Ako správne dýchať

Človek môže vydržať až mesiac bez jed­la a týždeň bez vody, ale bez dýchania vy­drží len niekoľko minút.spravne-dychanie

Množstvo vdýchnutého vzduchu jednou osobou za 1 hodinu

pri sedavom zamestnaní           450 litrov
pri malej telesnej námahe         600 litrov
pri strednej záťaži                        900 litrov
pri veľkej telesnej námahe        1500 litrov

Dýchame bez prestania od narodenia až do smrti, prirodzene a automaticky, prie­merne 15 až 20 vdychov za minútu.

Pri povrchnom dýchaní vdýchneme do našich pľúc približne pol litra vzduchu napriek tomu, že kapacita pľúc je u do­spelej osoby 4-6 litrov.

Fázy dýchania

Pri dýchaní sa uskutočňuje výmena plynov, nevyhnutná pre ľudský život: vdy­chujeme kyslík (02) a vydychujeme oxid uhličitý (C02).

Dýchanie prebieha v týchto fázach:

 • Kyslík, obsiahnutý vo vzduchu, vdých­neme do pľúc a odtiaľ sa vstrebáva do
 • Pomocou krvného obehu sa kyslík do­stane ku všetkým bunkám organizmu, ktoré ho použijú na spaľovanie cukrov, tukov a bielkovín.
 • Počas spaľovania vzniká energia a nie­ktoré odpadové látky, ako napríklad oxid uhličitý (C02), ktoré sa opäť do­stávajú do krvi.
 • Krvou sa oxid uhličitý transportuje do pľúc, odkiaľ je z tela vylučovaný pri výdychu.

Správne dýchanie a telesné cvičenie

Naše zdravie priamo súvisí so správ­nym dýchaním. Nie každý však dokáže túto zdanlivo jednoduchú činnosť vykoná­vať tak, aby svojmu telu zabezpečil po­trebné množstvo kyslíka.

Najčastejšie príčiny nedostatočného dý­chania sú:

 • Povrchné dýchanie.
 • Nedostatočné vetranie uzatvorených miestností, spôsobujúce znížený obsah kyslíka a zvýšený obsahu C02.
 • Znečisťujúce látky v atmosfére.
 • Pobyt v zafajčených miestnostiach.

Pri telesnom cvičení sa zvyšuje spot­reba kyslíka vo svalových bunkách a záro­veň stúpa aj množstvo vyprodukovaného oxidu uhličitého. Preto sa zrýchľuje dych a zväčšuje sa aj objem vdychovaného vzdu­chu. Srdce sa prispôsobuje záťaži podobne: bije rýchlejšie a krv je transportovaná do celého organizmu pod vyšším tlakom.

Dýchajme zhlboka

Ak naše dýchanie nie je dostatočne hl­boké, zapríčiňuje nasledujúce stavy:

 • Tie časti pľúc, ktoré sú nedostatočne okysličené alebo prekrvené, sú náchylnejšie na infekcie dýchacích ciest.

Nácvik správneho dýchania

Dychové cvičenia robíme poležiačky chrbte na rovnej podložke (v posteli, na koberci a pod.).

Vezmeme tri malé knihy a umiestnime na tieto časti tela:

 • brucho
 • dolná časť hrude
 • horná časť hrude

Nádych uskutočňujeme v troch fázach:

 1. V prvej fáze nadvihneme knihu ležiacu na bruchu. Trénujeme tým bránicu a okysličujeme spodnú časť pľúc. Nádych by mal byť len čiastočný, aby nám v pľúcach ostala voľná kapacita na nasledujúce fázy.
 2. Pokračujeme nadvihnutím knihy umiestnenej na spodnej časti hrudníka. Takto precvičujeme medzirebrové svaly a okysličujeme strednú časť pľúc.
 3. Nadvihnutím knihy umiestnenej na hornej časti hrude aktivujeme po­mocné dýchacie svaly a dosahujeme lepšie okysličenie hrotov pľúc.

Pri výdychu postupujeme rovnako, ale v opačnom poradí a jednotlivé fázy robíme dvakrát dlhšie. Pomocou tohto cvičenia dosiahneme dôkladné okysličenie pľúc, a zároveň aj okysličenie všetkých pľúcnych lalokov. Potom, keď sa naučíme ovládať dýchacie svaly poležiačky, dokážeme ich primera­ne používať aj pri dýchaní postojačky a v iných polohách tela.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *