Anatómia pečene

Pečeň (hepar) je najväčšia a najťažšia žľaza v tele. Váži okolo 1500 g. Má červenohnedú farbu a je pomerne krehká, takže pri úrazoch sa ľahko trhá. pecenVäčšinu povrchu pečene pokrýva lesklá pobrušnica, ktorá sa nevyskytuje iba v úzkom pruhu, kde pečeň prirastá k bránici, a zospodu v miestach pečeňovej bránky.

Pečeň zaujíma celú pravú bránicovú klenbu a zasahuje i doľava. Jej horná, bránicová plocha, uložená do bránicovej klenby, je vy­dutá, kým dolná, útrobná plocha je rovná. Na útrobnej ploche sú zárezy, ktoré sa podobajú písmenu H. Jeho spojovacie rameno tvorí vráta pečene. Tu vstupuje do pečene pečeňová tepna a vrátnicová žila a vystupujú z nej pečeňové vývody. Ľavé rameno tvaru H je dôležité preto, že rozdeľuje pečeň na menší – ľavý a väčší – pravý lalok. V pravom ramene je vpredu uložený žlčník, vzadu dolná dutá žila. Na ostatnej časti dolnej plochy sú zrejmé odtlačky susedných orgánov (žalúdok, dvanástnik, hrubé črevo, pravá ob­lička a nadoblička).

Štruktúra pečene je zložitá. Na povrchu je serózna blana – mokvavka, pod ňou tenké väzivové pečeňové puzdro. Z neho vniká väzivo do žľazovej hmoty pečene a rozčleňuje ju na predĺžené hra­nolovité lalôčiky. Každý pečeňový lalôčik sa skladá z lúčovite usporiadaných trámcov pečeňových buniek, ktoré sa zosku­pujú do dvoch radov. Pečeňové bunky produkujú žlč, ktorá od­teká jemnými štrbinami medzi bunkami do medzilalôčikových žl­čových vývodov. Tie sa postupne spájajú, až nakoniec z prísluš­ného laloka pečene vystupuje pravý a ľavý pečeňový vývod. Ich spojením a pripojením žlčníkového vývodu zo žlčníka vzniká žlčovod (ductus choledochus), ktorý vyúsťuje na bradavke dvanástnika.

Cievne zásobenie pečene

Cievne zásobenie pečene je dvojaké. Výživový obeh tvorí peče­ňová tepna, ktorá privádza okysličenú krv. Pracovný obeh zaisťuje objemná vrátnicová žila. Privádza do pečene krv zo všetkých nepárových orgánov brušnej dutiny (žalúdka, tenkého a hrubého čre­va, pankreasu a sleziny). Vstupuje do vrát pečene a v nej sa roz­vetvuje na zložitú sieť medzilalôčikových žil. Z nich vychádzajú nespočetné vetvičky, ktoré prenikajú pomedzi trámce pečeňových buniek k osi lalôčika, kde sa vlievajú do spoločnej centrálnej žily. Tak sa dostávajú priamo do pečene takmer všetky vstrebané živiny. V nej sa zadržujú a spracúvajú. Spracované látky a konečné produkty sa ukladajú v pečeni do zásoby, alebo sa odvádzajú do krvného obehu, a tým do celého tela. Všetka krv odteká pečeňovými žilami do dolnej dutej žily.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *