Červenanie sa , zalieva Vás rumenec, skrátka ste červený ako rak

Stáva sa vám, že očerveniete, keď ste v rozpakoch, nahne­vaný, cítite sa vinný alebo prežívate iné silné emócie? Ta­kéto psychologicky podmienené červenanie sa je zvyčajne obmedzené na hlavu a krk a trvá len krátko. V takom prí­pade sa drobné cievy (kapiláry) pod povrchom pokožky, riadené nervovým systémom, rozšíria ako reakcia na emo­tívny stimul. Len čo stimul zoslabne, kapiláry sa zúžia a pokožka nadobudne svoju zvyčajnú farbu. Červenanie sa je bežný jav a netreba si preň robiť starosti. Jedinou veľ­kou nevýhodou toho, že sa hneď zapýrite, je, že neviete povedať lož, dokonca ani nevinnú, lebo cviklový odtieň vašej tváre vás ihneď prezradí. Niektorým ľuďom pomôže betablokátor, keď sa užije v menšom množstve tesne pred očakávanou situáciou.cervenanie

Červenanie sa s krátkodobým trvaním, opäť obmedze­né len na krk a tvár sa často vyskytuje u žien v prechode – takzvané „návaly“. Na rozdiel od emotívneho rumenca sa objavuje bezdôvodne, hocikedy počas dňa i noci, v dô­sledku poklesu hladiny estrogénu.

Ak máte vysokú horúčku, máte červenú tvár. Nielenže sa cítite, akoby ste horeli, ale tak aj vyzeráte. Je to preto, lebo kožné kapiláry sa rozšírili, aby umožnili únik nadby­točného tepla z tela cez pokožku. Ľudia s hypertyreózou bývajú tiež zľahka zrumenení, keďže ich biologický me­chanizmus pracuje zrýchlene, preto sa zahrieva, na čo ka­piláry reagujú rozšírením.

Kapiláry môžu zostať aj chronicky rozšírené, takže má­te stále červenú tvár. Klasickým príkladom je alkoholik, ktorého červená tvár a nos sú symbolom ťažkého pitia. Nevynášajte však unáhlené závery len na základe niečie­ho výzoru. Existujú aj ochorenia a lieky, ktoré majú rov­naké následky. Napríklad, jeden pohárik môže spôsobiť sčervenanie tváre u človeka, ktorý nie je alkoholik, je len intolerantný na alkohol. Niektorí z týchto ľudí môžu po­kojne popíjať celý život, a odrazu jedného dňa z ničoho nič zistia, že jeden pohár vína alebo koktail vyústi do vý­razného, nepríjemného sčervenania. Často sa s tým stre­távam u diabetikov užívajúcich liek na zníženie hladiny cukru, nazývaný Diabenase.

Aj iné prípravky majú podobný efekt. Niacín je jeden z najbezpečnejších a najúčinnejších liekov na zníženie hladiny cholesterolu, ale vyvoláva intenzívne sčervenanie na celom tele pocit, akoby ste horeli. Varoval som pa­cientov, aby túto reakciu očakávali, a takmer som spôsobil paniku. Istá žena mi zavolala uprostred noci, že celá horí, ale bez dymu. Steroidy tiež rozširujú kapiláry a spôsobujú rumenec v tvári.

Aj dva špecifické tumory majú za následok zradné čer­venanie sa. Jedným je Hodgkinova choroba, malígne buj­nenie lymfatických uzlín. Keď pacienti s touto poruchou požijú alkohol, sčervenie im koža a rozbolia ich uzliny. Karcinoid, tumor vylučujúci hormón, vznikajúci v pľúcach alebo vnútornostiach, tiež rozširuje kapiláry. Keď sa nenáj­de iná príčina náhleho, nevysvetliteľného červenania sa, vždy treba uvažovať o Hodgkinovej chorobe a karcinoide.

Existujú ešte ďalšie vážne poruchy, pri ktorých je rume­nec hlavným symptómom. Ak sú pľúca poškodené vážnou chorobou, telo kompenzuje chýbajúci kyslík produkova­ním väčšieho množstva červených krviniek. Výsledkom je červenanie, ktoré tak často vidíme u jedincov s chronic­kým emfyzémom alebo bronchitídou. Vlastne chronický nedostatok kyslíka z akejkoľvek príčiny vyúsťuje do nad­bytku červených krviniek a následného sčervenania po­kožky. Rumenec je tiež prítomný pri krvnom ochorení zvanom polycytémia vera, pri ktorej kostná dreň produku­je zvýšené množstvo červených krviniek. Taká zhustená krv prúdi kapilárami pomalšie a spôsobuje červenanie.

Podľa čoho budete vedieť, prečo sa červenáte:

Ak vám vynecháva menštruácia a máte záchvaty, počas ktorých vám je horúco a zalieva vás rumenec, ide o menopauzu. Ak užívate nový, vysoko účinný vitamín a všimnete si, že ste v tvári akýsi červený, skontrolujte si zložky, z kto­rých sa skladá. Je možné, že obsahuje niacín. Alebo, ak užívate niečo na zníženie cholesterolu a začali ste sa čer­venať, pravdepodobne ide tiež o niacín.

Ak vám horí tvár po tom, čo ste si vypili, a bolí vás v podpazušnej jamke alebo krku, hľadajte hrčky alebo opuchliny. Možno máte Hodgkinovu chorobu.

Ak ste diabetik, užívate perorálne lieky na zníženie cuk­ru v krvi a všimli ste si, že po jednom, dvoch pohárikoch sa červenáte, je to dôsledok interakcie medzi alkoholom a antidiabetickým liekom.

Ak si radi vypijete a vždy ste to dobre zvládali, no pria­telia vám tvrdia, že máte „zdravú farbu“, pričom naposle­dy ste sa opaľovali asi pred polrokom, zrejme sa červenáte z alkoholu. Ak odrazu prestanete alebo drasticky obmed­zíte pitie, červenanie nemusí prestať, lebo kapiláry budú trvalé rozšírené, ale aspoň sa to už nezhorší.

Máte červenú tvár, oči sa vám trochu zväčšili, často ste nervózny a podráždený, ruky sa vám mierne chvejú, rov­nako ako jazyk, keď ho vyplazíte, a strácate na váhe. Prí­čina? Hyperfunkcia štítnej žľazy. Tieto symptómy, s vý­nimkou výrazných očí, zmiznú, keď sa stav prelieči.

Odrazu vás bezdôvodne pochytila hnačka a okrem toho sa sípavo nadychujete. A vrcholom všetkého je, že sa ob­čas červenáte, aj keď nie ste v rozpakoch. Tieto tri symp­tómy – rumenec v tvári, hnačka a sípanie, sú charakteris­tickými črtami rakovinového nádoru, ktorý do vášho organizmu vylučuje substanciu zvanú sérotonín.

Čo to má byť? Vzadu na krku sa vám vytvorila hrča, všimli ste si aj červenomodré pruhy na bruchu, krvný tlak vám odrazu stúpol, telo máte tučné, ale ruky a nohy chu­dé, a ak ste žena, možno vás najviac vyvedú z rovnováhy fúziky na hornej pere. Muž či žena, tvár máte červenej farby. Ak sa u vás prejavuje kombinácia týchto príznakov, stavte sa, že ide o Cushingov syndróm, čiže vaše telo pro­dukuje priveľa kortizolu. Ale budete tak vyzerať aj vtedy, keď budete dlho užívať kortizolové tabletky.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *