Bolesť hlavy u detí

Približne jedno z piatich detí trpí na opakujúce sa bolesti hlavy, hoci vážna fyzická príčina sa nájde len zriedkakedy. Najčastejšie sa deti sťa­žujú na tieto bolesti, ak boli alebo sú v horúcej dusnej izbe, ak pociťujú starosti alebo úzkosť, ak majú horúčku alebo sínusitídu či bolesti zu­ba.

Niektoré deti sa často sťažujú na bolesti hlavy i brucha, ktoré sú známe pod názvom abdominálna migréna.

Je to vážne?

Bolesti hlavy sú zriedkavo vážne, ale ak sú spo­jené s teplotou, tuhnutím šije, zmätenosťou ale­bo svetloplachosťou, môžu byť príznakom váž­nejšieho ochorenia, napr. zápalu mozgu alebo zápalu mozgových plien. V takýchto prípa­doch by ste mali požiadať o radu lekára. Okam­žitá lekárska pomoc je potrebná aj pri porane­niach hlavy.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Spýtajte sa dieťaťa, či ho nebolí aj niečo iné. Prejdite mu rukami po lícach, čeľus­tiach a ušiach, aby ste sa presvedčili, či nemá sínusitídu, absces v ďasne, bolesti zuba ale­bo bolesti uší. Odmerajte mu teplotu. Bolesti hlavy a horúčka môžu patriť k prvým prí­znakom takých infekčných chorôb ako osýp­ky alebo chrípka. Zistite, či nemá poranenie hlavy. Ak sú bolesti hlavy časté, snažte sa zis­tiť, či sa dieťa pre niečo netrápi, napr. pre školu. Ak sa dieťa sťažuje na nevoľnosť alebo vracia, môže ísť o migrénové bolesti hlavy. Ak dieťa nemá nijaké iné chorobné prí­znaky, ktoré by vás znepokojovali, dajte sa mu napiť a podajte mu na zmiernenie bo­lesti primeranú dávku Paralenu. Potom ho uložte do postele na pol hodiny v miestnosti so stiahnutými roletami alebo zastretým záve­som.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Okamžite privolajte lekára, ak bolesti hlavy sprevádza horúčka (38 °C), vracanie, tuhnutie šije a svetloplachosť, alebo ak sa dieťa práve poranilo na hlave. Ak bolesti hlavy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc čo najskôr.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

Lekár dieťa vyšetrí, aby sa pokúsil zistiť príčinu bolestí. Počas vyšetrenia mu môže odobrať vzorku krvi a prezrieť očnú sietnicu. Ďalšie testy sú potrebné vtedy, ak zistí okrem bolestí hlavy ešte nejaké ďalšie poruchy.

Ak je bolesť hlavy príznakom vážnejšieho chorobného stavu, napr. zápalu mozgových plien, lekár ho bude liečiť príslušným spôso­bom.

Ako môžeme pomôcť sami?

Ak sa dieťa sťažuje na bolesti hlavy na kon­ci školského dňa, podajte mu výživný olovrant a vhodný nápoj a nechajte ho pohrať sa na čerstvom vzduchu.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *