Infekčný zápal pečene

Hromadnejšie sa táto choroba vyskytuje najmä po druhej svetovej voj­ne. Spôsobuje ju vírus, ktorý sa zničí iba 40-minútovým varom. Zdrojom nákazy je stolica chorého človeka. Z nej sa môže nákaza preniesť do vody, na zeleninu, surové ovocie, mlieko a iné…

Hemeroidy – Hemoroidy – Zlatá žila

Hemeroidy – Hemoroidy – Zlatá žila „Zlatou žilou“ nazývame rozšírenie žíl vonkajšieho alebo vnútorného zvierača konečníka. Každý, koho postihla, môže si ju sám zistiť na von­kajšej strane konečníkového otvoru. Nahmatá si tú bolestivý alebo ne­bolestivý pružný uzol. Uzol na vnútornej…

Frambézia

Čo je frambézia? Frambézia, nazývaná aj mali­nová nákaza, je nákazlivá choroba postihujúca kožu a kosti. V minulosti na ňu každoročne ochorelo v tro­pických oblastiach Ázie, Južnej Ameriky, ale najmä Afriky okolo 50 miliónov ľudí. Do Európy ju pravidel­ne zanášali námorníci…

Epilepsia

Čo je epilepsia? Charakteristickou črtou epilepsie je prud­ký, náhle prichádzajúci záchvat bezvedo­mia, sprevádzaný kŕčmi čeľustí a končatín, penením z úst, príp. odchodom stolice a moču. Chorý sa nepamätá na priebeh zá­chvatu. Okrem opísaného typického tzv. veľ­kého záchvatu (grand mal] poznáme…

Epidemický zápal pečene

Čo je Epidemická hepatitída? Vírus vyvolávajúci epidemickú hepatitídu sa šíri stolicou, potravinami, mliekom, vodou a prostredníctvom injekčnej striekačky. Zo stolice na potraviny ho prenášajú muchy. Zjavne ochorie iba 5 % obyvateľstva, prav­depodobne preto, že každý z nás prekoná určitú formu…

Hepatitída C

Hepatitída C (HCV)- je životu nebezpečná, je to ochorenie pečene , ktorá sa prenáša krvou . Najviac nebezpečná forma vírusovej hepatitídy. Vírus patrí do skupiny RNA vírusov. Hepatitída C môže viesť k vážnemu alebo trvalému poškodeniu pečene a v mnohých…

Hepatitída B

Hepatitída B – skôr hovorovo sérová hepatitída , je spôsobená vírusom hepatitídy B. Asi 12 % prípadov prechádza až do chronickej hepatitídy . Tá sa šíri prostredníctvom spoločne používaných ihiel , pohlavným stykom s infikovanými jedincami , a to prostredníctvom…

Hepatitída A

Čo je Hepatitída A? Hepatitída A – je zápalové vírusové ochorenie pečene s krátkou inkubačnou dobou. Hepatitída môže byť prenášaná kontaminovaným jedlom alebo potravinami fekálnym alebo orálnym spôsobom, alebo pri styku s rodinou v domácnosti . Hepatitída A môže mať mierne…

Dyzentéria

Dyzentériu môžu spôsobiť dva typy baktérií. Zdrojom nákazy je chorý človek alebo stolica bacilonosiča. Šíri sa hlavne v zlých hygienických podmienkach špinavými rukami, muchami a čerstvým ovocím. Najčas­tejšie sa vyskytuje v auguste a v septembri. Prekonanie choroby neposky­tuje trvalejšiu imunitu.…

Druhotné kŕčové stavy u detí

Druhotné kŕče sú záchvaty vyvolané inou základnou chorobou (infekcie, porane­nia, poruchy látkovej výme­ny). Ak je primárna choroba vyliečená, zmiznú aj kŕče. K druhotným kŕčom pat­ria napríklad kŕče z horúčky, tetánie a aj záchvaty z nedo­statku alebo prebytku sodíka či draslíka…

Detská obrna

Heineho-Medinova choroba, Poliomyelitída Infekčný vírus tejto choroby sa šíri sekrétmi nosa a hltana a stolicou. Infikovaný človek môže vylučovať vírus 4 týždne i viac bez toho, aby sám mal príznaky ochorenia. Nákazu zo stolice môžu prenášať muchy. Môže sa šíriť…

Deformujúce poškodenie kĺbov

Deformujúca artróza Je to choroba starších. Najčastejšie sú postihnuté malé kĺby končatín a chrbtice. Choroba sa badateľne líši od reumatickej horúčky a reumatoidnej artritídy. Reumatická horúčka postihuje predovšetkým výstelku kĺbov. Reumatoidná artritída postihuje väzivo v kĺbovom puzdre a starec­ká deformujúca…

Čierny kašeľ

Pertussis, “Somársky kašeľ” Chorobu spôsobuje baktéria, ktorá sa šíri kvapôčkovou cestou. Chorý je nákazlivý už v období kataru. Keď sa vytvorí kŕčovitý stav, nákazlivosť sa znižuje, ale pretrváva dotiaľ, kým kašeľ sprevádza vykašlávanie chrchľa. Ochorenie sa najčastejšie vyskytne medzi 2.-6.…

Čierny kašeľ – Pertussis

Čo je čierny kašeľ? Čierny kašeľ je akútne bak­teriálne infekčné ochorenie, ktoré postihuje predovšet­kým deti. Typickým prízna­kom tejto choroby sú ťažké, záchvatovité ataky kŕčovité­ho kašľa. Novorodenci ešte nemajú obranné látky proti čierne­mu kašľu! A pretože práve v tomto veku môže…

Brušný týfus

Abdominálny týfus Baktéria Salmonella typhi sa vyskytuje na celom svete. Zdrojom ná­kazy je človek, chorý alebo bacilonosič, ktorý v stolici a moči vylučuje baktérie. Nákaza sa šíri spravidla stolicou, znečistenými rukami, bieliz­ňou, používanými predmetmi, muchami, nakazenými potravinami a vo­dou. Aké…

Brušné koliky v detskom veku

Čo sú brušné koliky? Náhle vznikajúce prudké bo­lesti brucha, u detí väčšinou medzi tretím a desiatym ro­kom života, ktoré sa sústre­ďujú okolo pupka, označuje­me ako brušné alebo pupočné koliky. Dieťa sa počas zá­chvatu skrúti do klbka, plače, potí sa a…

Brucelóza – Bangova choroba

Bangova choroba Vyvolávajú ju baktérie brucely, ktoré sa do človeka dostanú z kôz, ho­vädzieho dobytka a prasiat. Infekcia sa šíri najmä potravinami, mliekom a mliečnymi výrobkami, príp. bezprostredným stykom. Najčastejšie ocho­rejú zverolekári a ošetrovatelia zvierat. Aké sú príznaky? Ochorenie sa…

Bolesť hlavy

Čo je bolesť hlavy? Dá sa povedať, že bolesť hlavy je jednou z najrozšírenejších a najne­príjemnejších zdravotných ťažkostí. Môžeme ju cítiť v hociktorej časti hlavy, väčšinou sa však bolesť prejavuje v oblasti čela, spánkov alebo záhlavia. Bolesť hlavy má u…

Aktinomykóza

Aktinomykóza je zriedkavé infekčné bakteriálne ochorenie. Spôsobujú ju aktinomycéty (novšie sa považujú za baktérie). Väčšina bakteriálnych infekcií zostáva iba v jednej oblasti tela. V prípade baktérie aktinomycéty sa baktérie postupne šíria do tkaniva aj iných častí tela. Infekcia sa prenáša žuvaním klasov…

AIDS

Čo je AIDS? AIDS je skratka anglické­ho názvu Aquired Immune Deficiency Syndrome, po slovensky „získaný syn­dróm nedostatočnej imuni­ty“. Vyvoláva ho vírus HIV (human immunodeficiency virus – „vírus nedostatočnej imunity“). AIDS nie je chorobou v normálnom zmysle slova so špecifickými príznakmi,…

Achondroplazia – Anomálie vývoja rastových chrupaviek

Čo je achondroplazia (chondrodystrofia)? Chrupavka (v gréčtine chon-dros) slúži v ľudskom tele ako podporné tkanivo. Tvoria ho bunky, obsahujúce veľké množstvo vody, základnú lát­ku a elastické vlákna. Celá kostra embrya je spočiatku vytvorená z chrupaviek a spojivového tkaniva. Počas ťarchavosti…