Chróm: minerál, ktorý vyrovnáva hladinu cukru v krvi

Snáď najvážnejšou príčinou užívania doplnkov chrómu je účinok tohto zázračného minerálu na hladinu krvného cukru. Až do 35 ro­ku je väčšina organizmov relatívne úspešná pri spracovaní krvného cukru. chromAk skonzumujete potravu, tráviace procesy ju rozložia na jednotlivé zložky: uhľohydráty (zlúčeniny uhlíka a vodíka, ktoré sa nachádzajú v každej živej hmote), proteíny, vitamíny, minerály, tu­ky a odpad.

Všetky výživové látky prechádzajú do krvného obehu, aby ich krv mohla odniesť do telových tkanív na každom mieste tela. Všet­ko, čo sa nedá okamžite použiť, sa ukladá čiastočne ako telový tuk (to je dôvod prečo priberáte), čiastočne ako glykogén, ktorý sa pre­mieňa na glukózu alebo krvný cukor.

Telo sa neustále snaží udržať krvný cukor na stabilnej úrovni. Keď hladina cukru klesne príliš nízko – povedzme, ak spálite glu­kózu pri energickom cvičení, emocionálnom strese alebo náročnom premýšľaní – telo čerpá glykogén, aby sa rozdiel vyrovnal. Látka, ktorú telo využíva na rozloženie a uloženie krvného cukru je inzu­lín, hormón vylučovaný pankreasom.

U diabetikov tento proces čelí niekoľkým prekážkam. Približne 10 percent všetkých diabetikov zistí, že ich pankreas jednoducho neprodukuje dostatočné množstvo inzulínu na rozloženie celého množstva krvného cukru. Musia užívať inzulínové doplnky, aby mohli absorbovať živiny, ktoré skonzumujú.

Ostatných 90 percent diabetikov produkuje dostatok inzulínu, ale ich telo ho odmieta. Inými slovami, hoci je v krvi dostatok in­zulínu, hladina cukru zostáva stále vysoká. Telové bunky proste nie sú schopné efektívne využiť inzulín na spracovanie cukru.

Existuje ešte jedna inzulínovo rezistentná kategória ľudí, ktorí majú sklon byť diabetikmi – ľudia nad 35 rokov. Čím ste starší, tým sú bunky menej úspešné pri využívaní inzulínu. Výsledkom je, že v krvnom obehu sa nachádza extrémne vysoká hladina tak krvného cukru, ako aj inzulínu. Pritom obe látky extrémne škodia srdcu, artériám a metabolizmu.

Pravdepodobnosť, že dostanete cukrovku, je jedna k deviatim. Typ I (alebo inzulínovo závislí diabetici) sa obyčajne začne ob­javovať v období puberty. Typ II (alebo ne inzulínovo závislí diabetici) sa zvyčajne objavuje po 40. roku života.

Tento stav spúšťa celý defektný cyklus. Čím vyššie sú hladiny glukózy v krvi, tým väčšmi je pankreas stimulovaný uvoľňovať viac inzulínu. Čím je viac inzulínu bombardujúceho bunky v krvi, tým menej sú naň citlivé. A tak nastáva situácia, keď potrebujete stále viac a viac inzulínu, aby ste prinútili bunky robiť svoju prácu. Výsledkom toho je, že hladina tak inzulínu, ako aj krvného cukru sa s narastajúcim počtom rokov neustále zvyšuje.

Vedci odhadujú, že štvrtina všetkých Američanov po strednom veku života má určitý druh vážnej inzulínovej poruchy. Jeden zo štyroch Američanov pravdepodobne trpí miernou až vážnou krv­nou glukózovou neznášanlivosťou, známou tiež ako uhľohydrátová necitlivosť (problémy trávenia uhľohydrátov). Výskumníci sú pre­svedčení, že približne štyridsiatim miliónom ľudí – štyrom z piatich chorých – by pomohlo, keby do stravy zahrnuli doplnky chrómu a iné kofaktory regulujúce inzulín.

Zistilo sa, že chróm pikolinát je činiteľ na zníženie glukózy. Niektorí vedci veria, že táto špecifická forma chrómu pracuje naj­účinnejšie, vzhľadom na jej schopnosť efektívne prenášať chróm do buniek.

Vo výskume uskutočnenom v roku 1992 Dr. Gary Evans z Ame­rickej gerontologickej asociácie v San Franciscu kŕmil tri skupiny potkanov stravou doplnenou rôznymi formami chrómu. Jedna sku­pina dostávala chróm pikolinát, druhá chróm dinikotinát, tretia do­stávala chlorid chromitý. A výsledky? Skupina, ktorá dostávala chróm pikolinát dosiahla priemernú dĺžku života 45 mesiacov – čo je o jeden plný rok najviac v porovnaní s ostatnými dvoma skupi­nami a až 35 percentný nárast priemernej dĺžky života.

Okrem toho Evans u týchto potkanov meral hladiny cukru v krvi a zistil, že stabilne boli nižšie u tých, ktoré dostávali chróm pikolinát. Výsledky výskumu majú určitú podobnosť s výsledkami testov na znižovanie hladiny glukózy pri aplikácii podvýživy alebo s podávaním obmedzenej stravy laboratórnym zvieratám. Avšak podvýživa je pre ľudí len ťažko prijateľná voľba životného štýlu. Užívaním chrómových doplnkov môžeme preto dosiahnuť tie isté účinky znižovania hladiny glukózy, a to bez nepríjemností spoje­ných s obmedzeným príjmom kalórií.

Ďalšia dôležitá úloha, ktorú zohráva chróm, je syntéza proteínov. Inzulín uvoľňuje strávené proteíny (aminokyseliny) do svalových buniek, čím pomáha rozvoju svalových proteínov. Preto, čím máte výkonnejší inzulínový metabolizmus, tým tvoríte viac svalov.

Medzi iné nebezpečenstvá, ktoré so sebou prináša nadbytok hla­diny krvného cukru a inzulínu patrí:

– začiatok cukrovky v dospelosti
– vytváranie arteriálnych „plátov“ alebo ateroskleróza
– zvýšenie hladiny LDL cholesterolu
– následné zvýšenie rizika srdcového infarktu a mŕtvice
– pokles hladiny DHEA

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *