Bolestivý pohlavný styk

Väčšina zdravých žien, ktoré milujú svojho druha, nemajú počas styku nijaké bolesti. Z fyzického aspektu však sex môže aj bolieť, hoci ináč je vzťah medzi partnermi per­fektný. Ak pri milovaní prežívate nie práve najpríjemnej­šie pocity (dyspareunia), existuje viacero možných vysvet­lení:bolestivy-pohlavny-styk

Malformácie vagíny, o ktorých žena možno ani nevie, môžu vyvolávať bolesť pri sexe. Sú rôzne, od slabo vyvi­nutej vagíny až po zdvojenú (ale každá polovica je veľmi malá!). Pediatri väčšinou nerobia bežné vyšetrenia pošvy u prepubertálnych pacientiek, a tak je pre každú dospelú ženu veľmi dôležité dať sa prezrieť gynekológovi ešte pred­tým, ako začne sexuálne žiť.

U žien vo fertilnom veku sú najčastejšími dôvodmi bo­lestivého styku infekcie: lokálna vaginálna infekcia, vo forme pľuzgierika na vulve, zápal močového ústrojenstva od sexuálneho trenia (takzvaná „choroba medových týž­dňov“) a chronická infekcia v panve. Veľké hemoroidy môžu pri istých polohách tiež spôsobovať bolestivý styk. Takisto tumory v genitálnom trakte, aj keď sú zriedkavé. Endometrióza sa tiež počíta medzi príčiny dyspareunie.

Po gravidite, počas ktorej dvojica abstinovala od sexu, môže privčasný návrat k milostnému životu bolieť. Platí to najmä vtedy, ak pri pôrode bol potrebný chirurgický zákrok, hoci aj menšieho rozsahu, ak bol pôrod ťažký či boli poranené vaginálne tkanivá, alebo ak matka dojčí.

V poslednom prípade je hladina estrogénu nízka, takže vý­stelka pošvy je suchá, podobne ako u žien po menopauze. Nech je už akokoľvek, niekoľko týždňov po pôrode by mal sex byť veľmi nežný. Ženy v prechode vylučujú menej ženských hormónov, takže ich vaginálna výstelka stráca normálnu vlhkosť a vy­sychá. Za týchto okolností, napriek pokračujúcej či mož­no aj zvýšenej sexuálnej túžbe a vzrušeniu, je styk bolesti­vý. Lokálna aplikácia estrogénových krémov znižuje tento problém a je vlastne nevyhnutnosťou. Pacientka pokladá milovanie za bolestivé, prišiel som na to, že na vi­ne je nedostatok skúseností a vedomostí, rovnako na strane partnera i partnerky. Keď nejde o vaginálne malformácie ani infekcie, hladiny hormónov sú primerané a prirodzeného maziva je dosť, a keď žena nemá citové problémy, môže byť príčinou bolestivého styku neprime­rane žiadostivý alebo netrpezlivý partner. V takom prípade je liečba jednoduchá: nežnosť, trpezlivosť a pochope­nie vzájomných potrieb.

Tak ako sa rozhovory o sexuálnych „výkonoch“ tra­dične viažu na mužov a ich potenciu (alebo jej nedosta­tok), bolestivý styk sa obyčajne vzťahuje na ženy. Milo­vanie však môže byť bolestivé aj pre mužov. Zvyčajne to býva pre infekciu na povrchu penisu, napríklad z herpesu. Aj keď je infikovaná či zapálená prostata, môže byť styk nepríjemný. Porucha, ktorú som už spomenul pred­tým, Peyronieova choroba, je často spojená s bolestivým sexuálnym stykom. V strednej časti penisu sa sformuje jazvovité tkanivo, takže pri erekcii vyzerá ako bumerang. Príčina je neznáma, predpokladá sa však, že ide o poru­chu autoimunity. Liečba je zvyčajne neuspokojivá, hoci chirurgická korekcia niekedy vyústi do oslabenia symp­tómov.

Bolestivý pohlavný styk – príznaky – liečba

Vaginálna malformácia – Chirurgická úprava

Infekcie močovopohlavného traktu – Antibiotiká

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *