Autizmus u detí – prejavy a príznaky

Slovo autizmus sa používa na označenie istého modelu správania, pri ktorom dieťa trpí hlbokou neschopnosťou nadviazať kontakt s inými ľuďmi vrátane vlastných rodičov. Autistické dieťa žije vo zvláštnej izolácii. Napríklad, aj keď nie je hlu­ché, vyzerá, ako keby nepočulo, čo mu iní hovo­ria, a v mnohých prípadoch nehovorí vôbec, ale­bo hovorí nezvyčajným spôsobom. Pri pohľade do minulosti si rodičia autistického dieťaťa spo­mínajú, že sa nikdy nechcelo s nimi pomaznať, usmievalo sa zriedkavo a nikdy neprejavilo natiahnutím rúčok túžbu, aby ho zobrali do náručia.

O príčinách tejto zriedkavej poruchy sa od čias jej prvého opísania r. 1943 utvorilo veľa teórií. Dnes je však už jasné, že ju nevyvoláva správanie rodičov a nie je ani reakciou na činite­le prostredia. Autizmus sa zvyčajne nedá dia­gnostikovať do chvíle, keď si uvedomíme, že reč sa nevyvíja v normálnom čase, alebo že sa nevyvíja vôbec. Vtedy si však rodič už určite vši­mol, že jeho dieťa je utiahnuté a trávi celé hodiny hrou osamote. Dosť často si osvojí istý rituál správania, napr. sa dotýka istých predmetov v ustálenom slede úkonov alebo sa kolíše doza­du a dopredu. Prerušenie týchto navyknutých úkonov v ňom môže vyvolať veľké záchvaty zlosti. Takéto správanie odráža potrebu dieťaťa obklopovať sa prostredím, ktoré sa nikdy neme­ní. Niektoré autistické deti majú zvýšenú citli­vosť na isté predmety, veľmi pozorne si obzera­jú vlastnú ruku a sledujú pohyby prstov alebo hladkajú povrch vecí, ako keby chceli ohodnotiť ich štruktúru.

Možné príznaky

  • Spoločenská utiahnutosť.
  • Sluchové odchýlky.
  • Uhýbavý pohľad.
  • Poruchy reči.
  • Opakované stereotypy správania.
  • Ľahostajnosť k bolesti.

Čo možno urobiť?

Autistické deti zvyčajne navštevujú už od ra­ného veku zvláštne školy, a ak si rodičia s nimi nedokážu poradiť v domácom prostredí, od­porúča sa liečba v ústave. Pri autizme sa už vyskúšalo veľa rozličných terapií, ich úspeš­nosť však bola obmedzená. Intenzívna psy­choterapia priniesla sklamanie a liečba trankvilizátormi je užitočná iba pri ovládaní agresív­neho správania. Behavioristická a holdingová terapia (rodičom sa odporúča držať dieťa pri sebe napriek protestu až do upokojenia kvôli vytvoreniu fyzického a emocionálneho kontak­tu) sú užitočné. Pamätajte si však, že každý druh liečby musí byť predpísaný a riadený od­borníkmi v danej oblasti.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *