Ako sa stravovať proti rakovine?

Ale ako teda máme žiť, ako sa máme chrániť pred dvojicou najne­bezpečnejších “zabijákov”, srdcovocievnych a nádorových chorôb? Kto by nás mal pred nimi chrániť?

V poslednom čase sme si veľmi navykli na hľadanie vinníkov. Kto za to môže, kto je za to vinný, kto mal čo urobiť, a nevykonal to ku škode celej veci? rakovinaAmerickí odborníci sa pokúsili už začiatkom osem­desiatych rokov odhadnúť príčiny vzniku nádorových chorôb. Z ich štúdie vyplynulo, že asi 30 % nádorových chorôb býva vyvolaných nadmiernym pitím alkoholu a fajčením. Ďalších, až zarážajúcich 40-45 % ochorení, pripisujú autori – nesprávnym stravovacím návykom po­stihnutých osôb. Teda nepríjemnou odpoveďou na uvedenú otázku je, že asi za 3/4 nádorových chorôb sme si zodpovední my sami. Na druhej strane to znamená, že podstatnou zmenou nášho životného štýlu, ozdravením nášho vlastného spôsobu života, by sme sa mohli účinne vyvarovať aspoň časti výskytu rakoviny, a pritom zároveň aj srdcovocievnych chorôb, infarktu a mozgových cievnych príhod.

Predovšetkým by sme sa mali vyvarovať, tak ako už mnohí z nás, fajčenia. Navyše by sme sa mali zdržiavať, alebo aspoň byť miernejší v konzumácii alkoholu, v ktorej sme na “úctyhodnom” poprednom mieste vo svete. Okrem toho, treba prosto dodržiavať nám všetkým dobre známe zásady zdravého stravovania. Staré dobré rady o stried­mosti v jedle a pití sú neustále platné – dnes možno ešte viac, ako kedykoľvek predtým.

Prirodzene, sú okolnosti, ktoré jednoznačne vplývajú na zvyšovanie výskytu rakoviny, ako napr. život v škodlivom prostredí, plnom che­mických látok, rôznych druhov žiarenia, či nevyhnuteľné stresy, ktoré na nás číhajú na pracovisku, ale i v celej spoločnosti. Týmto sa však dokážeme vyhnúť vlastnými silami iba veľmi ťažko. Toto sú rany, ktoré musí liečiť celá naša spoločnosť. Drancovanie nášho spoločného životného prostredia totalitnou mocou za posledných štyridsať rokov na nás všetkých zanechalo stopy, predovšetkým na našom krátkom priemernom veku, zvýšenom výskyte celého radu chorôb a na nízkej kvalite života priemerného občana. Tieto okolnosti však nemôžeme zmeniť len my sami, a určite sa nedajú zmeniť z jedného dňa na druhý. Čo však môžeme zmeniť, sami a dnes, to sú, napríklad, naše stravovacie návyky. Čím by sme teda mali začať?

Zdá sa, že je zdravé, vzhľadom na náš doterajší spôsob stravova­nia, prosto jesť menej; stravovanie je do značnej miery vecou návyku. S pocitom mierneho hladu sa dá žiť práve tak dobre, ak nie lepšie ako s pocitom úplnej sýtosti v preplnenom žalúdku. Odvyknime si teda napĺňať žalúdok ”až do prasknutia”, kým už vôbec nevládzeme jesť. Ukázali sme na výsledkoch výskumu, že obmedzený príjem joulov v potrave a občasný pôst významne predlžujú život experimentál­nych zvierat.

Obmedzme ďalej predovšetkým príjem tukov a cukrov. Je známe, že obe tieto zložky stravy majú vzťah i k chorobám srdcovocievneho systému, práve tak, ako i k navodeniu rakoviny. Okrem toho, nadby­tok cukru môže vplývať i na cukrovku a zvyšovať kazivosť zubov.

Na druhej strane treba odporúčať zvýšenie konzumácie zeleniny a ovocia v čo najväčšej miere. Zeleniny, či už surovej, varenej alebo dusenej vlastne nejeme, obrazne povedané, nikdy dosť. Uprednostniť by sme mali surovú alebo nakladanú zeleninu pred tou, ktorá sa dlho varila. Konzumáciou zemiakov, celozrnného chleba a množstva zele­niny sa do organizmu človeka dostávajú vlákniny, ktoré ’’prečisťujú” črevný trakt zvnútra a napomáhajú vylúčeniu celého radu škodlivých látok z organizmu.

Znížme spotrebu ’’dobre prepečeného”, až do tmava vysmaženého mäsa, pripálených a silne údených mäsových výrobkov. Výskumníci dokázali, že potraviny, upravované pri príliš vysokej teplote v kuchyni, môžu obsahovať dokonca niekoľko druhov silne karcinogénnych zlúče­nín. Chudé mäso, pripravené iba rýchlym opečením pri nižšej teplote, alebo varené nám poslúži na našom jedálnom lístku lepšie, ako príliš prepečené.

O tom, že vitamíny sú nevyhnutnou súčasťou ľudskej stravy, sa netreba šíriť; stačí si opäť pripomenúť, že v čerstvej zelenine a ovocí prijímame vitamíny v ich najprirodzenejšej podobe, a je samozrejme lepšie zjesť pomaranč či mrkvu, ako prehltnúť tabletku vitamínu C či vitamínu A. Nezabúdajme, že vitamíny sú v zelenine a ovocí ’’spoje­né” s inými látkami, napríklad prírodnými pektínami, ktoré ich chránia pred rozkladom a zvyšujú ich účinok v organizme. Navyše jednotlivé druhy zeleniny obsahujú i celý rad prirodzených chemických látok, ktoré majú preventívne účinky na vznik nádorov, a okrem vitamínov obsahujú aj pomerne veľké množstvo vláknin, ktoré zbavujú organiz­mus i rôznych škodlivých látok, ktoré sa do neho nevhodnou či che­micky ošetrenou potravou dostali. Pochopiteľne, treba sa nám vyvaro­vať i požívaniu neplnohodnotných, pokazených či plesnivých potravín, ako aj častého, a neraz i zbytočného užívania liekov, ktoré si ešte stále s obľubou “ordinujeme” i my sami, bez doporučenia lekára.

Výskyt ochorení na rakovinu v civilizovanej ľudskej spoločnosti možno teda znížiť. Niektoré druhy rakoviny v USA vykazujú za posled­ných asi 50 rokov postupný pokles, napríklad rakovina žalúdka. Táto skutočnosť sa pripisuje zvýšenej konzumácii čerstvej zeleniny a ovocia, čo sa v USA stalo – jednak urýchlením transportu, jednak rozšíre­ním techniky zmrazovania potravín a prístupnosťou chladničky skoro v každej domácnosti – po II. svetovej vojne bežným. Naopak, zvýšenie výskytu rakoviny pľúc sa dáva do bezprostrednej súvislosti s fajčením a možno i s vdychovaním vzduchu plného výfukových plynov a pro­duktov spaľovania fosilných palív.

Priaznivý vplyv obmedzenia príjmu joulov stravou sa preukázal nie­len na zníženie výskytu rakovinových ochorení, ale i na ochranu pred srdcovocievnymi chorobami. Napríklad, u pokusných myší druhu C3H a DBA, ktoré vykazovali 58 % a 54 % výskytu spontánnej rakoviny prsníkov, po obmedzení prísunu cukrov, teda znížením príjmu joulov energie stravou, poklesol výskyt tohoto druhu rakoviny na nulu, to znamená, že sa u týchto druhov zvierat po obmedzení cukru v strave rakovina prsníka nevyskytla vôbec! Ale aj u iných druhov pokusných zvierat, ako aj u iných druhov nádorových ochorení, viedlo obmedze­nie príjmu potravy často až k dramatickému zníženiu vzniku tejto cho­roby.

Dnes už niet pochýb o tom, že strava človeka hrá významnú úlohu v navodení rakovinového ochorenia. Na celom svete sa výskum za­meriava na zisťovanie príčinných súvislosti medzi skladbou a prípra­vou stravy so vznikom a rozvinutím tejto choroby. I keď jednoznačné súvislosti a dokázané príčiny spojitosti so stravou ešte nie sú celkom známe, už teraz môže každý z nás vykonať pre uchovanie svojho zdravia pred touto chorobou mnoho. Kľúčom je striedmosť: pokojný, rozvážny život bez stresov, pestrá, ale čo do množstva obmedzená strava, vylúčenie fajčenia a nadbytku alkoholu z nášho života, dosta­tok odpočinku a primeraný pohyb na čerstvom vzduchu. Uvedomme si, že vhodná a kvalitná strava je jednou z účinných zbraní, ktorou môže bojovať každý z nás o vec najcennejšiu – svoje vlastné zdravie.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *