogénmi z transfúznej sú­pravy. Je síce nepríjemná a pomerne častá (3-6 %), ale nie je nebezpečná. Obehová reakcia vzniká z preťaženia srdca rýchlou alebo masívnou transfúziou…

Bicyklová ergometria

Bicyklová ergometria pomáha pri zisťovaní latentných (skrytých) foriem ischemickej choroby srdca a umožňuje rozhodnúť, či ťažkosti chorého (napr. bolesti na hrudníku) majú pôvod v nedokrvenosti srdcového svalu. Záťažové EKG vyšetrenie patrí k základným diagnostickým metódam pri podozrení na ICHS. Každé…

Rehabilitácia

Rehabilitácia: v preklade znamená obnovenie pôvodného stavu (z lat. re = znovu, habilitatio = uschopnenie), teda navrátenie chorého do normál­neho života. Je to liečebná metóda, ktorá pomáha obnoviť alebo udržať pô­vodné schopnosti chorého, a to tak telesné, ako aj duševné.…

Vyšetrenie obličiek

Funkčné vyšetrenie obličiek je jediná metóda, podľa ktorej si možno urobiť predstavu o množstve fungujúceho parenchýmu. Kreatinínový klírens. Vyšetrenie poskytuje informácie o filtračnej a resorpčnej zdatnosti obličiek. Zistí sa z výpočtu – podľa príslušného vzor­ca. Treba poznať koncentráciu kreatitínu v…

Transfúzia krvi

Krvnou transfúziou sa prevádza darcova krv do príjemcovho tela. Najakútnejšia potreba prevodu je pri jej prudkej strate. Prevod krvi je už dnes taký samozrejmý, že časom sa vyvinula nebezpečná tendencia nepo­stupovať prísne podľa predpisov, ktoré určujú každý detail transfúzie. Rozborom…

Zdravé koreniny a ich účinky

Kontrolný úrad  potravín a liečiv (The Food and Drug Administration – FDA) definuje koreniny ako aromatickú zeleninu, ktorá sa v gastronómii používa vcelku alebo v pomletom stave nie s cieľom poskytnúť výživu, ale skôr ako chuťová prísada. O ich dôležitosti svedčí…

Bezlepkové obilniny

Na základe výsledkov súčasných výskumov ako prirodzene bezlepkové zdroje obilia prichádzajú do úvahy obilniny 2. skupiny t.j. bez obsahu lepku – ryža, proso, kukurica spolu s pseudoobilninami (pseudocereaáliami) ako sú pohánka, amarant a quinoa, tef (milička habešská), ktoré sú dôležitým…

Lieskové orechy – Coryllus avellana

Sú významným zdrojom omega-3-mastných kyselín. Lieskovce obsahujú (3 – sitosterol znižujúci hladinu cholesterolu a zmierňujúci príznaky zväčšenej prostaty. Početné štúdie preukázali, že muži so zväčšenou prostatou, ktorí prijímali 20 mg P – sitosterolu trikrát denne extrahovaného z lieskovca pociťovali výrazné…

Obilniny a antioxidanty

Obilniny, sú ďalšie nevyhnutné a zdraviu prospešné látky, v ktorých je obsiahnuté veľké množstvo antioxidantov predovšetkým polyfenolickej povahy. V obilninách predstavujú 2 skupiny a to hydrolyzovateľné taníny (estery kyseliny galovej a glukózy, resp. iných cukrov) a fenylpropanoidy (ligníny, flavonoidy a…

Miso

Miso patrí medzi sójové výrobky. Tento výrobok je zvyčajne považovaný za potravinu s vysokým obsahom sodíka (jedna lyžička misa obsahuje 200 až 300 miligramov sodíka). Ani toto množstvo sodíka však nemá negatívny vplyv na kardiovaskulárny systém. Klinické štúdie na zvieratách…

Natto

Natto je tradičné japonské jedlo zo sójových bôbov fermentovaných s Bacillus natto. Označuje sa aj ako rastlinný syr s priaznivým účinkom na zdravie. Vyznačuje sa vysokým obsahom enzýmu – nattokinázy, ktorá zabraňuje tvorbe krvných zrazenín, preto sa odporúča na podporu…

Darovanie krvi – 3 otázky a odpovede

Prečo niekomu pomôcť a ísť darovať krv? Podľa odhadov asi 185 000 transfúznych jednotiek červených krviniek sa len na Slovensku minie za jeden rok. Darovať krv môže každá zdravá osoba nad 50 kg, vo veku od 18 – 65 rokov.…

Vylučovanie odpadových látok

Ľudské telo používa živiny jednak ako stavebný mate­riál, jednak ako zdroje energie, nevyhnutné pre čin­nosť všetkých ústrojov. Pri týchto dejoch vznikajú splodiny, ktoré telo zväčša už nemôže spracovať, a preto ich musí vylúčiť. Sú to látky jednak plynné (kysličník uhličitý),…

Priebeh choroby

Okrem prípadov náhleho poškodenia zdravia je pre vznik choroby potrebný určitý čas. Najlepšie je to pre­bádané pri infekčných chorobách. Choroboplodné zárodky, ktoré vniknú do ľudského organizmu, potre­bujú určitý čas, kým sa v tele rozmnožia tak, aby vznikli zreteľné príznaky choroby;…

Delenie buniek

Existencia jednotlivých stavebných častí organizmu, ako aj organizmu ako celku, je časové obmedzená. Aby nedošlo k vyhynutiu, k zániku druhu, musia sa zanikajúce jedince neprestajne nahrádzať novovzniknutými jedincami, novou generáciou. Vznik týchto dcérskych generácií sa môže pomerne jednoduchým spô­sobom zabezpečiť…

Ako pracuje nervová sústava

Nervové tkanivo je vybudované z buniek a ich vý­bežkov, ktoré dohromady spájajú spoje. Týmito drá­hami môžu prebiehať signály z hociktorej časti tela do inej. Odhaduje sa, že v ľudskom tele je takýchto spojov 200-300 miliárd; len v samom mozgu ich…

Príznaky rakoviny

Vieme už, že pri zásahu proti zhubným nádorom ide o čas. Preto ne­smieme podceňovať niektoré príznaky, ktoré sa vysky­tujú pri predrakovinových stavoch alebo na samom začiatku ochorenia. U žien je jedným z príznakov silný výtok alebo nepravidelné krvácanie. U oboch…

Prečo bolia zuby?

Zuby, ktoré nemajú dreň umŕtvenú úmyselne (liečebným výkonom) ani neúmy­selne (napr. zanedbaním ošetrenia), sú živé; odohráva sa v nich normálna látková výmena. Bolesti takýchto zubov môžu mať rôzne príčiny. Na poškodených mies­tach (kazom, úrazom) môžeme cítiť zvýšenú citlivosť zuboviny, napríklad…

Vznik plochej nohy

Normálna nosnosť nohy sa môže prekročiť rôznym spôsobom: zdravá noha sa môže preťažiť vtedy, ak ju zaťažujeme príliš dlho (čašníci, pekári, predavači, zubní lekári, chirurgovia, ošetrovateľky, ženy v domácnosti a pod.), alebo ak sa prudko zvýši telesná váha (tučnota, tehotnosť,…