Améby – meňavky

Majú aktívne pohyblivé štádium – trofozoit. V priebehu vývoja sa môžu meniť na okrúhle viacjadrové cysty, ktoré sú odolné voči vonkajším vplyvom. Menia tvar tela, vytvárajú panôžky – pseudopódie – v smere pohybu (améboidný pohyb). entamoeba-histolyticaU človeka parazitujú viaceré druhy améb. Najdôležitejšia je Entamoeba histolytica.

Entamoeba histolytica

Morfológia:

Entamoeba histolytica/dispar. ide o dva morfologicky identické druhy, ktoré boli pôvodne považované za jeden a ten istý druh (E. histolytica s formami minutá a magna). Odlišujú sa genetickými a biochemickými vlastnosťami. Patogénny kmeň a pôvodca amebózy alebo amébovej dyzentérie je Entamoeba histolytica a nepatogénny kmeň je E. dispar. Oba druhy sa vyskytujú na celom svete, ale najmä v oblastiach s teplým a vlhkým podnebím. Ich rozšírenie podporuje nízka hygienická úroveň a nepriaznivý stav výživy populácie v príslušnej oblasti. V strednej Európe sa občas zisťuje asymptomatické nosičstvo cýst, ale klinicky zjavné ochorenie sa vyskytuje iba ako importovaná nákaza. Parazit – trofozoit – žije v hrubom čreve, kde sa živí najmä baktériami. V hrubom čreve sa mení na odolnú štvorjadrovú cystu, ktorá sa vylučuje do prostredia. Faktory podmieňujúce encystáciu nie sú známe. Prenáša sa fekálne- orálnou cestou (trofozoitmi kontaminovanými potravinami a vodou). Invázna E. histolytica cytolýzou a enzymaticky poškodzuje črevné epitelové bunky a vytvára v sliznici hlboké vredy, zasahujúce do submukózy. Trofozoity (merajú 8-30 (im), nachádzané v čerstvej hnačkovitej stolici, sú veľmi pohyblivé, vytvárajú pseudopodie. V ich cytoplazme nachádzame erytrocyty, ktorými sa živia (fagocytóza).

Patológia a klinické prejavy:

Enatamoeba histolytica spôsobuje črevnú amebózu – akútnu amébovú dyzentériu alebo chronickú amebózu. Nástup ochorenia je oveľa pomalší ako u bakteriálnej dyzentérie. Trofozoity sa množia, prenikajú do mukózy čreva a vyvolávajú lézie v céku a potom v rektosigmoidálnej oblasti. Lézie zasahujú až do submukózy a vytvárajú kráterovité vredy. Niekedy dôjde až k perforácii čreva a peritonitíde s následnou smrťou. Silnejšie napadnutie črevnej sliznice signalizuje silná bolesť brucha, hlavne v oblasti pravého dolného kvadrantu. Býva nauzea a vracanie a vyvinie sa typická amébová dyzentéria s početnými hnačkami, 5-10 a viac. V stolici sa nachádza hlien, krv aj nekrotické časti sliznice. Stolica sa podobá malinovému želé. Veľká variabilita príznakov a sklon k chronicite a relapsom sú pre intestinálnu amebózu príznačné. Pri chronickom priebehu amebózy sa hnačky striedajú so zápchou a flatulenciou. Chronický priebeh môže byť mylne považovaný za enterokolitídu, gastritídu a pod. V stene hrubého čreva môže niekedy vzniknúť tvrdý amebóm, naplnený trofozoitmi. Améby, ktoré krvnou cestou metastázujú do rôznych orgánov, vyvolávajú extraintestinálnu amebózu. Trofozoity prenikajú cez porušené cievy v ulceráciách, portálnym obehom najmä do pečene. Vzniká solitárny alebo menej často multilokulárny pečeňový absces. Nákaza sa môže dostať cez bránicu do pľúc a vzniká amébová pneumonitída s dráždivým kašľom.

Diagnostika:

Je dôležité mikroskopicky vyšetrovať úplne čerstvú hnačkovitú stolicu, v ktorej sa nachádzajú živo sa pohybujúce trofozoity améb. V chronickej fáze ochorenia nachádzame v stolici cysty. Treba si uvedomiť, že cysty sa vylučujú nepravidelne a takéto cykly vylučovania môžu byť 1 až 2 týždňové. Treba vyšetrenie stolice opakovať aspoň 3-krát za sebou (obdeň). Čím viac stolíc od jedného pacienta sa vyšetrí, tým je vyššia záchytnosť. Využíva sa aj kultivačný dôkaz v axenickej kultúre pri 37 °C. Sérologické testy (ELISA) potvrdia diagnózu dôkazom protilátok. Podpornou diagnostickou metódou je sigmoidoskopické vyšetrenie.

Epidemiológia a prevencia:

Amebóza je veľmi častým ochorením v trópoch a subtrópoch a je jednou z najčastejších importovaných nákaz. U nás sa vyskytli prípady amébovej dyzentérie na južnom Slovensku. Profylaktický sa odporúča dodržiavať bežné hygienické opatrenia ako pri ostatných črevných nákazách. Nekonzumovať mäkké ovocie a surovú zeleninu, ktoré sa nedajú bezpečne umyť. Piť len prevarenú vodu, udržovať zvýšenú hygienu rúk a chrániť potraviny pred muchami a švábmi.

Terapia:

Liekom voľby symptomatickej amebózy je metronidazol.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *