Nádor pobrušnice

Karcinomatóza peritonea: Primáme nádory pobrušnice sú takmer neznáme, no častý je metastatický rozsev najmä karcinómov. Primárny nádor býva najčastejšie na…

Skorbut

Skorbut vzniká najmä z nedostatku kyseliny askorbovej (vitamín C) ale určitý podiel na poruche má aj deficit iných výživových činiteľov…

Koagulopatie

Vrodené defekty plazmatických koagulačných faktorov sú veľmi zriedkavé. Hemofília typu A, ktorá je z vrodených koagulopatií najčastejšia, sa vyskytuje približne…

Laktacidóza

Laktacidóza je metabolická acidóza zapríčinená nadmernou tvorbou kyseliny mliečnej. Klinický obraz je veľmi podobný ketoacidóze. Chorí sú zvyčajne dehydratovaní, majú…

Megakólon

Názvom megacolon, obrovské hrubé črevo, sa označuje nápadné rozšírenie, predĺženie a zmohutnenie hrubého čreva. Porucha môže byť vrodená (Hirschprungova choroba)…

Hemofilová pneumónia

Etiopatogenéza: Pôvodcom tejto pneumónie je gramnegatívny bacil Haemophilus influenzae. Neopuzdrené kmene sa nachádzajú v horných dýchacích cestách u zdravých osôb…

Whippleova choroba

Zriedkavú Whippleovu chorobu klinicky charakterizujú artralgie, bolesť bru­cha. hnačka, postupné chudnutie a porucha črevnej absorpcie. Laboratórne sa zistí steatorea, hypoalbuminémia…

Choroba Purpura

Fulminantná purpura je obávanou ťažkou formou alergicko-toxickej purpury. Agens tu spôsobuje také poškodenie cievnej steny s nekrózou buniek endotelovej výstelky,…

Hemofília typu B

Hemofíliu typu B, označovanú aj ako Christmasova choroba (podľa prvého pacienta, u ktorého bol tento koagulopatický defekt odlíšený od klasickej…

Hemofília typu A

Táto vrodená koagulopatia, označovaná aj ako klasická hemofília, je zapríčine­ná vrodenou nízkou koncentráciou faktora VIII (AHG, antihemofilického globulí­nu), ktorý sa…

Črevná tuberkulóza

Tuberkulózna enterokolitída je napospol druhotná, a to z infekcie poprehĺtaným spútom (chriakmi) pri pľúcnej tuberkulóze. Postihuje najmä ileocekálnu oblasť. Vznikajú…

Akútny črevný infarkt

Najčastejšou príčinou náhleho uzáveru hornej mezenterickej artérie je pokročilá ateroskleróza. Ischemický infarkt sa zjavuje aj pri rázštepovej aneuryzme, celkovej vaskulitíde…

Pneumokoková pneumónia

Etiopatogenéza: Pôvodcom je grampozitívny Streptococcus pneumoniae (Diplococcus pneumoniae, Pneumococcus). Vyvoláva primárnu lobárnu pneumóniu, ako aj sekundárnu bronchopneumóniu s exsudatívnymi zápalovými…

Tvrdá stolica

Zapečenie (obstipatio) sa definuje ako namáhavé vyprázdňovanie tvrdej stolice. Defekácia býva zriedkavejšia. Frekvencia normálneho vyprázdňovania stolice je variabilná, od dakoľkých…

Pelagra – Choroba

Pelagru zapríčiňuje nedostatok kyseliny nikotínovej, ktorý sa kombinuje s deficitom iných zložiek skupiny vitamínu B (najmä riboflavínu a pyridoxínu). Vzniká…

Avitaminóza c

V súčasnosti zriedkavá avitaminóza C spôsobuje vazopatickú krvácavosť známu ako skorbut, u detí ako Môllerova-Barlowova choroba. Vlastný zodpovedný činiteľ za…

Hemangióm

Obrovský hemangióm (Klippelov-Trenaunayov syndróm) je vrodený cievny nádorovitý útvar tvorený kavernóznymi artériovénovými rozšíreniami. Vyskytuje sa najmä na dolných končatinách, ale…