Tráviace šťavy

Tráviace šťavy sú zložité tekutiny, ktoré zabezpečujú chemické spracovanie potravy pomocou enzýmov. Enzýmy (fermenty) sú or­ganické bielkovinové látky, ktoré majú schopnosť štiepiť organic­ké látky obsiahnuté v potrave na jednoduché, ľahko vstrebateľné živiny. Rozdeľujeme ich na enzýmy proteolytické, kto­ré pôsobia na…

Chrupka

Chrupka je v podstate tuhšia ako väzivo, má však prakticky rov­naký stavebný plán: je z chrupkových buniek (chondrocytov) a zo základnej chrupkovej hmoty, ktorá podmieňuje jej tuhosť, pevnosť i pružnosť. Najdôležitejšie súčasti základnej hmoty sú opäť väzivové fibrily; podľa ich…

Pečeň – Stavba, činnosť a význam

Pečeň je mohutný žľaznatý orgán uložený v brušnej dutine. U dospelého človeka váži 1/2 až 2 kg. Najväčšia časť pečene je uložená v hornej časti brušnej dutiny pod bránicou. Pečeň sa často prirovnáva k obrovskému laboratóriu. Toto porovnanie je priliehavé,…

Bielkoviny

V ľudskom organizme dochádza každý deň k rozpadu asi 300 gramov bielkovín. Keby sme ich toľko denne skonzu­movali, otrávili by sme sa. Odkiaľ však pochádza bielkovina, ktorú dennodenne potrebujeme pre svoj život? Bielkovina pozostáva z dusíka, kyslíka, vodíka a uhlíka…

Chrbtica u detí

Chrbtica je osou kostry celého tela. Skladá sa z krátkych kostí, ktoré majú tvar prstenca a nazývajú sa stavcami. Človek má 7 krč­ných, 12 hrudníkových a 5 driekových stavcov. Na chrbticu nadväzuje krížová kosť, ktorá vzniká zrastením piatich krížových stavcov,…

Nadradené organy pohlavných ústrojov

Mozog a celý centrálny nervový systém sprostredkúva a zbiera podnety zo zmyslových orgánov, čím umožňuje a aj vyvoláva po­hlavné vzrušenie. Napr. pri poruche miechy je u muža výron se­mena možný, ale bez pocitu rozkoše. Pocity a podnety rozličnej kvality sa…

Ženské pohlavné orgány

Vonkajšie ženské rodidlá sú uložené v lone ženy. Na koži lona je ochlpenie, ktoré je najrozsiahlejšie na tzv. Venušinom pahorku. Vchod do pošvy ohraničujú vonkajšie kožné riasy – veľké pysky ohanbia a vnútorné, jemnejšie sliznicové riasy – malé pysky ohanbia,…

Obličky a funkcia obličiek

Vlastným vylučovacím orgánom močového systému sú obličky. Ostatné časti sú len odvodné orgány. Keď niekto povie: „Bolia ma ľadviny“, obyčajne tým myslí niečo celkom iné a jeho predstava nevyplýva z neinformovanosti, ale z toho, že sme si pre bolesti v…

Ľudská koža

Koža je predovšet­kým orgán, taký, ako ktorýkoľvek iný, preto­že má svoju funkciu, ktorej sa prispôsobil jej tvar a zloženie. V urči­tom zmysle je koža naj­mohutnejší orgán tela. Tvorí ju pokožka, kto­rá sa skladá z niekoľ­kých vrstiev buniek dlaždicového tvaru poukladaných…

Močovod a močový mechúr

Močovod Močovod sa začína rozšírenou časťou obličkovej panvičky, do kto­rej sa zbiehajú kalichy obličky. Kalichy zbierajú moč z jednotlivých úsekov obličiek, ktoré majú tvar pyramídy; širšia základňa smeruje k obvodu obličky, užší hrot smeruje do kalicha obličky. Močovod pokračuje ako…

Svaly dolných končatín

Svaly dolnej končatiny delíme na svaly pletenca dolnej končatiny a na svaly vlastnej dolnej končatiny. Svaly pletenca dolnej končatiny sú najmohutnejšie svaly ľudského tela. Obopínajú panvu, ktorú vytvárajú panvové kosti (skladajú sa z troch kostí, ktoré v dospelosti zrastajú z…

Svaly horných končatín

Medzi svaly hornej končatiny patrí svalstvo pletenca a svalstvo vlastnej hornej končatiny, čiže svaly ramena, predlaktia a ruky. Medzi najznámejšie svaly pletenca patria svaly lopatky a podkľúčkový sval. Svaly lopatky odstupujú z tela lopatky a upínajú sa na rameno v…

Brušné svalstvo

Prednú brušnú stenu tvorí ko­ža, svalové puzdrá, svaly a po­brušnica, a to v takom poradí, ako sme ich vymenovali. Pev­nosť a elasticita brušného sval­stva je veľmi dôležitá, predsta­vuje akýsi prirodzený . svalový „korzet“, ktorý udržiava orgány brušnej dutiny, najmä črevá,…

Svaly hlavy a krku

Na lebku sa upínajú alebo z nej odstupujú jednak svaly pohybu­júce hlavou a jednak sú na nej svaly mimické a žuvacie, teda svaly, ktorých funkcia vyplýva z ich pomenovania alebo naopak. Mimické svaly tvoria skupinu krátkych svalov tváre, ktoré ovlá­dajú…

Svaly hrudníka

Na prednej stene hrudníka sú dva svaly, tzv. veľký a malý prsný sval. Odstupujú do hrudnej kosti a od dolného okraja kľúčnej kosti a upínajú sa na rameno blízko ramenného kĺbu. Keď ramená zne­hybníme, napríklad tak, že sa nimi oprieme…

Kosti a klby hornej končatiny

Rozoznávame tzv. pletenec hornej končatiny a vlastnú končatinu. Pletenec tvorí lopatka a kľúčna kosť. Lopatka je plochá, trojuholníková kosť, z ktorej vyrastajú dva na­vzájom sa križujúce výbežky. Jeden výbežok, tzv. hrebeň, vystupuje z vonkajšej plochy, z jej hornej tretiny a…

Kosti a kĺby lebky a chrbtice

Lebka nasadá na chrbticu v kĺbe, ktorý si zasluhuje našu pozor­nosť. Stará báj hovorí o chýrnom Atlasovi – silákovi, ktorý držal na svojich ramenách zemeguľu. Možno preto dostal prvý krčný stavec meno atlas. Má tvar venca. Na hornej ploche predného…

Kosti a kĺby dolnej končatiny

Panvové kosti, ktoré tvoria pletenec dolnej končatiny, sú párové, v dospelosti pevne zrastené, takže spolu s krížovou kosťou chrbtice vytvárajú panvu. Obidve polovice panvy tvoria tri kosti, ktoré sa s krížovou kosťou spájajú pevnými nepohyblivými kĺbmi. Ich pev­nosť zaručuje hrboľatý…

Čo sú svaly?

Každý sval má odstup, bruško a úpon. Odstup a úpon prechádzajú do šľachy. Šľacha je tuhé, ploché alebo oblé tkanivo, vytvorené zo zväzku pevných vláken, ktoré vrastajú do trámcov kostí. Najzná­mejšou šľachou v ľudskom tele je Achilova šľacha na zadnej…

Kosti a kĺby

Ľudská kostra sa skladá z kostí. Nevieme a pravdepodobne sa to nikdy nedozvieme, prečo sa smrť v rozprávkach alebo v hrôzostraš­ných filmoch zobrazovala ako kostra. Kostra je totiž doklad dokona­lého zmyslu pre účelnosť, ktorý si príroda vyskúšala na človeku. Kosti…

Čo je hrudník?

Tvoria ho hrudníkové stavce, rebrá a prsná kosť. Pripojenie rebier k chrbtici je pohyblivé, k prsnej kosti sa rebrá pripájajú chrupkovitým spojením, ktorého pružnosť nebráni pohybom hrudníka pri dýchaní. Stavce patria ku krátkym kostiam, rebrá k dlhým kostiam a prsná…

Čo je peceň a jej základné funkcie

Pečeň je veľmi zaujímavý, zložitý a potrebný orgán. Leží tesne pod rebrami, viac vpravo, ale tak, že za normálnych okolností sa nedá nahmatať. Má dva laloky, pravý väčší a ľavý menší, ktoré sú na povrchu oddelené väzivovým pruhom. Pečeň vlastne…

Tenké a hrubé črevo

Tenké a hrubé črevo, táto vyše štyri metre dlhá rúra, siaha od žalúdka až po konečník. Jej hrúbka i tvar sú rozličné. Tenké črevo (asi dva a pol metra dlhé) má tri úseky: dvanástnik, lačník a bedrovník. Lačník a bedrovník…

Čo je ústna dutina?

Ústnu dutinu ohraničujú pery, horné a dolné zuboradie, zo strán lícne kosti a líca, zhora tvrdé a mäkké podnebie a zospodu mäkká, svalovoväzivová spodina, na kto­rej leží jazyk. Vzadu ústi do hl­tana, ktorého časti sme opísali v kapitole o dýchaní.…

Žalúdok a dvanástnik

Žalúdok je dutý orgán. Najčastejšie má tvar vaku, ktorý je hore širší ako dolu, podkovovito ohnutý a v predozadnom smere mierne stlačený. Do jeho hornej časti zboku ústi pažerák. Z jeho dolnej časti vystupuje dvanástnik. Oba otvory, pažerákový i dvanástnikový,…