Ako často a kedy sa pohlavne stýkat?

Ako často sa majú dvaja partneri pohlavne stýkať?

Základným pravidlom je, že frekvencia má byť taká častá, ako sa partnerom žiada mať pohlavný styk a súčasne ako dokonale sú po ňom uspo­kojení.pohlavny-styk

Číselné hodnoty amerických autorov pokladajú naši sexuológovia za platné aj pre obyvateľstvo našich krajín. Z histórie, ako aj z uče­nia rozličných cirkví poznáme, ako sa názory na frekvenciu pohlav­ného styku v manželstve rozchádzajú. Za normu sa pokladajú hod­noty, ktoré sa počas jedného roka pohybujú medzi niekoľkými desiatkami a stovkami pohlavných spojení. Toto veľmi približné vy­jadrenie svedčí o širokom a individuálne rozdielnom priemere.

Bez ohľadu na počet bolo by ideálne, keby u oboch manželov bola túžba po sexuálnom spojení rovnaká. Často je to však práve naopak. Na dosiahnutie súladu treba veľa ohľaduplnosti a vzájomného prispôsobovania sa. Často sa pohlavný styk nahrádza tzv. „náhradnou súložou“, pri ktorej napríklad ruka zastupuje pošvu v prípade, že je mužský partner temperamentnejší a vyžaduje si pomer častejšie ako práve na pohlavný styk nenaladená manželka. Pre ženu takáto situácia z telesnej stránky nevyžaduje také prispôsobovanie sa ako pre muža, ktorý často svoju temperamentnejšiu partnerku môže uspokojiť inou manipuláciou namiesto pohlavného údu.

Pochopiteľne, že takýto spôsob pohlavného styku nie je vždy rov­nako uspokojujúci ako súlož, ale pomáha sexuálne náročnejším partnerom získať v manželstve toľko pôžitkov s milovaným druhom alebo družkou, ako im to vyhovuje.

U niektorých žien výrazná „chuť“ po pohlavnom styku závisí od rozličných období menštruačného cyklu. Sú ženy, ktoré po pohlav­nom zblížení túžia najmä pred menštruáciou a niekoľko dní po nej alebo aj uprostred menštruačného cyklu. Ohľaduplný partner ne­zabúda na tieto okolnosti, ak nemá na zreteli iné, napríklad anti­koncepčné hľadiská. Niektoré ženy veľmi vzrušivé práve v dňoch menštruácie, pohlavný styk v tomto čase ani z hygienických, ani zo zdravotných dôvodov neodporúčame. Oddávna sa hovorí, že máj je mesiac lásky. No niektoré manželské páry alebo milenecké dvojice majú skutočne počas roka obdobia, v ktorých stúpa ich pohlavná aktivita. Táto skutočnosť sa spája s podobnými obdobiami u nižších živočíchov, ale z nášho hľadiska nepripisujeme tomuto javu nijaký osobitný význam.

Ešte niekoľko slov o tom, prečo niekto pripisuje dennému obdobiu osobitnú dôležitosť. Príjemne unaveným partnerom po pomere veľmi dobre padne odpočinok, a preto dávajú prednosť pohlavnému styku vo večerných hodinách. Naopak, niektorí jedinci sú vzrušivejší po nočnom odpočinku, a preto sa takéto páry stýkajú najmä ráno. Ne­existuje osobitné pravidlo. Myslíme si, že optimálna chuť a ochota na pohlavné spojenie spolu s podmienkami nerušenosti a možného odpočinku to sú najvýhodnejšie podmienky.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *