Ako sa chrániť pred pohlavnými chorobami

Jedinou istou ochranou proti tým­to chorobám je pohlavná zdržanli­vosť slobodných a vyhýbanie sa mimomanželským stykom ženatých a vydatých. Pravdaže, predpokladá sa, že obaja partneri, ktorí vstúpili do manželstva, boli zdraví. Úsilie vytvo­riť čisté manželstvá aj v tomto zmysle sa prejavuje v novom nariadení, po­dľa ktorého budúca manželská dvoji­ca musí sa najprv dať lekársky pre­zrieť, či netrpí na pohlavnú chorobu.kondomy

Mýlia sa tí, čo sa nazdávajú, že by pohlavná zdržanlivosť škodila. Doká­zalo sa, že v nijakom prípade nie je na škodu, ba v prípade mladých jednot­livcov podporuje telesný i duševný vývoj a vychováva k pevnej vôli a mravnosti. Všetky ostatné prostriedky na ochranu proti pohlavným chorobám, prezervatívy, rozličné dezinfekčné masti a výplachy, sú viac alebo menej nespoľahlivé.

K ochrane proti pohlavným choro­bám patrí aj účinný boj proti nim. Tu najväčšmi páli otázka promiskuity čiže častého striedania sexuálnych partnerov. Takto jediná osoba nakazí obyčajne široký okruh ľudí ešte prv, než ju odhalia a zákonom donútia liečiť sa. Preto každý pokus, ktorý smeruje k zníženiu promiskuity, je zároveň časťou boja proti pohlav­ným chorobám. Je to predovšetkým výchova dospievajúcej mládeže k uvedomelej mravnosti, sebadiscip­líne a láske. Ďalším činiteľom podporujúcim ší­renie pohlavných chorôb je alkohol. Pod jeho vplyvom človek stráca opa­trnosť, prestane triezvo rozmýšľať a sústreďuje sa iba na chvíľkovú rozkoš. Okrem toho sa súlož v alko­holickom opojení predĺži a sliznice sa výdatnejšie prekrvia, čo zväčšuje možnosť pohlavnej nákazy. Polovica pohlavne chorých sa infikovala v opilosti, takže vyhýbanie sa nemierne­mu pitiu znamená súčasne aj ochra­nu proti pohlavným chorobám.

Treba ešte spomenúť, že nemalú účasť na šírení pohlavných chorôb (najmä medzi mládežou) má nevhodné čítanie, hlúpe filmy a zlá spoločnosť, ktoré mládež pohlavne vydrážďujú. Preto aj starostlivý výber zábavy a spoločnosti má istý význam pri predchádzaní pohlavným chorobám.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *