Ako svetlo vplýva na naše zdravie?

Rozhoduje nielen slnko, ale aj osvetlenie interiéru Ako svetlo vplýva na naše zdravie? Podľa najnovšieho slovenského prieskumu väčšina z nás (71, 8%) vie, že svetlo vplýva na zdravie dospelých aj detí. Avšak, akým spôsobom, čo nám škodí a čo, naopak, prospieva, v tom…

Kašeľ u detí – rady a  liečba

Kašeľ je buď príznakom ochorenia, alebo reak­ciou tela na dráždivú látku v hrdle alebo v dýcha­cích cestách. Kašľom sa môže vypudiť hlien z pľúc a dýchacích ciest, napr. pri záchvate zá­duchu alebo čierneho kašľa. Suchý kašeľ, pri ktorom sa neodkašláva…

Kinetóza u detí – príznaky a liečba

Kinetóza (morská choroba) vzniká vtedy, keď sa následkom pohybu orgán rovnováhy uložený v uchu polohovo vychýli. Ak vnímanie pohybu nesúhlasí s tým, čo vidia oči, vyvoláva to v moz­gu podráždenie. Táto ťažkosť môže nastať aj vtedy, keď sa dieťa rýchlo…

Kolika – príznaky a pomoc

Kolika sa do štyroch mesiacov veku prejavuje záchvatom plaču, počas ktorého dieťa sčervenie v tvári a nohy si pritiahne k brušku, ako keby malo veľké bolesti. Tento záchvat sa zvyčajne dostaví v skorých večerných hodinách; zvyšok dňa je dieťa zväčša…

Intususcepcia čreva

Intususcepcia je stav, pri ktorom sa časť tenké­ho čreva vsunie dovnútra čreva pred ním podobne, ako keď sa prevráti dovnútra prst na ru­kavici. Vsunuté črevo opuchne a zapríčiní zablokovanie. Aby postihnuté črevo prekážku pre­konalo, reaguje kŕčovitými sťahmi. Neexistuje nijaká známa…

Jačmeň na oku – príznaky a liečba

Jačmeň je hnisom vyplnené zdurenie na okraji mihalnice. Vyvoláva ho zapálenie jedného z vla­sových vačkov, z ktorých vyrastajú očné riasy, a zväčša sa vyskytuje na dolnej mihalnici. Začia­tok jačmeňa provokuje dieťa, by si šúchalo a poťahovalo riasy; niekedy súvisí so…

Impetigo u detí

Impetigo je baktériová kožná infekcia, ktorú možno najčastejšie vidieť okolo pier, nosa a uší. Vyvolávajú ju kožné organizmy (stafylokoky) na­chádzajúce sa v nose a na koži. Ochorenie sa začína malými pľuzgierikmi, ktoré praskajú a pokrývajú sa žltohnedými chrastami pripomí­najúcimi hnedý…

Chrípka u detí – príznaky a liečba

Chrípku, tak ako aj prechladnutie, vyvolávajú vírusy a rovnako príznaky oboch ochorení sú podobné, napr. nádcha, bolesti v hrdle, kašeľ a horúčka, triaška a bolesti v celom tele. Keďže chrípku vyvoláva vírusová infekcia, neexistuje proti nej nijaký špecifický liek a…

Hyperaktivita u detí – príznaky a liečba

Slovo hyperaktívny sa začalo používať na ozna­čenie detí s menšími problémami správania – roztržitosťou, slabým rozsahom pozornosti, ne­spavosťou a vzrušivosťou. V skutočnosti je väčšina hyperaktívnych detí jednoducho mimo­riadne pohyblivá a normálna. Výskumami uskutočnenými v USA sa podari­lo dokázať, že určité…

Hnisavý vred liečba

Hnisavý vred je väčšie, bolestivé, červené zdurenie, ktoré je dôsledkom infekcie vlasového vačku baktériami – stafylokokmi. (Ak sa infekcia zjaví trochu vyššie, blízko povrchu kože, vzni­kajú uhry.) Na hnisavom vrede sa postupne za­čne vytvárať biely alebo žltý vrcholček. Po dvoch…

Chrčanie („krup“)

Chrčivý a sípavý zvuk pri dýchaní („krup“) spô­sobuje prenikanie vdýchnutého vzduchu cez zúženú priedušnicu popri zapálených hlasiv­kách. Zvyčajne sa vyskytuje len u malých detí, ktoré sú naň náchylné preto, lebo ich dýchacie orgány (priedušky) sú úzke a pri zápale sa…

Horúčka u detí – príznaky a pomoc

Rozsah normálnej telesnej teploty sa pohybuje od 36 do 37 °C. Teplota nad 37,7 °C sa pokladá za horúčku, aj keď výška, ktorú dosahuje, nemu­sí byť presným odrazom závažnosti ochorenia. Horúčka sama osebe nie je ochorením, je len je­ho príznakom.…

Hnis v očiach

Hnis v očiach dieťaťa vzniká v dôsledku miernej­šieho očného zápalu, ktorý je v prvých týždňoch života dosť bežný. Takmer vždy ho zapríčiňuje cudzia látka, ktorá sa dostala do očí počas pôro­du, napr. kvapka plodovej vody alebo krvi. Hnis, ktorý vyteká…

Hnačka u detí – príznaky a liečba

Okamžite privolajte lekársku pomoc keď má dieťa riedku, vodnatú stolicu dlhšie než šesť hodín najmä ak ešte nemá ani rok a keď je hnačka spojená s vracaním alebo horúčkou. Príznaky Okrem stolice redšej než zvyčajne sa neprejavujú  nijaké ďalšie chorobné…

Vatovec obrovský – Calvatia gigantea

Jednou z najväčších húb sveta je vatovec obrovský (Calvatia gigantea. prášnicovité – Lycoperdaceae), nazý­vaná tiež prašivka obrovská. Je to kozmopolitická huba a rastie aj u nás. Bielu plodnicu má guľovitú, na vrchole trochu sploštenú. Dosahuje značné rozmery. Jej priemer je…

Cudzie teleso v pošve

Malé dievčatko celkom prirodzene zaujíma jeho pošva, a tak ju skúma prstami alebo azda aj nie­čím iným. Napriek týmto manipuláciám v nej na­šťastie zriedkavo uviaznu cudzie telesá. Ak sa tak predsa len stane, možnými príznakmi sú miestna bolestivosť a citlivosť…

Ekzém u detí – príznaky a liečba

Ekzém je prejavom kožnej alergie spôsobujúcej výskyt mimoriadne svrbivých, suchých, šupina­tých, červených vyrážok na tvári, krku, rukách a v ohyboch končatín. Najbežnejšou formou u detí je atopický ek­zém, ktorý sa zvyčajne zjavuje vo veku dvoch až troch mesiacov alebo štyroch…

Dusenie dieťaťa

Dusenie je reakcia, ktorou sa telo usiluje vypudiť cudzie teleso, zvyčajne potravu alebo hračku, ktoré sa nedostali do trubice vedúcej do žalúd­ka, ale do dýchacích ciest. Ak cez pľúca prechá­dza dostatok vzduchu, dieťa môže vykašľať prehltnutý predmet späť do úst.…

Kaladrinia stlačená – Calandrinia compressa

V austrálskej púšti rastie kalandrinia stlačená (Calandrinia compressa, portulakovité – Portulacaceae), ktorú domorodci nazvali „parakeelia“. Je výnimočne odolná proti nedostatku vlahy, vysokej teplote a silným, prudkým púšťovým vetrom. V listoch sa hromadia zásoby vody, ktorú spotre­buje rastlina počas dlhotrvajúceho sucha.…

Trieska v prste

Cudzím telesom v koži alebo pod kožou býva zadretá trieska, črepina kovu alebo skla, tŕň, pichliač. V týchto prípadoch zvyčajne netreba vyhľadať odbornú zdravotnícku pomoc; väčšina cudzích telies sa dá odstrániť aj doma. Je to vážne? Cudzie teleso v koži…

Podzemná ďatelina – Trifolium subterraneum

V suchých oblastiach Austrálie možno uvidieť osobitnú rastlinu, ďatelinu podzemnú (Trifolium subterraneum, bôbovité – Fabaceae). Je to cenná rastlina pasienkov, pes­tovaná najmä na suchých miestach s nízkymi zrážkami. Krátko pred príchodom suchého obdobia sa rastlina zvláštne „zachová“, skryje sa v…

Hemofília – príznaky a liečba

Hemofília je dedičné ochorenie krvi spôsobené chybným génom. Prenášajú ho niektoré ženy, u ktorých sa však choroba neprejavuje. Ženská prenášateľka môže odovzdať chybný gén svojej dcére, ktorá sa tak sama stane prenášateľkou, alebo synovi, ktorý bude hemofilik. Hemofilikom chýba látka…

Fimóza u detí – príznaky a liečba

Fimóza je názov abnormálneho zúženia pred­kožky, ktoré zabraňuje jej vyhrnutiu nad konček (žaluď) penisu. Fimóza môže vyvolať také zápa­ly, ako je balanitída, a pretože penis nemožno dôkladne očistiť, spôsobuje aj ťažkosti pri moče­ní a v dospelosti bolesti pri erekciách. Ak…

Hluchota u detí

Hluchota, čiastočná alebo úplná, je zvyčajne buď dôsledkom vrodenej poruchy, t. j. prítomnej pri narodení, alebo ochorenia dieťaťa počas prvých šiestich týždňov života. Obvykle existujú určité zvyšky sluchu, takže za predpokladu sko­rej diagnózy je možné rozvíjať reč s použitím po­môcok…