Celiakia u detí

Celiakia, precitlivenosť na glutén (lepok), je dô­sledkom alergickej reakcie sliznice tenkého čre­va na túto bielkovinu. (Keďže lepok sa nachá­dza v obilných zrnách, možno sa mu v normálnej strave vyhnúť len ťažko.) Sliznica čreva sa po­stupne stáva hladkou, čo zabraňuje dobrému vstrebávaniu a premene živín. Dieťa neprospie­va, pretože bielkoviny, energia, vitamíny a mi­nerály odchádzajú z tela v stolici a vzhľadom na nedostatok živín zvyčajne vyzerá nešťastné a mrzuté. Príznaky celiakie sa zvyčajne začína­jú zjavovať už o niekoľko týždňov po zaradení obilnín do stravy.

Celiakia, ktorá sa nediagnostikuje a nelieči zmenou stravy, spôsobuje nafúknutie bruška (vetrami) a paličkovité končatiny. Najmä zado­ček býva sploštený, vychudnutý a ochabnutý.

Je to vážne?

Celiakia, ktorá sa nediagnostikuje, je vždy zá­važným ochorením, pretože významne brzdí rast dieťaťa.

Možné príznaky

 • Časté, objemné, bledé, zapáchajúce sto­lice, ktoré sa ťažko splachujú, pretože sú plné tuku.
 • Dieťa neprospieva.
 • Vetrami nafúknuté bruško.
 • Paličkovité končatiny.
 • Podráždenosť a letargia.
 • Ochabnutý a sploštený zadoček.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Ak onedlho po zaradení obilnín do stravy stolica začína zapáchať a vylučuje sa často, zistite, či pri splachovaní nepláva návo­de. Bez odporučenia lekára nezavádzajte bezgluténovú stravu. Možno, že by ste tak znížili príjem bielkovín a zbytočne spôso­bili problémy. Ak dieťa nepriberá a má časté a zapáchajúce stolice, navštívte lekára čo najskôr.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

 • Diagnóza celiakie sa potvrdzuje krvnou skúškou a vyšetrením stolice. Ak výsledky na­značia pravdepodobný výskyt tohto ochore­nia, dieťa bude hospitalizované. V nemocnici sa podrobí biopsii. (Je to odobratie maličkého kúska črevného tkaniva, ktoré sa robí v znecit- livení. Vyňatá vzorka sa potom posiela na mik­roskopické vyšetrenie.)
 • Po potvrdení diagnózy musí postihnutý až do konca života konzumovať bezlepkovú stra­vu. Jej zloženie vám odporučí odborník na diéty. Reakcia na bezgluténovú diétu vás prekvapí hneď od začiatku. Už o niekoľko dní sa dieťaťu zlepší nálada i chuť do jedenia, sto­lice začnú byť normálne.

Ako môžeme pomôcť sami?

Najlepším spôsobom zavedenia osobitnej diéty je príprava bezlepkových jedál pre celú rodinu; dieťa sa nebude cítiť „iné“. V súčas­nosti už existujú špeciálne bezlepkové múky a taktiež niektoré obilniny – napr. kukurica, ry­ža a pohánka – neobsahujú glutén. Recepty na prípravu bezlepkových jedál možno nájsť aj v špeciálnych publikáciách (zameraných na diéty).

 • Odborník na diéty zoznámi rodičov s potra­vinami, ktorým sa treba vyhýbať: glutén obsa­hujú napríklad zmrzliny, mušli, kakaový prá­šok a horčica.
 • Pri nákupe polotovarov a hotových jedál si dobre prezrite ich obaly, pretože niektoré z prí­sad môžu obsahovať glutén.
 • Počas dospievania dieťaťa mu musíte us­tavične zdôrazňovať potrebu opatrnosti pri je­dení stravy, ktorú ste nepripravili vy sami, a preto neviete, či neobsahuje lepok. Problé­my vznikajú najmä pri konzumovaní jedál v školskej jedálni, na oslavách a v reštaurá­ciách. Pomocou starostlivého plánovania sa vám však určite podarí docieliť, že sa vaše dieťa prestane cítiť „nenormálne“
Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *