Ako príjemne začať deň

Mnohým ľudom prebúdzanie spôsobuje útrapy a vstáva- nie muky. Nech sú príčiny tohto stavu akékoľvek, začia­tok dňa by mal byť taký radostný a svieži ako v detstve. Človek by mal vstávať s potešením a nedočkavo vítať za­čiatok nového dňa. Je to prirodzené a malo by sa to opäť stať celkom samozrejmým! Pravda, spočiatku to nebude ľahké. Muky, ktoré mnohí ľu­dia prežívajú vo chvíľach po zazvonení budíka, často ska­lia prvé hodiny ich dňa.ranne-vstavanie

Môže sa zo spachtoša stať ranostaj? Môže, ale chvíľu to potrvá. Únavu musíme prekabátiť, nie proti nej bojovať. Na to je určený regeneračný program, ktorý nás osvieži doslova od hlavy po päty.

Grimasy: Podstatné je, aby sme postupne čo najväčšmi napínali všetky svaly tváre, a to v spojení s vhodným dý­chacím cvičením: zhlboka sa nadýchneme – zadržíme dych – napneme tvárové svalstvo – pomaly počítame do desať – veľmi pomaly s našpúlenými perami vydýchneme (akoby sme sfúkli sviečku). Tvárové svalstvo pri zadrža­nom dychu napíname takto:

 • silno stisneme viečka;
 • otvoríme oči, ako sa len dá, a pritom zvraštíme čelo;
 • naširoko roztiahneme pery;
 • našpúlime pery;
 • silno stisneme pery;
 • silno stisneme zuby;
 • silno pritlačíme jazyk na podnebie;
 • napokon silno pritlačíme záhlavie na podložku.

Príklad: Zhlboka sa nadýchneme, zadržíme dych, silno stisneme viečka, pomaly počítame do desať a s našpúle­nými perami pomaly vydýchneme.

Iný príklad: Zhlboka sa nadýchneme, zadržíme dych, záhlavie silno pritlačíme na podložku, pomaly počítame’ do desať a s našpúlenými perami pomaly vydýchneme.

 • Šúchanie uší: V uchu sa nachádza množstvo nervových zakončení, ktoré sú spojené s centrálnou nervovou sústa­vou (mozog a miecha). Krátka silná masáž ucha nás do­slova postaví na nohy. Celkom postačí, ak sa prstami riad­ne poťaháme za obe uši. Znie to neuveriteľne, no takéto mučenie robí zázraky. Počiatočná bolesť po niekoľkých opakovaniach zmizne.
 • Šúchanie nôh: Je to veľmi jednoduché povzbudzujúce cvičenie odvodené od rituálnych japonských zenových cvičení. Bruškom palca na nohe šúchame priehlavok a palec na druhej nohe. Opakujeme asi dvadsaťkrát na každej nohe. Toto cvičenie stimuluje reflexné zóny na no­hách a podporuje prekrvenie mozgu. Nepoznáme príčinu mnohých vecí, a predsa existujú.
 • Masáž brucha dopomáha k rýchlejšiemu prebudeniu, a navyše povzbudzuje látkovú výmenu. Ležíme na chrbte a dlaňami si prechádzame po bruchu nasledujúcim spô­sobom:
 • od hrudnej kosti cez pupok až po lonovú kosť,
 • malými kruhmi v smere hodinových ručičiek okolo pupka,
 • väčšími kruhmi v smere hodinových ručičiek okolo pupka.

Každý pohyb opakujeme dvadsaťkrát.

Táto masáž prostredníctvom nervových receptorov na­chádzajúcich sa na brušnej stene reflexne stimuluje činnosť čriev. Prispieva k spevneniu a nadvihnutiu vnú­torností, zlepšuje dopravu, prebytočnej krvi nahromade­nej v črevách do ostatných častí tela, a tým zlepšuje prekrvenie mozgu a vyvoláva celkové oživenie.

„Bicyklovanie”. Posledným cvikom, ktorý by sme mali urobiť predtým, než vstaneme z postele, je bicyklovanie. Urobíme „sviecu”, podľa pohyblivosti s vystretými alebo pokrčenými nohami, a ako pri bicyklovaní striedavo krčí­me a vystierame kolená. Tento cvik odvádza nahromade­nú krv z nôh do hornej časti tela a do mozgu. Z tejto po­lohy už ľahko vyskočíme na rovné nohy. Spočiatku by sme namiesto prudkého výskoku radšej mali vstávať po­stupne (a chvíľu si posedieť na kraji postele), aby sme ne­dostali závrat a nedobrovoľne nepristáli na koberci, pri troche tréningu celý tento program zvládneme ani nie za desať minút a každodennú tortúru vstávania si preme­níme na príjemnú rannú rozcvičku vhodnú pre každého. Novú alebo obnovenú energiu znásobíme ďalšími krokmi v kúpeľni.

 • Masáž nasucho: Naša pokožka je väčšiu časť dňa za­krytá odevom, čiže uväznená. Koža je najväčší ľudský orgán a vykonáva množstvo životne dôležitých meta­bolických procesov. Pravidelná každodenná stimulácia kožných funkcií uľahčuje prácu vnútorným orgánom a spomaľuje starnutie organizmu. Masáž nasucho s ná­slednou striedavou sprchou by sa preto mala stať pev­nou súčasťou každodennej starostlivosti o naše telo. Stredne tvrdou saunovou kefou alebo špongiou z lufy si silno vyšúchame celé telo od nôh smerom nahor. Postupujeme v nasledujúcom poradí: pravá noha – ľavá noha – pravá ruka – ľavá ruka – brucho – hrudník – chr­bát – tvár (jemne), kým pokožka nesčervenie.
 • Striedavá sprcha: Po masáži sa výdatne osprchujeme horúcou vodou, kým sa poriadne neprehrejeme, a po­tom vlažnou alebo studenou vodou v tom istom poradí ako pri masáži. Striedanie horúcej a studenej vody by sme mali zopakovať asi desaťkrát, podľa toho, koľko kto vydrží. Ak pre svoje zdravie, čiže otuženie, chceme urobiť ešte čosi navyše, vysušíme sa voľne na vzduchu pri okne alebo vonku. Až keď sme už takmer suchí, rýchlo sa vyutierame frotírovým uterákom.

Všetky tieto úkony sú takmer nenahraditeľné, ak chceme zvýšiť obranyschopnosť svojho organizmu voči najrôznej­ším infekciám. Chrípka a podobné banálne infekčné ochorenia sa stanú minulosťou a prípadné ťažšie infekcie budú mať podstatne kratší a miernejší priebeh.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *