Sekundárne varixy

Sekundárne varixy (varices secundarii) sú vznikajúce rozšíreniny žíl pri sťažení alebo úplnom prerušení prietoku krvi v hĺbkových žilách, spôsobenom rozličnými…

Lymfedém – Lymphoedema

Lýmfedém (lymphoedema) je tuhý nebolestivý lymfatický opuch na končati­nách v dôsledku porušeného odtoku lymfy. Etiopatogeneficky možno rozoznať primárny a sekundárny…

Lymfangitída – Lymphangiitis

Lymfangitída (lymphangiitis) je akútny alebo chronický zápal lymfatických ciev so sekundárnym postihnutím regionálnych lymfatických uzlín. Etiopatogenéza: Lymfangitída sa vyskytuje najčastejšie…

Raynaudova choroba

Raynaudova choroba je najčastejšie sa vyskytujúca vazomotorická porucha, ktorú charakterizuje paroxyzmálna vazokonstrikcia terminálnych ciev na prstoch končatín. Vazokonstrikciu spôsobuje najčastejšie…

Predsieňový flater

Predsieňový flater (kmitanie predsiení) je pravidelný predsieňový rytmus s frekvenciou 150-360/min. Komory sa kontrahujú zvyčajne pomalšie ako predsiene, zväčša v…

Erytromelalgia

Erytromelalgia je pomerne zriedkavá funkčná porucha ciev charakterizovaná epizódami zvýšenia kožnej teploty na končatinách, sprevádzaného začervenením kože a pocitom pálenia…

Aortálna stenóza

Aortálna stenóza (stenosis ostii arteriosi sinistri) znamená obštrukciu vývrhu krvi z ľavej srdcovej komory do ascendentnej časti aorty. Dôvodom obštrukcie…

Komorová fibrilácia

Ide o nepravidelnú, nekoordinovanú a neúčinnú činnosť komôr, ktorá je najčastejšou príčinou náhlej srdcovej smrti. Vzniká pri čerstvom infarkte srdcového…

Akútna perikarditída

Etiológia a patogenéza: Akútna perikarditída vzniká zväčša rozšírením patologického procesu z iných orgánov na perikard, a to: metastaticky – zanesením infekčného…