Brušné koliky v detskom veku

Čo sú brušné koliky?

Náhle vznikajúce prudké bo­lesti brucha, u detí väčšinou medzi tretím a desiatym ro­kom života, ktoré sa sústre­ďujú okolo pupka, označuje­me ako brušné alebo pupočné koliky. Dieťa sa počas zá­chvatu skrúti do klbka, plače, potí sa a prejavuje všetky znaky prežívania krutých bo­lestí. Po niekoľkých minú­tach ataky bolestí pominú, dieťa sa väčšinou rýchlo zo­taví a príznaky ochorenia zmiznú rovnako rýchlo ako sa objavili.

Aké sú príčiny vzniku koliky?

Bolesti vznikajú náhlym kŕčovitým stiahnutím hladké­ho svalstva hrubého čreva. Organizmus dieťaťa tými­to sťahmi niekedy reaguje na konfliktné situácie, naprí­klad sa tak prejaví strach z materskej škôlky alebo zlosť na rodičov. Niekedy sa tieto kŕče môžu vyskytnúť aj pri poruchách trávenia alebo pri infekciách tráviacej sústavy.

Ak má vaše dieťa silné bolesti brucha a skrúti sa do klbka, je to väč­šinou príznak brušnej koliky.detska-kolika

 Ako sa liečia brušné koliky?

Dôležité je, aby rodičia ne­podľahli panike, ale pôsobili na dieťa pokojne a rozvážne, utešili ho a ubezpečili, že bo­lesti čoskoro prejdú. Ak má dieťa sklon k opakovaným záchvatom brušných kolík, môže mu lekár predpísať sla­bý liek proti kŕčom. Niekto­rým deťom pomôže, ak sa im brucho prelepí náplasťou. Nemá to síce nijaký liečebný účinok, no trpiacemu dieťaťu sa tak vsugeruje, že bolesti­vé miesto mu niekto lieči a ošetruje.

 Čo môžeme urobiť sami?

Vyššie uvedené opatrenia môžu rodičia urobiť sami. Okrem toho by mali nechať dieťa, aby si oddýchlo. Nie­kedy pomôžu aj teplé vlhké obklady brucha, pitie feniklového čaju a menej jedla.

 Kedy by sme mali ísť k lekárovi?

U detí je vždy nevyhnutné objasniť príčinu dlhotrvajúcich veľkých bolestí brucha. Lekár môže niekedy aj na základe matkou opísaných symptómov rozhodnúť, či ide o vážne ochorenie alebo o brušnú koliku. Lekárske vyšetrenie je však v každom prípade nevyhnutné.

Za kolíkovými bolesťami sa často môžu skrývať sku­točne vážne postihnutia zdra­via, pri ktorých hrozí veľké nebezpečenstvo neskorého odhalenia. Môže ísť naprí­klad o zápal slepého čreva, „zauzlenie“ čriev alebo do­konca aj o obličkovú koliku.

Pri zápale slepého čreva môže nevhodne použitý ho­rúci obklad brucha prispieť k jeho prasknutiu.

Ak však lekár na základe výsledku laboratórneho vy­šetrenia nezistí výrazné pre­množenie bielych krviniek, ide väčšinou o jednoduchú brušnú koliku.

 Čo urobí lekár?

Lekár musí vylúčiť iné ocho­renia, pretože bolesti brucha môžu byť prejavom najrôz­nejších chorôb. U malých detí sa pri záchvate brušnej koliky sústreďuje maximál­na bolesť do oblasti pupka. Tieto stavy môžu u detí vy­volať aj chrípkové ochorenia, zápal pľúc, osýpky, vírusová infekcia, ale aj nízky krvný tlak alebo znížená hladina cukru.

Je samozrejmé, že lekár musí v prvom rade myslieť aj na zápal slepého čreva a iné zápaly v brušnej dutine. Veľmi vzácne deti trpia aj vredmi žalúdka alebo čriev, ktoré sa takisto prejavujú silnými bolesťami v pupoč­nej oblasti.

 Priebeh ochorenia

Bolesti brucha vzniknú väč­šinou náhle za plného zdra­via. Dieťa zbledne, plače, krúti sa bolesťami, niekedy si pritláča raky a lakte na bo­lestivé miesto a väčšinou sa potí. Niektoré deti pri kolike alebo krátko po nej zvraca­jú. Bolesti však väčšinou zakrátko doznejú a dieťa sa rýchlo zotaví.

Zvláštnym prípadom sú takzvané recidivujúce (opa­kujúce sa) brušné koliky. Dochádza pri nich k silným bolestiam v čoraz kratších intervaloch, až sa nakoniec opakujú niekoľkokrát denne.

Ochorenie postihuje väč­šinou štíhle deti medzi pia­tym a pätnástym rokom. Recidivujúcimi kolikami trpia hlavne v období rastu. V takýchto prípadoch býva nevyhnutné vyšetrenie „per rectum“ (cez konečník).

Dôležité

Nasledujúcim spôsobom sa dá odlíšiť brušná kolika od vážnych ochorení prejavu­júcich sa prudkými boles­ťami brucha. Brušná stena nie je pri jednoduchej koli­ke napnutá, brucho nie je citlivé na tlak a dieťa nemá horúčku. Takto orientačne môžu dieťa vyšetriť aj rodi­čia sami. Pri laboratórnom vyšetrení odobratej krvi, kto­ré odporučí lekár, sa neob­javuje v prípade koliky vyš­ší počet bielych krviniek.

 Ako predísť brušným kolikám?

Neexistuje na to zázračný recept. Rodičia by si mali všímať príčiny a okolnosti, ktoré vyvolávajú u detí prudké bolesti, a mali by ich eliminovať. Postihnu­tým deťom najviac pomô­že citlivá pozornosť bez paniky a dramatizovania.

 Sú brušné koliky nebezpečné?

Napriek tomu, že pupoč­né koliky sú neškodné, nemali by sme zabúdať, že môže ísť o príznaky inej, vážnej choroby.

PRÍZNAKY

Bledosť a plač

Silné bolesti brucha

Skrútenie do klbka

Nevoľnosť a zvracanie

Please follow and like us:
0

Komentoval článok “Brušné koliky v detskom veku

  1. Dobrý deň mám problém z dcérkou má 9 mesiacov a od 5 mesiaca sa stoci do klbka a potí sa pritom neplače.Boli sme pri gstrologicke hovorila že nič tam nevidí.Odmieta mi jedlo, mlieko jej dávam ryzove lebo ma alergiu na kravske mlieko už ani neviem čo jej mám dávať jesť.Kvapky berie:Probiotika,na zelezo,vitamín d,cebion,Ja už neviem kde mám ísť ďalej.Položím ju na zem a sa sto ci do hĺbka a začne sa potit musí mať v ruke niečo a od bolesti to ťahá, krci.Prosím o radu Sabolová. Dakujem
    ;

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *