Enkopréza – príznaky a liečba

Enkopréza je označenie pre časté, neúmyselné pokakávanie sa dieťaťa v čase, keď sa už vie pý­tať na nočník. U štvor až päťročného dieťaťa by sa nekontrolovateľné vyprázdňovanie čriev ma­lo pokladať skôr za poruchu než za prejav spo­maleného vývinu. Najčastejšou príčinou…

Čierny kašeľ –  príznaky u detí a liečba

Čierny kašeľ je jedným z najnebezpečnejších detských ochorení najmä u dojčiat do 12 mesia­cov veku. Zapríčiňujú ho baktérie (Bordetella pertussis) tým, že vyvolávajú upchatie dýcha­cích ciest hlienom. Čierny kašeľ sa začína tak ako prechladnutie, kašľom. Kašeľ sa postupne zhoršuje, jeho…

Dyslexia – prejavy a príznaky

Dyslexia je zvláštna vývinová porucha čítania, ktorá sa prejaví, keď sa dieťa učí čítať a písať. Dyslektické deti majú problémy pri lúštení zmys­lu grafických symbolov. Hoci ich sluch, zrak a manuálna (motorická) zručnosť vytvárať pís­mená sú v poriadku, mávajú ťažkosti…

Detská roseola

Detská roseola je pomerne zriedkavým víruso­vým infekčným ochorením, ktoré vyvoláva u malých detí horúčku a vyrážky; je nákazlivá a jej príznaky možno ľahko omylom pokladať za prejavy šarlachu. Začína sa náhlym náporom vysokej horúčky, ktorá môže trvať až tri dni.…

Dehydratácia u detí

Telo potrebuje dostatočné zásoby vody na roz­púšťanie dôležitých nerastných látok, ako aj na fungovanie systému, ktorý udržiava v organiz­me rovnováhu a zbavuje ho odpadu. Ak dieťa stratí vracaním, hnačkou alebo horúčkou isté množstvo vody a neprijíma dostatok tekutín na Jeho…

Downov syndróm – príznaky

Downov syndróm je najčastejšou chromozómovou anomáliou; deti postihnuté touto chorobou majú v každej bunke namiesto normálneho poč­tu 46 chromozómov 47 chromozómov. Chro­mozóm, ktorý je navyše, tzv. chromozóm 21, zvyčajne pochádza z matkinho vajíčka. Výskyt Downovho syndrómu sa s vekom matky…

Cudzie teleso v nose

Ak sa dieťaťu dostalo do nosa cudzie teleso, naj­pravdepodobnejšie si ho tam pri hre vsunulo sa­mo alebo niektorý kamarát. Spočiatku nespozo­rujete ani vy, ani dieťa nijaké ťažkosti; až po dvoch či troch dňoch sa objaví krvácanie z no­sa alebo krvavý,…

Agáve sisalová – Agave sisalana

Na Yucatane v Mexiku a v mnohých iných tropických krajoch sa pestuje agáva sisalová (Agáve sisalana, agávovité – Agavaceae), ktorá pripomína kaktus. Táto bylina s kopijovitými, mäsitými listami pochádza z Ameriky. Listy na vrchole majú tŕne. Táto rastlina sa pestuje…

Cudzie teleso v uchu

Najbežnejšími cudzími telesami, ktoré uviaznu v uchu, sú malé predmety, napr. korálky, ktoré si tam počas hry vtlačí samo dieťa, alebo to uro­bí jeho kamarát. Veľmi zriedkavo môže v uchu uviaznuť aj drobný hmyz. Je to vážne? Akékoľvek cudzie teleso…

Cukrovka u detí – príznaky a diagnóza

Existujú dve formy cukrovky: prvá postihuje deti a mladých ľudí, druhá sa začína v strednom ve­ku. Obidve sú vyvolané nedostatkom, alebo re­latívnym nedostatkom inzulínu v tele. Inzulín je hormón zodpovedný za normálny metabolizmus glukózy v tele (glukózu prijímame v našej…

Detská obrna – príznaky

Detská obrna (políomyelitída) je vírusovým in­fekčným ochorením miechy a nervov. Jeho prí­znaky sú horúčka, bolesti v hrdle, bolesti hla­vy a stuhnutá šija. Vo viacerých prípadoch obr­na neprejde až do štádia ochrnutia a nastane úplné vyzdravenie bez akéhokoľvek podozrenia na jej…

Črevné parazity u deti príznaky a liečba

V ľudskom tele môže cudzopasiť veľa druhov červov; v miernom klimatickom podnebí sú naj­častejšie mrie. Do ľudského organizmu sa zvy­čajne dostávajú s nakazenou potravou ako va­jíčka, ktoré sa potom v čreve vyliahnu a za 15 až 28 dní dospejú. Oplodnené…

Cudzie teleso v oku

Ak sa do oka dostane cudzie teleso, napr. zrnko prachu alebo piesku, oko začne slziť a dieťa ho nebude chcieť otvoriť. Cudzie teleso pohybujúce sa voľne po očnom bielku môžete odstrániť aj sami. Ak je však zapichnuté do očnej gule…

Celiakia u detí

Celiakia, precitlivenosť na glutén (lepok), je dô­sledkom alergickej reakcie sliznice tenkého čre­va na túto bielkovinu. (Keďže lepok sa nachá­dza v obilných zrnách, možno sa mu v normálnej strave vyhnúť len ťažko.) Sliznica čreva sa po­stupne stáva hladkou, čo zabraňuje dobrému…

Bradavice u detí

Bradavice sú malé nezhubné hrbolčeky vyvola­né bradavicovým vírusom. Tvoria ich nadbytoč­né odumreté bunky prečnievajúce nad povrch kože. Vyskytujú sa buď jednotlivo, alebo vo veľ­mi vysokom počte na celom tele vrátane tváre a pohlavných orgánov. Niekedy sa bradavice nachádzajú aj na…

Rastové bolesti

Bolesť z rastu je tupá, nejasná a postihuje kon­čatiny. Keďže zvyčajne netrvá dlho, možno od nej odviesť pozornosť dieťaťa. Niektorým z pre­javov tejto bolesti trpí každý šiesty školák. Bo­lesti sa môžu začať v čase, keď dieťa veľmi rýchlo rastie; svaly…

Bradavice na chodidle – liečba

Bradavice na chodidlách bývajú vtlačené do ko­že následkom tlaku vznikajúceho pri chôdzi. Sú vysoko nákazlivé a šíria sa priamym kontaktom s plochami, po ktorých chodili nohy postihnuté­ho bradavicovým vírusom, napr. vo verejných plavárňach, sprchách alebo telocvičniach. Telo potrebuje zvyčajne dva…

Bolesť zubov u detí

Bolesti zubov vznikajú zo zubného kazu. Rozkladový proces nahlodá vonkajší ochranný obal zuba a cez nervy v mäkkom strede sa prevŕtava ďalej, pričom spôsobuje bolesti, najmä ak sa zu­ba dotkne niečo studené, horúce alebo sladké. Rozklad zuba (alebo zubný kaz)…

Leukémia u detí – prejavy

Leukémia je zriedkavou formou rakoviny, zapríčinenou rýchlym bujnením milió­nov mladých a nedozretých bielych krviniek. Ra­kovinové biele krvinky zabraňujú v normálnom raste červeným krvinkám, a tým vedú k anémii; ďalej vyvolávajú nedostatok zrelých bielych krvi­niek, v dôsledku čoho sa zmenšuje odolnosť…

Bolesť ucha – uší u detí

Bolesti uší vznikajú pre viaceré príčiny, z kto­rých najčastejšou je zápal stredného ucha. Vyskytuje sa najmä u detí do šiestich rokov veku, pretože ich Eustachova trubica vedúca z noso­hltanu do ucha je relatívne krátka, čo umožňuje ľahké rozšírenie zápalu z…

Bolesť hlavy u detí

Približne jedno z piatich detí trpí na opakujúce sa bolesti hlavy, hoci vážna fyzická príčina sa nájde len zriedkakedy. Najčastejšie sa deti sťa­žujú na tieto bolesti, ak boli alebo sú v horúcej dusnej izbe, ak pociťujú starosti alebo úzkosť, ak…

Balanitída u detí – príznaky a liečba

Balanitída je zápal končeka žaluďa penisu. Môže ho vyvolať sparenina, alergická reakcia na prací prostriedok, v ktorom periete šaty die­ťaťa, a u chlapcov starších ako päť rokov zúženie predkožky (fimóza). Do piatich rokov je tes­ná predkožka normálnym javom. Je to…

Autizmus u detí – prejavy a príznaky

Slovo autizmus sa používa na označenie istého modelu správania, pri ktorom dieťa trpí hlbokou neschopnosťou nadviazať kontakt s inými ľuďmi vrátane vlastných rodičov. Autistické dieťa žije vo zvláštnej izolácii. Napríklad, aj keď nie je hlu­ché, vyzerá, ako keby nepočulo, čo…