Choroba Purpura

Fulminantná purpura je obávanou ťažkou formou alergicko-toxickej purpury. Agens tu spôsobuje také poškodenie cievnej steny s nekrózou buniek endotelovej výstelky, že sa aktivuje hemostatická reakcia, ktorej výsledkom je trombotizácia drobných ciev marginálneho riečiska, trombotická mikroangiopatia s poruchou cirkulácie a výživy v postihnutej časti tkaniva. Nastáva nekróza a súčasne krvácanie z praskajúcich ciev preťaženého kolaterálneho riečiska. Môže sa rozvinúť tzv. trombotická trombocytopénia z nadmernej spotreby doštičiek pri vzniku mikrotrombov.

Fulminantnú purpuru charakterizuje prítomnosť tmavofialových a bolestivých krvácavých ložísk na rôznych častiach tela, s viac alebo menej vyznačenými centrálnymi nekrózami v podobe búl alebo príškvarov.

Lézie trombotickej mikroangiopatie môžu vznikať aj vo viacerých vnútorných orgánoch: v pečeni, slezine, pľúcach, obličkách, nadobličkách (Waterhousov-Friderichsenov syndróm), sliznici tráviacich ústrojov a v mozgu.

Fulminantná purpura, resp. podmieňujúca trombotická mikroangiopatia môžu komplikovať každú agresívnu baktériovú a vírusovú infekciu. Známy je vznik počas rôznych septických stavov podmienených meningokokovou, streptokokovou aj stafylokokovou infekciou, ale aj pri miliárnej tuberkulóze a pri rôznych zdanlivo banálnych vírusových infekciách alebo detských exantémových chorobách. Táto nebezpečná komplikácia sa môže rozvinúť aj pri niektorých autoagresívnych ochoreniach, ako je napríklad reumatoidná artritída.

Príčinou trombotickej mikroangiopatie s rôznou orgánovou symptomatológiou môže byť aj metastazujúci karcinóm.

Pri všetkých uvedených chorobných stavoch sa môže popri konzumpčnom znížení trombocytov zjaviť aj zníženie koagulačných činiteľov, tzv. konzumpčná koagulopatia.

Fulminantná purpura si vyžaduje okamžitú hospitalizáciu.

Terapia všetkých chorobných stavov komplikovaných trombotickou mikroangiopatiou spočíva jednak v liečbe základného ochorenia, ak je možná, jednak v liečbe a prevencii vzniku mikrotrombov antitrombotickou antikoagulačnou liečbou (heparín, pelentan) alebo liečbou inhibujúcou reaktivitu trombocytov (kyselina acetylsalicylová, dipyridamol).

Prognóza ochorenia je vážna a napriek všestrannému liečebnému prístupu môže sa stav skončiť fatálne.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *