Ako naučiť dieťa na nočník?

Návyk chodiť na stolicu má sa pevne vyvinúť a stolica má byť každý deň v pravidelnom čase.plienky

Ak ste postupovali podľa nášho návodu, zaiste ste už dosiahli tento úspech, i keď tu a tam s prirodzenými výnimkami.

Teraz chýba už len ovládanie mechúra, aby sa dieťa naučilo úplnej čistote. Ak ste to ešte nezačali, dvanásty mesiac je poslednou príležitos­ťou dosiahnuť to, aby ste, ako mnohé iné matky, mohli povedať: „Od prvého roku ani jednu plienku!“

Zopakujte si postup, ako naučiť dieťa čistote: dávajte ho pravidelne každú hodinu, keď je hore, na nočník a povzbudzujte ho, aby sa vymo­čilo. Použite na to príslušný výraz. Postupne, ako dieťa udrží plienky suché dlhšie ako hodinu, môžeme obdobie medzi močením predlžovať až na dve hodiny.

Na cvičenie využijeme aj čas predpoludňajšieho a popoludňajšieho spánku. Dieťa dáme predtým vymočiť a uložíme ho na dvojhodinový odpočinok celkom pokojne bez plienok. Kým dieťa spí, nepomočí sa, treba byť len včas poruke pri prebudení, lebo dieťa obyčajne močí, len čo sa prebudí. Potom ho dáme hneď na nočník. Súčasťou detskej výchovy v tomto ohľade je aj nosenie nohavičiek bez plienok. Mamička musí dieťaťu dobre vysvetliť, že od neho očakáva, že si nové pekné nohavičky nepomočí a že zostanú celý deň krásne suché.

Dieťa sa bude snažiť. No keď sa stane nehoda, nehrešte dieťa, nenadá­vajte mu a, pravdaže, ani ho nebite! Tak by ste ho len znervóznili, za­kríkli a pôsobili, že by si prestalo dôverovať. Tak ako v iných prípa­doch, pochváľte dieťa za snahu a úspech a neúspechy prejdite mlčaním. Preoblečte dieťa, ktoré vyľakane čaká, či nedostane, dajte ho znovu vy­močiť (aj po vymočení je to potrebné, lebo dieťa sa azda do nohavičiek riadne nevymočilo a uprostred sa od strachu zarazilo!) a povedzte mu jednoducho: „Nabudúce už pôjdeš na nočníček, však?“

Mnohé mamičky by miesto tohto namáhavého výchovného postupu možno radšej videli na dieťati ďalej plienky. Bolo by to azda pohodlnej­šie, ale potom sa taká matka nemusí diviť, keď sa jej dieťa pomočuje do troch alebo štyroch rokov, alebo keď sa dokonca objaví u neho aj návyk nočného pomočovania v neskoršom veku.

Ak sa dieťaťu nechávajú plienky aj y čase, keď je už rozumové také vyspelé, že môže usudzovať, nazdáva sa, že je správne močiť do plienok. Pokračuje teda v tomto návyku a neprestane ani neskoršie, keď už plienky nemá. Prepásli by ste u neho vhodnú chvíľu pre zmenu, dieťa si začalo vytvárať návyk čistoty, ale vy ste ho v tomto návyku nepodporovali vhodnými podmienkami.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *