Akútna bronchiolitída

Ak zostúpi zápal sliznice dýchacích ciest do priedušničiek, zdurí sa sliznica bronchiolov a upchajú sa hlienovohnisovým sekrétom. Vzniká obraz akútne bronchiolitídy.

Akútny zápal priedušničiek je zápalové postihnutie malých dýchacích desí (bronchiolov) s priemerom 1 až 2 milimetre.

Symptomatológia: Klinický obraz ovláda výrazná dýchavica s mobilizáciou pomocného dýchacieho svalstva. Na poddajnom detskom hrudníku vpadávajú medzirebrové priestory alebo aj väčšie časti hrudníkovej steny. Výrazná je a; cyanóza. Teplota je vyššia, celkový stav dieťaťa je zlý. U starých a oslabených osôb nemusí byť teplota zvýšená. Chorí majú studený pot, ich stav je objektívne veľmi zlý Celková bledosť, sivosť v tvári a cyanóza sú spojené so zrýchleným dychom a tachykardiou. Úsilným inspíriom sa ešte nasaje vzduch zúženými priedušničkami, ale v exspíriu sa ich priechod uzavrie úplne. Tak môže vzniknúť akútny emfyzér pľúc. Poklop je zvučný, srdcové stemnenie je zmenšené, pečeň posunutá distálne.

Auskultačne sa po celých pľúcach zistia drobné chrapoty, podobné až krepitu, dýchanie je oslabené, srdcové ozvy zle počuť, často sa zisťuj e akcentácia druhej ozvy nad a. pulmonalis. U dojčiat môže v priebehu ochorenia nastať dehydratácia a kŕče. Na röntgenovej snímke sa okrem príznakov emfyzému zistí rozsev jemnozrnných ložísk, ktoré sa podobajú miliárnemu rozsevu, ale nie sú také pravidelné a presne ohraničené, miestami splývajú. Niekedy sa zistia drobné atelektázy alebo ložiská br onchopneumónie.

Pomocné vyšetrenia: V krvnom obraze je leukocytóza, posun doľava, sedimen­tácia červených krviniek býva rýchla. Pri funkčnom vyšetrení sa zistia príznaky obštrukčnej ventilačnej poruchy a poruchy ventilácie a perfúzie. Vznikajú prejavy poruchy difúzie a výraznej hypoxémie.

Diagnóza a diferenciálna diagnóza sa opiera o celkový ťažký stav chorého, náhlu dýchavicu, auskultačný nález, rtg obraz a výraznú poruchu pľúcnej funkcie. Diferenciálnodiagnosticky treba akútnu bronchiolitídu odlíšiť od miliárneho tuber­kulózneho rozsevu, bronchiálnej astmy, mukoviscidózy, zápalu pľúc, najmä diseminovaných foriem, ale aj od ašpirácie cudzieho telesa.

Terapia: Podávajú sa širokospektrové antibiotiká, mukolytiká (Bisolvon). Vhodné je zvlhčovanie vzduchu, ktorý môže byť obohatený kyslíkom, za stálej kontroly krvných plynov. Kardiotoniká sú v týchto prejavoch rovnako dôležité ako antibiotiká. Ak nastane stav s prehlbujúcou sa hyperkapniou, môže prísť do úvahy riadené dýchanie, ktorému sa dáva prednosť pred tracheotómiou. U malých detí treba zabezpečiť rehydratáciu a úpravu acidobázy. Podávanie kortikosteroidov u detí má menší účinok ako u dospelých chorých. Pri komplikácii chronickej bronchitídy môžu dospelým zachrániť život. Dôležitá je aj aplikácia bronchodilatancií a toaleta bronchov.

Prognóza je vážna, úmrtnosť najmä u dojčiat je vysoká. U dospelých záleží prognóza na celkovom stave; akútny priebeh sa môže o niekoľko dní končiť letálne.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *