Akútny črevný infarkt

Najčastejšou príčinou náhleho uzáveru hornej mezenterickej artérie je pokročilá ateroskleróza. Ischemický infarkt sa zjavuje aj pri rázštepovej aneuryzme, celkovej vaskulitíde rozličného pôvodu, užívaní ústnych kontraceptív, hyperkoagulačných stavoch a zriedkavo aj bez zjavnej príčiny. Úplný obraz rozsiahleho črevného infarktu nenecháva diagnostické pochybnosti. Chorý má bolesti brucha, príznaky črevnej nepriechodnosti, horúčku, leukocytózu, hypovolémiu, peritonitídu s krvavým ascitom, hematemézu a krváca z konečníka. Vo včasnom štádiu môžu byť brušné príznaky nepatrné, bez krvácania z tráviaceho systému.

Choroba sa prejavuje bolesťou, zmätenosťou a leukocytózou. Črevné ozvy sú prípadne až hyperaktívne. Anamnéza málo pomôže, ak neobsahuje údaj o abdominálnej angíne alebo predispozičných činiteľoch trombózy. Bez operácie zomierajú prakticky všetci postihnutí s rozsiahlym črevným infarktom. Operačné riziko je veľké pre vek chorých, ischemické postihnutie druhých dôležitých orgánov alebo celkový stav súvisiaci s predlžovaním určenia diagnózy. Operačný zásah sa napospol vykoná (resekcia infarktovaného čreva, prípadne nápravný zákrok na cievach). Mortalita je aj pri najlepších podmienkach aspoň 60-70 %.

Segmentálne infarkty čreva na podklade mezenterickej vaskulitídy nevyžadujú operáciu, ak vývin striktúry nezapríčiní črevnú nepriechodnosť.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *