Akútna tracheobronchitída

Akútne zápaly horných dýchacích ciest sú veľmi častým klinickým prejavom dýchacieho systému. Postihnutie trachey býva takmer vždy spojené s postihnutím priedušiek. Nie je vhodné používať termín tracheitis, ale tracheobronchitis, pretože sa takto vyjadrí skutočný patologickoanatomický substrát ochorenia.

Akútna tracheobronchitída je zápalové, akútne, nešpecifické postihnutie trachey a veľkých bronchov charakterizované zápalovými zmenami v ich stene s následnou masívnou hlienovou alebo hlienovohnisovou sekréciou v lúmene.

Symptomatológia. Ochorenie sa veľa ráz začína počas chladného ročného obdobia, často epidemický, s kýchaním a nádchou, bolesťami v hrdle, často s pocitom pálčivej až rezavej bolesti za sternom, ktorá sa zvýrazňuje pri hlbokom výdychu a pri kašli. Celkový pocit choroby sprevádza zvýšená teplota do 38 °C, u detí až 39 °C. Po 1-3 dňoch mení sa dráždivý kašeľ na produktívny s vykašlávaním speneného hlienu, ktorý sa pri sekundárnej infekcii stáva hlienovohnisovým až hnisovým, býva žltý alebo žltozelený. Pri silnom, namáhavom kašli sa môžu v spúte zjaviť žilky krvi, najmä u dospelých a starších osôb. Po 5-6 dňoch sa kašeľ začína upravovať, zlepšuje sa celkový stav. Kašeľ ešte môže pretrvávať 1-2 týždne, potom zvyčajne postupne mizne.

Klinický nález je pri akútnej tracheobronchitíde vcelku nevýrazný. Perkutoricky sa nezisťuje nijaký výraznejší nález. Auskultačne možno niekedy počuť piskoty, ku ktorým sa pridružujú drobné, neprízvučné, veľké chrapoty. Bronchofónia nie je zmenená.

Pomocné vyšetrenia: Sedimentácia býva nízka alebo ľahko zvýšená. Počet leukocytov býva normálny, zriedkavo zvýšený. Rontgenograficky sa nezistia výraznejšie zmeny. Podobne aj vyšetrenie funkcie pri akútnom zápalovom postihnutí trachey a veľkých bronchov neprejaví sa v obmedzení jednotlivých ventilačných parametrov.

Diagnóza a diferenciálna diagnóza: Precízna diagnostika sa zakladá na dôkaze a stanovení vírusového agensu (asi v 50 %), najčastejšie sérologicky. Dôkaz vírusu sa darí najlepšie v začiatočnom štádiu ochorenia z materiálu horných dýchacích ciest, nosa.

Diferenciálna diagnostika nerobí zvyčajne ťažkosti. Pri dlhotrvajúcich paroxyzmoch kašľa musí sa u detí myslieť na čierny kašeľ, osýpky, zriedkavejšie ovčie kiahne. Nie zriedkavo môže začiatočný obraz akútneho infektu horných dýchacích ciest prekrývať obraz akútnej pľúcnej tuberkulózy (obraz „prekonanej chrípky“).

Terapia: Pri liečbe je vždy potrebný pokoj na posteli s dostatočným prívodom tekutín, vitamínov, najmä vitamínu C. Vlastná terapia v ľahších prípadoch spočíva na potlačení vysokej teploty antipyretikami, uľahčení bolestí a pri produktívnom kašli na uľahčení expektorácie. Pri podávaní antitusík v začiatočnej fáze ochorenia (dráždivý kašeľ) treba opatrnosť, pretože pri obvyklom dávkovaní nemožno frekvenciu kašľa podstatne ovplyvniť. Dôležité je podávať mukolytiká a expektoran- ciá. V týchto fázach ochorenia je vhodná inhalačná forma podania. Pri výraznejšej spastickosti možno podať syntofylín (aminofylín), 1-2 razy denne 0,24 mg i. v. Ak klinický priebeh svedčí o baktériovej forme ochorenia, indikuje sa antibiotická terapia, najlepšie podľa výsledkov citlivosti. V praxi sa osvedčujú antibiotiká, ktoré majú širšie spektrum, najmä ampicilín, tetracyklíny alebo sulfónamidy (Biseptol. Septrin).

Prevenciou je predovšetkým správna životospráva so systematickým otužova­ním, dodržiavanie zásad pracovnej hygieny a ostatných hygienických požiadaviek. Prevencia pomocou aktívnej imunizácie naráža zatiaľ na mnohé ťažkosti, preto sa zavádza len v obmedzenej miere (najčastejšie proti infekcii chrípkovými vírusmi Zvýšenie nešpecifickej odolnosti interferónom nie je jednoznačne dokázané.

Prognóza pri nekomplikovanej akútnej tracheobronchitíde je vcelku dobrá. Ochorenie odznieva po niekoľkých dňoch. Komplikácie však môžu ochorenie značne predĺžiť. Treba na to myslieť najmä u malých detí, osôb s oslabeným organizmom a u starších ľudí.

Pracovná neschopnosť trvá podľa klinického priebehu a charakteru ochorenia priemerne 3 až 12 dní. Jej dĺžku podstatne ovplyvňujú pridružené komplikácie.

 

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *