Kašeľ u detí – rady a  liečba

Kašeľ je buď príznakom ochorenia, alebo reak­ciou tela na dráždivú látku v hrdle alebo v dýcha­cích cestách. Kašľom sa môže vypudiť hlien z pľúc a dýchacích ciest, napr. pri záchvate zá­duchu alebo čierneho kašľa. Suchý kašeľ, pri ktorom sa neodkašláva…

Kinetóza u detí – príznaky a liečba

Kinetóza (morská choroba) vzniká vtedy, keď sa následkom pohybu orgán rovnováhy uložený v uchu polohovo vychýli. Ak vnímanie pohybu nesúhlasí s tým, čo vidia oči, vyvoláva to v moz­gu podráždenie. Táto ťažkosť môže nastať aj vtedy, keď sa dieťa rýchlo…

Impetigo u detí

Impetigo je baktériová kožná infekcia, ktorú možno najčastejšie vidieť okolo pier, nosa a uší. Vyvolávajú ju kožné organizmy (stafylokoky) na­chádzajúce sa v nose a na koži. Ochorenie sa začína malými pľuzgierikmi, ktoré praskajú a pokrývajú sa žltohnedými chrastami pripomí­najúcimi hnedý…

Chrípka u detí – príznaky a liečba

Chrípku, tak ako aj prechladnutie, vyvolávajú vírusy a rovnako príznaky oboch ochorení sú podobné, napr. nádcha, bolesti v hrdle, kašeľ a horúčka, triaška a bolesti v celom tele. Keďže chrípku vyvoláva vírusová infekcia, neexistuje proti nej nijaký špecifický liek a…

Hyperaktivita u detí – príznaky a liečba

Slovo hyperaktívny sa začalo používať na ozna­čenie detí s menšími problémami správania – roztržitosťou, slabým rozsahom pozornosti, ne­spavosťou a vzrušivosťou. V skutočnosti je väčšina hyperaktívnych detí jednoducho mimo­riadne pohyblivá a normálna. Výskumami uskutočnenými v USA sa podari­lo dokázať, že určité…

Horúčka u detí – príznaky a pomoc

Rozsah normálnej telesnej teploty sa pohybuje od 36 do 37 °C. Teplota nad 37,7 °C sa pokladá za horúčku, aj keď výška, ktorú dosahuje, nemu­sí byť presným odrazom závažnosti ochorenia. Horúčka sama osebe nie je ochorením, je len je­ho príznakom.…

Hnačka u detí – príznaky a liečba

Okamžite privolajte lekársku pomoc keď má dieťa riedku, vodnatú stolicu dlhšie než šesť hodín najmä ak ešte nemá ani rok a keď je hnačka spojená s vracaním alebo horúčkou. Príznaky Okrem stolice redšej než zvyčajne sa neprejavujú  nijaké ďalšie chorobné…

Ekzém u detí – príznaky a liečba

Ekzém je prejavom kožnej alergie spôsobujúcej výskyt mimoriadne svrbivých, suchých, šupina­tých, červených vyrážok na tvári, krku, rukách a v ohyboch končatín. Najbežnejšou formou u detí je atopický ek­zém, ktorý sa zvyčajne zjavuje vo veku dvoch až troch mesiacov alebo štyroch…

Hemofília – príznaky a liečba

Hemofília je dedičné ochorenie krvi spôsobené chybným génom. Prenášajú ho niektoré ženy, u ktorých sa však choroba neprejavuje. Ženská prenášateľka môže odovzdať chybný gén svojej dcére, ktorá sa tak sama stane prenášateľkou, alebo synovi, ktorý bude hemofilik. Hemofilikom chýba látka…

Fimóza u detí – príznaky a liečba

Fimóza je názov abnormálneho zúženia pred­kožky, ktoré zabraňuje jej vyhrnutiu nad konček (žaluď) penisu. Fimóza môže vyvolať také zápa­ly, ako je balanitída, a pretože penis nemožno dôkladne očistiť, spôsobuje aj ťažkosti pri moče­ní a v dospelosti bolesti pri erekciách. Ak…

Hluchota u detí

Hluchota, čiastočná alebo úplná, je zvyčajne buď dôsledkom vrodenej poruchy, t. j. prítomnej pri narodení, alebo ochorenia dieťaťa počas prvých šiestich týždňov života. Obvykle existujú určité zvyšky sluchu, takže za predpokladu sko­rej diagnózy je možné rozvíjať reč s použitím po­môcok…

Enkopréza – príznaky a liečba

Enkopréza je označenie pre časté, neúmyselné pokakávanie sa dieťaťa v čase, keď sa už vie pý­tať na nočník. U štvor až päťročného dieťaťa by sa nekontrolovateľné vyprázdňovanie čriev ma­lo pokladať skôr za poruchu než za prejav spo­maleného vývinu. Najčastejšou príčinou…

Čierny kašeľ –  príznaky u detí a liečba

Čierny kašeľ je jedným z najnebezpečnejších detských ochorení najmä u dojčiat do 12 mesia­cov veku. Zapríčiňujú ho baktérie (Bordetella pertussis) tým, že vyvolávajú upchatie dýcha­cích ciest hlienom. Čierny kašeľ sa začína tak ako prechladnutie, kašľom. Kašeľ sa postupne zhoršuje, jeho…

Dyslexia – prejavy a príznaky

Dyslexia je zvláštna vývinová porucha čítania, ktorá sa prejaví, keď sa dieťa učí čítať a písať. Dyslektické deti majú problémy pri lúštení zmys­lu grafických symbolov. Hoci ich sluch, zrak a manuálna (motorická) zručnosť vytvárať pís­mená sú v poriadku, mávajú ťažkosti…

Detská roseola

Detská roseola je pomerne zriedkavým víruso­vým infekčným ochorením, ktoré vyvoláva u malých detí horúčku a vyrážky; je nákazlivá a jej príznaky možno ľahko omylom pokladať za prejavy šarlachu. Začína sa náhlym náporom vysokej horúčky, ktorá môže trvať až tri dni.…

Downov syndróm – príznaky

Downov syndróm je najčastejšou chromozómovou anomáliou; deti postihnuté touto chorobou majú v každej bunke namiesto normálneho poč­tu 46 chromozómov 47 chromozómov. Chro­mozóm, ktorý je navyše, tzv. chromozóm 21, zvyčajne pochádza z matkinho vajíčka. Výskyt Downovho syndrómu sa s vekom matky…

Cukrovka u detí – príznaky a diagnóza

Existujú dve formy cukrovky: prvá postihuje deti a mladých ľudí, druhá sa začína v strednom ve­ku. Obidve sú vyvolané nedostatkom, alebo re­latívnym nedostatkom inzulínu v tele. Inzulín je hormón zodpovedný za normálny metabolizmus glukózy v tele (glukózu prijímame v našej…

Detská obrna – príznaky

Detská obrna (políomyelitída) je vírusovým in­fekčným ochorením miechy a nervov. Jeho prí­znaky sú horúčka, bolesti v hrdle, bolesti hla­vy a stuhnutá šija. Vo viacerých prípadoch obr­na neprejde až do štádia ochrnutia a nastane úplné vyzdravenie bez akéhokoľvek podozrenia na jej…

Bradavice u detí

Bradavice sú malé nezhubné hrbolčeky vyvola­né bradavicovým vírusom. Tvoria ich nadbytoč­né odumreté bunky prečnievajúce nad povrch kože. Vyskytujú sa buď jednotlivo, alebo vo veľ­mi vysokom počte na celom tele vrátane tváre a pohlavných orgánov. Niekedy sa bradavice nachádzajú aj na…

Bradavice na chodidle – liečba

Bradavice na chodidlách bývajú vtlačené do ko­že následkom tlaku vznikajúceho pri chôdzi. Sú vysoko nákazlivé a šíria sa priamym kontaktom s plochami, po ktorých chodili nohy postihnuté­ho bradavicovým vírusom, napr. vo verejných plavárňach, sprchách alebo telocvičniach. Telo potrebuje zvyčajne dva…

Bolesť zubov u detí

Bolesti zubov vznikajú zo zubného kazu. Rozkladový proces nahlodá vonkajší ochranný obal zuba a cez nervy v mäkkom strede sa prevŕtava ďalej, pričom spôsobuje bolesti, najmä ak sa zu­ba dotkne niečo studené, horúce alebo sladké. Rozklad zuba (alebo zubný kaz)…

Leukémia u detí – prejavy

Leukémia je zriedkavou formou rakoviny, zapríčinenou rýchlym bujnením milió­nov mladých a nedozretých bielych krviniek. Ra­kovinové biele krvinky zabraňujú v normálnom raste červeným krvinkám, a tým vedú k anémii; ďalej vyvolávajú nedostatok zrelých bielych krvi­niek, v dôsledku čoho sa zmenšuje odolnosť…

Bolesť ucha – uší u detí

Bolesti uší vznikajú pre viaceré príčiny, z kto­rých najčastejšou je zápal stredného ucha. Vyskytuje sa najmä u detí do šiestich rokov veku, pretože ich Eustachova trubica vedúca z noso­hltanu do ucha je relatívne krátka, čo umožňuje ľahké rozšírenie zápalu z…