Chrápanie – príznaky a pomoc

Chrápanie je veľká sranda, pokiaľ nemusíte spať s nie­kým, kto chrápe. Tento problém sa zvyčajne bežne nerieši v ordinácii lekára, lebo chrápajúci o ňom často nevie a obeť sa už vzdala všetkej nádeje alebo presťahovala do druhej spálne. Väčšinou nie je chrápanie prejavom choro­by, či už ide o jemné pradenie, od ktorého nemôžete za­spať, alebo o variant, z ktorého rinčia okná a počuť ho až do susedov. Niekedy však môže byť chrápanie chorobou. Prečo vlastne ľudia chrápu? A prečo nechrápeme cez deň? Predstavte si, že by ste chrápali, keď čakáte na auto­bus, stojíte v rade v banke alebo na stôl v reštaurácii. Nejde vraj o nič iné, len o variant normálneho dýchania. Všet­ci dýchame dvadsaťštyri hodín denne, prečo sa nám to teda stáva len v spánku? Myslíte si, že je to ležiacou polohou, ale nie je to pravda. Keby to bolo tak, vždy keď sa na­tiahnete na pohovku, aby ste si pozreli televíziu či prečí­tali knihu, začali by ste „píliť drevo“. Kľúčovým vodidlom k chrápaniu je spánok.chrapanie

Keď sa zhlboka nadýchnete, vzduch, ktorý má skončiť v pľúcach, prechádza dýchacími cestami v hlave a krku. Svaly, ktoré tieto cesty obklopujú, ich držia otvorené, aby nimi mohol vzduch nerušene prúdiť. Ak však hlboko zaspíte, najmä po poháriku na dobrú noc alebo tabletke na spanie, svaly, ktoré majú držať dýchacie cesty otvore­né, sa uvoľnia a cesty sa čiastočne uzavrú. Musíte dýchať namáhavejšie, kvôli odporu proti prúdeniu vzduchu. Ta­kéto zvýšené úsilie spôsobuje vibrácie tkanív v okolí dý­chacích ciest a vibrácie vyvolávajú chrápanie. Jeho in­tenzita, hlasitosť, hĺbka a rezonancia záležia na tom, nakoľko sa zúžil respiračný trakt a uvoľnili sa tkanivá v okolí. Čím sú voľnejšie, tým väčšmi „hrkajú“ a chrápa­nie je hlasnejšie.

Všetko toto však vysvetľuje len zvuk. Čo to má spoločné s chorobou? Keď sa dýchacie cesty zúžia natoľko, že sa zníži množstvo vzduchu, prechádzajúceho nimi, ste ná­chylný na obštrukčnú formu syndrómu spánkového apnoe. Znamená, že do pľúc sa vám nedostáva dostatok kyslíka, preto ho máte menej aj v tele. Dôsledkom je, že všetky tka­nivá v tele sú slabo zásobené kyslíkom. Mladí zdraví je­dinci dočasnú redukciu kyslíka zvyčajne zvládajú, ale ako starneme, srdce a mozog reagujú na zníženú dodávku kys­líka nepriaznivo.

Apnoe znamená zástavu dýchania. Ak spíte v izbe s nie­kým, kto chrápe, skontrolujte si jeho dýchanie počas chrá­pania (Nemyslite si, že chcem diskriminovať ženy, keď vravím o „jeho“ dýchaní. Syndróm spánkového apnoe po­stihuje dvadsaťkrát častejšie mužov ako ženy). Ak teda váš spolubývajúci trpí týmto syndrómom, zistíte to podľa cha­rakteristického dychu. Najprv začne známym rytmickým chrápaním, keď vzduch pod tlakom prúdi cez zúžené dý­chacie cesty a rozvibruje susedné tkanivá. V istom bode sa však obštrukcia zosilní, takže cestami neprechádza vôbec nijaký vzduch. Hruď sa naďalej nadvihuje, akoby spiaci dýchal, ale v skutočnosti mu vzduch nejde ani do pľúc, ani von, a nepočuť nijaký zvuk. Tento interval ticha a dýcha­cieho „kolapsu“ trvá niekoľko sekúnd až dve minúty. Počas neho klesne obsah kyslíka v krvi, a keď dosiahne spod­nú hranicu, do dýchacích centier v mozgu ide signál, stimulujúci dýchací mechanizmus. Vzduch sa opäť dostá­va cez zúžené dýchacie cesty. Interval apnoe, čiže „respi­račného kolapsu“, sa končí výrazne hlasným zachrápaním, za ktorým nasleduje séria slabších. Tento cyklus – chrápanie, ticho, hlasné zachrápanie a za ním slabší chra­pot, sa stále opakuje.

Ak máte obštrukčný syndróm spánkového apnoe, po­čas dňa budete ospanlivý a unavený, lebo na konci kaž­dého cyklu sa pri hlasnom zachrápaní nakrátko zobudíte, bez toho, aby ste o tom vedeli či dokonca pamätali si to. Keďže sa to stáva každých pár minút, ste ukrátený o sú­vislý, hlboký spánok. Prejaví sa to na vás nasledujúci deň, keď môžete zaspať za volantom auta alebo za pracovným stolom. Následkom tohto syndrómu môže byť aj náhla smrť. U mladých zdravých ľudí je to nepravdepodobné, ale člo­vek so srdcom, ktorému neustále chýba kyslík, lebo nemá v poriadku koronárne artérie, je zvlášť náchylný na ďal­šiu dočasnú redukciu, čo sa stáva pri syndróme spánko­vého apnoe. Ľudia, ktorí ním trpia, majú predpoklady pre vysoký krvný tlak a mŕtvicu. Hoci hypertenzia zvyčajne nespôsobuje symptómy, každý s dýchacou poruchou spo­jenou so spánkom, najmä muži v strednom a vyššom ve­ku, by si mali dať skontrolovať tlak krvi. Ak v noci výdat­ne chrápete, môžete sa staviť tri ku jednej, že bude zvýšený.

Obštrukčný syndróm spánkového apnoe je spojený aj s chronickým pľúcnym ochorením, poruchami centrálne­ho nervového systému (mozgový nádor alebo infekcia), impotenciou a obezitou.

Z chrápania si zvykneme robiť žarty, ale pamätajte si, že môže byť aj signálom pre dôležité závery lekára. Ak niekto, koho poznáte, silne chrápe, a najmä ak pri tom prechádza cyklom, ktorý sme spomínali, poraďte mu, nech navštívi špecialistu na spánok. Apnoe sa dá liečiť.

Chrápanie – príznaky – pomoc

Normálne počas spánku – Liečba neexistuje

Priveľa alkoholu alebo sedatív pred spaním – Obmedziť alebo vylúčiť

Syndróm spánkového apnoe – Pri výskyte opísaného modelu dýchania a chrápania navštíviť lekára

Please follow and like us:
0

Komentoval článok “Chrápanie – príznaky a pomoc

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *