Akútna perikarditída

Etiológia a patogenéza: Akútna perikarditída vzniká zväčša rozšírením patologického procesu z iných orgánov na perikard, a to:

  • metastaticky – zanesením infekčného agensa (vírusy, baktérie, Mycobacterium tuberculosis, mykotický agens),
  • zo zápalových procesov susedných orgánov (pleura, mediastínum, peritoneum),
  • v dôsledku imunitných reakcií, ktoré prebehli na perikarde pri reumatickej horúčke (poinfarktové a pooperačné perikarditídy),
  • pri systémových ochoreniach (reumatická artritída, lupus erythematosus, polyarteriitis, sclerodermia),
  • per continuitatem – prerastaním neoplastických procesov,
  • toxickým pôsobením (pri urémii) – nebaktériová aseptická perikarditída.

V súčasnosti je najčastejšia idiopatická akútna perikarditída. Vyvolávajúca príčina je neznáma, ale veľmi často sa v anamnéze zachytia 2-4 týždne pred vznikom ochorenia rozličné zápaly horných dýchacích ciest. Tuberkulózna etiológia perikarditíd je menej častá ako v minulosti. Častejšie sú v súčasnosti uremické perikarditídy, ktoré voľakedy pred obdobím hemodialýzy znamenali fatálny koniec. Dnes sa vyskytujú až v dvoch tretinách všetkých dialyzovaných pacientov, a to predovšetkým v prvom roku po zaradení do chronického dialyzačného programu.

Časté sú aj perikarditídy po prekonaní infarktu myokardu (na 3.-5. deň od vzniku infarktu myokardu – pericarditis epistenocardiaca -, alebo na 3. až 4. týždeň – tzv. Dresslerov syndróm) a po operáciách srdca.

Zápal sa môže stať chronickým s následným zhrubnutím a stratou pružnosti perikardu. Pri akútnej perikarditíde rýchle nahromadenie výpotku v perikardovej dutine zapríčiní obmedzenie diastolickej náplne srdca a prítoku krvi do srdca z dutých žíl. Tento stav spôsobí zníženie minútového objemu srdca pod kritické hodnoty – tamponádu srdca.

Príznaky:

Pacienti prichádzajú najčastejšie k lekárovi s bolesťou v prekordiu. Pri exsudatívnej perikarditíde bolesť je tlaková. Poležiačky sa zosilňuje, pri sedení v predklone sa zoslabuje. Pri akútnej idiopatickej perikarditíde sa vyskytuje takmer u všetkých pacientov, často pri tuberkulóznej perikarditíde chýba. Perikardová bolesť môže vzniknúť náhle s charakterom a vyžarovaním imitovať bolesť pri akútnom infarkte myokardu. Bolesť pri infarkte myokardu sa však nezhoršuje pohybom trupu, hrudníka, dýchaním, ako je to pri perikarditíde. Často však chorí neprichádzajú pre bolesť, ale s iným ochorením, v rámci ktorého sa zistia príznaky perikarditídy. Niekedy pacient príde až s prejavmi srdcovej tamponády. Pacienti s akútnou perikarditídou majú mierne zvýšenú teplotu a tachykardiu.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *