Aký je normálny pulz? Nepravidelnosti vo frekvencii srdca

Každý máme vlastnú, charakteristickú srdcovú frekven­ciu, podobne ako je to pri pohybe čriev. Otázka znie: aký pulz je pre vás normálny? Najprv sa pozrime na príčiny abnormálne pomalej frekvencie srdca:pulz

Užívate digitalis na kontrolu nepravidelných úderov srdca alebo betablokátory (Trimepranol, Tenormin, Celectol, Visken) na liečbu vysokého tlaku, anginy pectoris, poruchy srdcového rytmu, úzkostlivých stavov či migré­ny? Tieto lieky, ale aj iné, najmä keď sa kombinujú, môžu dramaticky spomaliť srdcovú frekvenciu.

Ak máte pulz väčšinou pod šesťdesiat a nie ste športo­vec ani neužívate lieky, asi máte hypotyreózu. Táto mož­nosť sa zvyšuje, ak sa okrem slabého pulzu po celý čas cí­tite unavený, je vám zima, keď nikomu inému nie je, máte zápchu, vypadávajú alebo zdrsnejú vám vlasy, menštruá­ciu máte silnejšiu, než by mala byť, a máte problémy s nad­váhou.

Mnohí z nás rozmýšľajú o srdci v súvislosti s artériami, chlopňami a svalom. V srdci je však ešte jeden kritický komponent, ktorý pomáha určiť srdcovú frekvenciu – elektrický systém. Špeciálne vlákna vedú impulzy do rôz­nych oblastí srdca. Keď ich cesty preruší choroba alebo za­siahnu rôzne lieky, nastane blokáda prenosu vzruchov v srdci. Pri nej sa srdcová frekvencia môže spomaliť na ne­bezpečnú úroveň.

Častejší ako veľmi pomalý pulz je abnormálne rýchly tep. Niektoré možné príčiny:

Ak máte sústavne pulz nad sto v pokoji a cítite palpitácie (búšenie v hrudi), dokonca aj keď pokojne sedíte, hľa­dajte ďalšie symptómy: zrednuté vlasy, tenkú pokožku, jemné chvenie prstov, keď vystriete ruky (keď si na ne po­ložíte list papiera, trasie sa?), stratu telesnej hmotnosti bez zjavného dôvodu, nervozitu a výdatné potenie. Ak se­dí tento opis, máte hypertyreózu.

Hypertyreóza nie je jediný stav, ktorý vám zrýchli pulz. Zrýchlený buchot srdca môže odrážať úsilie vášho tela kompenzovať nejaký iný problém. Napríklad, hlavnou funkciou krvi je rozvádzať kyslík v červených krvinkách do každého kútika a štrbinky, každého orgánu, každého kúska živého tkaniva v tele. Ak máte anémiu a krv nemá dostatok červených krviniek alebo železa (minerálu po­trebného na rozvádzanie kyslíka), tkanivá nedostávajú do­statočnú výživu. Srdce, aby kompenzovalo tento stav, bije rýchlejšie a rýchlejšie, aby dostalo viac krvi ochudobnenej o kyslík do cieľových orgánov. Inými slovami, čo chýba v kvalite, sa usiluje nahradiť kvantitou. Takže nech už je príčina anémie akákoľvek (pamätajte, ide o symptóm, nie o samotnú chorobu), srdcová frekvencia bude vyššia. Keď anémia prejde, frekvencia sa spomalí.

Tento kompenzačný mechanizmus srdca – rýchlejšie búchanie, aby sa nahradil deficit – sa vyskytuje aj pri iných okolnostiach. Napríklad, keď je srdcový sval slabý a nevládze vytlačiť dosť krvi vždy, keď sa zmršti, zrýchli sa frekvencia, aby sa nahradil pokles výkonu. Aj rakovina alebo chronické ochorenie obličiek či pečene môžu mať za následok nenormálne rýchly pulz.

Veľmi častou príčinou výkyvov činnosti srdca býva pri­veľa liekov alebo nesprávny druh. Najväčšími pôvodcami sú hormóny štítnej žľazy pri hypofunkcii, ktorých väčšina ľudí potrebuje viac než desať miligramov, aby si doplnili to, čo ich žľaza nestačí vylučovať. Pri takom dávkovaní sa symptómy hypotyreózy stratia a frekvencia srdca sa ustáli. Bohužiaľ, veľa ľudí si však myslí, že ak je dobré vziať si de­sať miligramov, dvadsať bude ešte lepšie. Táto filozofia má za následok zrýchlenú srdcovú frekvenciu (a mnohé iné znepokojujúce symptómy).

Hypofunkcia štítnej žľazy nie je jediným dôvodom, pre­čo ľudia užívajú tabletky s hormónom tejto žľazy. Keďže zvyšuje metabolizmus tela, prípravky na doplnkové užíva­nie tyreoglobulínu sa už celé generácie zneužívajú na rýchlu úpravu telesnej hmotnosti jednotlivcov s nadvá­hou. To je však veľký omyl. Užívanie tohto hormónu, keď ho nie je treba, spôsobuje nielen nepravidelnosti srdcovej frekvencie, ale aj zvýšenie krvného tlaku a zhoršenie an­gíny pectoris. Dlhodobým užívaním docielite, že vaša vlastná žľaza prestane produkovať tento hormón.

Kofeín je návykový. Pre mnohých ľudí neexistuje ráno nič osviežujúcejšie ako šálka horúcej kávy. Ďalšia po obe­de vám zvýši odpoludňajšiu vitalitu, najmä ak ste si pred­tým dali koktail, ktorý vás trochu utlmil. Ľudia s návykom na kofeínové nápoje pijú oveľa viac kávy (alebo sladkých nealkoholických nápojov s obsahom kofeínu), než by ma­li. Takže ak ste závislý od ko­feínu, pravdepodobne je to jediný dôvod vašej zrýchlenej frekvencie.

Aj niektoré pilulky na potlačenie chuti do jedla, ktoré sú vo voľnom predaji, zvyšujú srdcovú frekvenciu. Dôvod, prečo Úrad pre potraviny a liečivá dovolil kupo­vať tieto prípravky bez predpisu lekára je ten, že sú neškodné, keď sa užívajú presne podľa návodu. Lenže ľudia to nie vždy tak robia. Navyše, hoci letáčiky v škatuľkách upozorňujú, že každý, kto má vysoký tlak, srdcové prob­lémy či arytmiu, by užívanie týchto prostriedkov mal pre­diskutovať so svojím lekárom, mnohí sa neobťažujú pre­čítať si pokyny a vyhodia ich spolu s prázdnou škatuľkou. Myslia si, že keďže sa liek predáva bez receptu, nie je ta­ký silný, aby im uškodil. Ľudia teda nevedia o skrytých kontraindikáciách piluliek, ktoré užívajú, a môžu sa na nich prejaviť nečakané účinky. Mnohé lieky na odtučňo­vanie po niekoľkých týždňoch strácajú účinnosť, lebo or­ganizmus si na ne zvykne. Potom majú tendenciu užívať ich čoraz viac a výsledkom je predávkovanie a ďalšie zvý­šenie srdcového rytmu.

Tá istá aktívna zložka, ktorá sa nachádza v pilulkách na schudnutie (fenylpropanolamín) je prítomná tiež v mno­hých liečivách proti nádche a nosných kvapkách. Ak začí­nate posmrkávať a dávate si do nosa kvapky, ktoré vám majú „otvoriť“ dýchacie cesty, a pritom sa vám zrýchli srd­cová frekvencia, na vine je zrejme fenylpropanolamín.

Ďalšia skupina liekov, zrýchľujúcich pulz, sú antiastmatiká. Výnimkou sú len niektoré z nich, menovite Atrovent, kromolyn a steroidy. Či už užívate svoj liek aerosolovým rozprašovačom alebo vo forme teofylínových derivátov (Theo-Dur, Uniphyl, Euphyllin, Unidur – je ich celá kopa), možno si všimnete, že sa vám zrýchlila srdcová frekven­cia. Je to očakávaný účinok, ale jednotlivci so srdcovými chorobami by mu mali venovať zvýšenú pozornosť.

Tabak, teda vlastne nikotín v ňom, tiež zvyšuje srdcovú frekvenciu. Ak ste fajčiar a pochybujete o tom, len si skon­trolujte pulz pred a po hlbokom šluku z cigarety.

Všeobecne zhrnuté, pravidelná kontrola pulzu nie je po­trebná, ale treba si ju urobiť, keď je na to dôvod. Niektorí ľudia si kontrolujú tep, keď sa cítia zoslabnutí, ale nie je­ ho rýchlosť, lež silu či intenzitu. Pacienti mi často ozna­mujú, že majú taký slabý pulz, že ho ledva nahmatajú. Sú presvedčení, že preto sa cítia tak zle. Takmer v každom prípade je však tento dojem falošný. Slabá intenzita pulzu je jednoducho podmienená anatómiou artérie v zápästí, jej vzdialenosťou od pokožky, množstvom tuku, ktorý ju pokrýva – faktormi, ktoré nemajú klinický význam. Keď však utrpíte šok a naozaj máte slabý pulz, čo sa stáva, keď srdcový záchvat ťažko poškodí sval srdca alebo stratíte pri­veľa krvi po silnom krvácaní, zväčša sa objavia aj iné prí­znaky „slabosti“. Za týchto okolností asi aj tak nebudete schopný skontrolovať si pulz.

Možno chcete vedieť, ako rýchlo vám srdce bije počas cvičenia. Podľa mňa je dosť ťažké, ak nie priam nemožné, rátať pulz, pozerať na hodinky, a pritom pokračovať v cvi­čení. Ak sa pokúšate stanoviť si alebo dosiahnuť vytýčenú srdcovú frekvenciu počas telesnej aktivity, kúpte si moni­tor pulzu, taký, čo sa pohodlne pripne na zápästie ako ho­dinky alebo sa zavesí na ušný lalôčik.

Ľudia si zvyknú kontrolovať pulz, keď si začnú uvedo­movať frekvenciu srdca. Ak ste práve dobehli preteky, ale­bo vás na smrť vyľakal pes vášho suseda, srdce vám bu­de biť ako splašené. Inokedy zase cítite, že srdce vám bije nepravidelne. Najbežnejšou príčinou je extrasystola, kto­rú pacienti opisujú ako „vynechanie“ či „preskočenie“ srdca a zvyčajne ho pociťujú ako silnejší úder v hrudi. Keď si pri tomto príznaku nahmatáte pulz, zistíte, že jeho pra­videlné údery preruší úder, ktorý prichádza prv, ako sa očakáva, a po ňom nasleduje znepokojujúco dlhá pauza, kým srdce opäť nadobudne normálny rytmus.

Hoci táto pauza vás vystraší, nie je príznakom ťažkosti a neznamená, že sa vám zastavilo srdce. Extrasystola vlast­ne nie je doslovne sťah srdca najviac, je len predčasná. Keď nastane, dlhá pauza za ňou nasleduje preto, aby kompen­zovala predčasný sťah a srdce sa dostalo do svojho nor­málneho rytmu.

Extrasystoly sú väčšinou neškodné, keďže sa však tý­kajú srdca, ľudia z nich majú obavy. Pamätajte si, že srdce je najvytrvalejší orgán tela. Pracuje neúnavne vo dne v no­ci, celé roky. Predčasný sťah vám ani vášmu srdcu neublí­ži. Extrasystoly vyvoláva široká škála podnetov, stres, priveľa kávy alebo iných stimulantov, alkohol a iné „rek­reačné“ drogy, vyčerpanosť, nervozita, nikotín alebo lieky. Vyskytujú sa aj bez zjavných dôvodov. Najlepšie je nevší­mať si ich. Lieky, ktoré ich potláčajú, mávajú nepriaznivé vedľajšie účinky. Pokiaľ vám naozaj nespôsobujú ťažkosti, netrvajte na tom, aby vám ich liečili.

Napriek obyčajne benígnej povahe nepravidelností srd­cového rytmu, niektoré stoja za pozornosť. Každé ochore­nie srdca, či už také nevinné ako nekomplikovaný prolaps mitrálnej chlopne, alebo vážne, ako kongestívne zlyhanie srdca, býva niekedy spojené s dôležitým narušením ryt­mu, ale nie len príležitostným „extrasťahom“. Význam narušeného srdcového rytmu takmer vždy záleží od iných príznakov a symptómov ochorenia srdca, ktoré ho sprevádzajú.

Keď srdce vytrvalo bije rýchlo, alebo naopak pomaly, takže nestihne dodávať dostatok okysličenej krvi do tka­nív, sprievodnými symptómami môže byť strata vedomia, omámenosť, krútenie hlavy, bolesť v hrudi, možno i mŕt­vica. V situáciách, keď je srdcová frekvencia veľmi rýchla, najprv skúšame podávať lieky, aby ju spomalili. Ak to ne­pomáha, možno bude treba krátky elektrický šok. Ak je srdcová frekvencia veľmi pomalá, asi bude treba kardiostimulátor.

Verím, že keby sa z nás stali bezdôvodní „merači“ svoj­ho pulzu, skončili by sme ako vystrašení hypochondri. Ne­existuje človek, ktorý by mal vždy úplne pravidelný ryt­mus srdca a tep. Extrasystoly sú súčasťou normálnej čin­nosti srdca. Pretože choroby srdca sú však na prvom mieste v príčinách úmrtí v našej krajine, každú nepravi­delnosť vnímame s panikou. Možno vás táto rada trochu prekvapí: pokiaľ si nemusíte monitorovať srdcovú frek­venciu z konkrétneho dôvodu – napríklad, keď užívate liek na jeho spomalenie, ako digitalis či betablokátor (kde každá ďalšia dávka závisí od frekvencie pulzu), alebo má­te v programe cvičenia stanovenú frekvenciu srdca – ne­obťažujte sa merať si pulz. Vyšetrujte si prsia, semenníky, nechty, vlasy, lymfatické uzliny, vyplazujte na seba jazyk do zrkadla, ale pulz nechajte na pokoji.

Please follow and like us:
0

3 Komentovali článok “Aký je normálny pulz? Nepravidelnosti vo frekvencii srdca

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *