Angina pectoris – Hrudníková angína

Hrudníková angína (angina pectoris) je klinický syndróm charakterizovaný bolesťou na hrudníku zapríčinenou prechodnou ischémiou srdcového svalu.

Záchvat angínovej bolesti na hrudníku je následkom zmenšenej dodávky kyslíka do myokardu či jeho zvýšenej spotreby, alebo vzniká pri súčinnosti obidvoch týchto faktorov. Z klinického hľadiska majú význam tieto patofyziologické faktory:

  1. zmenšenie dodávky kyslíka, ktoré býva najčastejšie zapríčinené zmenšením lúmenu koronárnej artérie pri stenotizujúcej koronárnej skleróze, zriedkavo pri edéme intimy, pri subintimovom krvácaní alebo pri trombotizácii koronárnej artérie,
  2. nepomer medzi dodávkou kyslíka a spotrebou kyslíka ako pri tachysystolických poruchách srdcového rytmu pre skrátenie dĺžky diastoly,
  3. zníženie dodávky kyslíka, ktoré vzniká aj pri pľúcnych ochoreniach, napr. pri pľúcnom emfyzéme,
  4. porušený transport kyslíka pri anémii alebo pri zvýšenej hladine karboxyhe- moglobínu, ktorý tiež môže byť príčinou bolestí na hrudníku,
  5. výrazná hypertrofia srdcového svalu, ktorá býva spojená s poruchou difúzie kyslíka, čo môže podmieniť bolesť na hrudníku.

Angínová bolesť môže vzniknúť následkom zvýšenia spotreby kyslíka, ako to býva pri tyreotoxikóze, zvýšení periférnej rezistencie pri artériovej hypertenzii, stenóze aorty, aortovej insuficiencii, vyplavení väčšieho množstva katecholamínov a zvýšení koncového diastolického tlaku v komore pri zvýšení vénového návratu a pri dilatácii srdca. Zvýšenie spotreby kyslíka býva pri zväčšení hmotnosti srdca a zvýšení viskozity krvi (pri polycytémiách a hyperproteinémiách). Na základe zvýšenia tonusu sympatika môže sa vyskytnúť záchvat bolesti pri psychickom strese, napätí, vegetatívnej dysregulácii a pri strachu. Syndróm angina pectoris sa klinicky manifestuje ako chronická forma – stabilná angina pectoris – a akútna forma – nestabilná angina pectoris.

 Príznaky: 

V popredí klinického obrazu hrudníkovej angíny je bolesť v prekordiu lokalizovaná zvyčajne za hornou alebo strednou časťou sterna, často vyžarujúca do horných končatín, niekedy do ramien a rúk. Chorí ju pociťujú zväčša v strednej časti sterna, môže siahať od epigastria až ku krku, resp. dolnej sánke, alebo môže byť lokalizovaná len v pleciach alebo len v prstoch obidvoch rúk. Bolesť môže začať niekedy v pleciach, ramenách alebo na predlaktí. Inokedy chorí nevedia udať presne pocit, ktorý majú na hrudníku a opisujú tento diskomfort ako pocit dusenia, tiesne, tlaku, ťažoby, škrtenia alebo zovretia na hrudníku. Bolesť sa začína zväčša pri fyzickej námahe, pohnutí mysle, po príchode na studený vzduch, výdatnom najedení sa, zobudení zo spánku pre ťažší sen (angina somnalis). Bolesti v prekordiu funkčného pôvodu sa začínajú zvyčajne po skončení námahy, kým bolesť z angina pectoris sa spravidla po prerušení námahy rýchlo skončí. Chorí často nevedia vyjadriť slovne charakter bolesti a jej lokalizáciu.

Chorí so stabilnou angina pectoris mávajú krátkotrvajúce charakteristické bolesti, ktoré môžu mať rovnaký charakter mesiace a roky. Pre túto formu hrudníkovej angíny je typická bolesť, ktorá sa vyskytuje zväčša v tom istom čase dňa alebo týždňa, za rovnakých podmienok pri námahe alebo pri emočnom strese. Trvanie bolesti je individuálne, zvyčajne 3-5 minút, ustupuje po nitroglyceríne v rovnakom čase po jeho užití. V priebehu vývoja choroby bolesť sa môže vyskytovať častejšie, môže byť vyvolaná menšou námahou a vyskytnúť sa aj v pokoji, v noci a neustupovať po obvyklej dávke nitroglycerínu. Stabilná angina pectoris so svojou typickou symptomatológiou môže v priebehu času prejsť do progresívnej angina pectoris alebo do dekubitálnej angina pectoris. Pri tomto type hrudníkovej angíny bolesť vzniká v pokoji bez zreteľnej príčiny, najmä v spánku.

Záchvat bolesti pri stabilnej angina pectoris môže byť raz, dva a viac ráz za deň alebo v priebehu 1-2 týždňov. Bolesť pri záchvate angina pectoris vyžaruje zvyčajne do ľavého ramena a zápästia, môže vyžarovať do pravého pleca, ramena a zápästia, krku a sánky. Bolesť spojená s dýchaním, kašľom, smiechom, pri pohyboch hrudníka, zmene polohy tela nie je angínového pôvodu.

Súčasne so vznikom bolesti pri angina pectoris alebo tesne po skončení bolesti môže sa zjaviť slabosť, tremor alebo mrákotný stav. Nauzea a vracanie sa pri záchvate angina pectoris vyskytujú zriedkavo. Častejšie sú sprievodnými príznakmi začínajúceho sa infarktu srdcového svalu. Tieto symptómy možno vysvetliť reflektorickými zmenami tonusu čriev na podklade koronárnej insuficiencie. Každý z týchto príznakov môže však byť čiastočným alebo plným ekvivalentom angina pectoris, najmä u chorých s vyšším prahom citlivosti na bolesť.

Angina pectoris môže vzniknúť po požití jedla. Obstipácia nevplýva sama osebe na vznik angínovej bolesti, ale akt defekácie spojený s tlakom a napínaním môže vyvolať angínovú bolesť.

Pri záchvate angina pectoris sú chorí zvyčajne dýchaviční, čo ľahšie pozorujú prítomní ako sami pacienti. Dýchavica je v dôsledku zvýšenia koncového diastolic­kého tlaku v ľavej komore, ktorý stúpa v čase záchvatu hrudníkovej angíny. Často býva záchvat angina pectoris spojený so strachom.

Vyšetrenie:

Pri fyzikálnom vyšetrení pacienta s angina pectoris môžu sa medzi záchvatmi zistiť prejavy rizikových faktorov, ako arcus lipoides, xantelazma, vysoký krvný tlak a príznaky artériovej hypertenzie na očnom pozadí. Chorí s angina pectoris sú často obéznejší. Fyzikálny nález býva medzi záchvatmi normálny. Počas záchvatu alebo po ňom sa zisťujú zväčša prechodné auskultačné prejavy ľavokomorovej dysfunkcie, ako patologická 3., resp. 4. ozva, a zriedkavo paradoxné rozdvojenie 2. ozvy srdca. Často na hrote počuť systolický šelest ako prejav dysfunkcie papilárneho svalu. Na hrote môže byť zdvíhavý úder hrotu ako prejav hypertrofie ľavej komory a nad karotídami, resp. aa. femorales alebo nad brušnou aortou šelest. Na dolných končatinách môžu chýbať alebo sú veľmi slabé pulzácie artérií ako prejav aterosklerózy periférnych ciev.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *