Úrazy miechy

Úrazy miechy sú zriedkavejšie ako úrazy mozgu. Môžu vzniknúť: Pri tupom údere do chrbta – nárazom tlakovej vlny pri výbuchu,…

Narkolepsia

Narkolepsia je zriedkavé záchvatovité ochorenie charakterizované zá­chvatmi náhleho neprekonateľného spánku trvajúceho niekoľko minút. Chorý zaspí v najrôznejších situáciách, napr. pri…

Elektromyografia

Elektromyografia (EMG) je neurofyziologická metóda, ktorá zaznamenala v posledných desaťročiach búrlivý rozvoj. Ide o sku­pinu metód, ktoré sa zaoberajú diagnostikou…

Choroby očnej gule

Trachóm: Príznakom trachómu je najmä zvýšená citlivosť očí na svet­lo, ďalej slzenie, rezanie a pálenie v očiach, hlienovohnisové výlučky spojoviek,…

Vírus Echo

Ochorenie ECHO-vírusmi vyvoláva skupina vírusov označovaných ako entericcytopathogenic human orphan“ (skratka ECHO; termín „orphan“ znamená sirota alebo vybraný preto, lebo…

Halucinácie

Halucinácie sú vnemy, ktoré vznikajú bez súčasného vonkajšieho pod­netu, pričom majú pre jedinca charakter skutočnosti. Sluchové (akustické) halucinácie. Jednoduché (elementárne)…

Detské hlísty

Detské hlísty, práve tak ako mrie, sa vyskytujú len u ľudí. Pôvodcom nákazy je škrkavka Ascaris lumbricoides, ktorá má valcovité…

Demencia

Demencia je charakterizovaná celkovým oslabením psychickej aktivity s následným znížením sociálnej a profesionálnej činnosti človeka. Zvyčajne je narušená pamäť, orientácia,…

Čo je to ilúzia?

Ilúzie sú vnemy, pri ktorých sa objektívna skutočnosť nesprávne vníma – zobrazuje. Vyvoláva ich skutočný podnet, ktorému však nezodpovedá ich…

Arachnoiditída

Arachnoiditída je zápal mozgových alebo miechových plien, ale na roz­diel od väčšiny meningitíd ide o chronický zápal, preto je vhodnejší…

Amputácie končatín

Amputácia chorej končatiny je poslednou možnosťou po vyčerpaní všet­kých možných terapeutických zásahov na jej záchranu. Indikovaná je v piatich prípadoch:…