Avitaminóza c

V súčasnosti zriedkavá avitaminóza C spôsobuje vazopatickú krvácavosť známu ako skorbut, u detí ako Môllerova-Barlowova choroba.

Vlastný zodpovedný činiteľ za cievnu priepustnosť, najmä kapilár, a zvýšenú náchylnosť na krvácanie po mikrotraumách pri avitaminóze C nie je ešte stále presne známy, aj keď niektoré novšie štúdie ukazujú, že príčinou je tu porucha adhéznych a agregačných schopností krvných doštičiek a vznik abnormálneho kolagénu v cievnej stene.

Klinické príznaky: Pri plne rozvinutom skorbute vyznačuje ulcerová hemoragická stomatitída, kožné krvácanie petechiálneho (drobnobodkovitého) charakteru, najmä vo vlasových folikuloch, ale môžu sa vyskytnúť aj väčšie splývajúce podliatiny, ďalej typické subperiostálne krvácanie, hlboké svalové, kĺbové a orgáno­vé krvácanie.

Na možný výskyt skorbutu treba myslieť u starších, opustených ľudí s nedosta­točnou výživou, najmä pri karencii čerstvej zeleniny a ovocia, u duševne chorých a umele živených jedincov.

Diagnóza: Sa opiera o počet trombocytov a o parametre hemostázy. Správnosť diagnózy potvrdí rýchly ústup uvedených krvácavých príznakov po masívnych dávkach vitamínu C.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *