Impetigo u detí

Impetigo je baktériová kožná infekcia, ktorú možno najčastejšie vidieť okolo pier, nosa a uší. Vyvolávajú ju kožné organizmy (stafylokoky) na­chádzajúce…

Hnisavý vred liečba

Hnisavý vred je väčšie, bolestivé, červené zdurenie, ktoré je dôsledkom infekcie vlasového vačku baktériami – stafylokokmi. (Ak sa infekcia zjaví…

Chrčanie („krup“)

Chrčivý a sípavý zvuk pri dýchaní („krup“) spô­sobuje prenikanie vdýchnutého vzduchu cez zúženú priedušnicu popri zapálených hlasiv­kách. Zvyčajne sa vyskytuje…

Hnis v očiach

Hnis v očiach dieťaťa vzniká v dôsledku miernej­šieho očného zápalu, ktorý je v prvých týždňoch života dosť bežný. Takmer vždy…

Dusenie dieťaťa

Dusenie je reakcia, ktorou sa telo usiluje vypudiť cudzie teleso, zvyčajne potravu alebo hračku, ktoré sa nedostali do trubice vedúcej…

Trieska v prste

Cudzím telesom v koži alebo pod kožou býva zadretá trieska, črepina kovu alebo skla, tŕň, pichliač. V týchto prípadoch zvyčajne…

Hluchota u detí

Hluchota, čiastočná alebo úplná, je zvyčajne buď dôsledkom vrodenej poruchy, t. j. prítomnej pri narodení, alebo ochorenia dieťaťa počas prvých…