Kawasakiho syndróm

Čo je Kawasakiho syndróm? Kawasakiho syndróm je akútne horúčovité ochorenie dieťaťa. Po 10 dňoch pretrvá­vajúcich vysokých horúčok nasledujú dva týždne…

Choromyseľnosť

Čo je to choromyseľnosť? Za choromyseľného považujeme jedinca, ktorý výplody svojej fantázie pokladá za skutočnosť, pričom ich chorobnosť a odlišnosť…

Hluchonemota

Je to chorobný stav, ktorý vzniká na podklade poruchy sluchu. Pod­statná strata sluchu pred siedmym rokom života bráni vývoju synteticko…

Akromegália

Grécky a kros znamená vrchný, me- gas veľký, a tak akromegália je ozna­čením choroby, ktorú charakterizuje nápadné zväčšenie koncových častí…

Rakovina pľúc

Najčastejšie ide o rakovinu, ktorá vychádza z priedušiek. V posledných rokoch veľmi pribúda práve táto for­ma rakoviny. Hojnejšie postihuje mužov…

Hluchota

Ako pribúdajú roky, sluch sa postupne zhoršuje. Predovšetkým sa strá­ca citlivosť na vysoké zvuky. Zhoršenie sluchu môžu spôsobiť aj rôzne…

Frambézia

Čo je frambézia? Frambézia, nazývaná aj mali­nová nákaza, je nákazlivá choroba postihujúca kožu a kosti. V minulosti na ňu každoročne…

Epilepsia

Čo je epilepsia? Charakteristickou črtou epilepsie je prud­ký, náhle prichádzajúci záchvat bezvedo­mia, sprevádzaný kŕčmi čeľustí a končatín, penením z úst,…