Chronická a recidivujúca pneumónia

Chronický zápal pľúc je progredujúce zápalové ochorenie pľúc s recidivujúcim priebehom, ktoré patologickoanatomicky aj klinicky charakterizuje vzájomné prekrývanie sa akútnych, chronických a jazvovitých procesov. Nejde o jednotný etiologický a patologický proces. Majú na ňom podiel rozličné pľúcne a mimopľúcne patologické stavy. Užšie vymedzenie pojmu chronickej pneumónie priniesli práce sovietskych autorov. Tí definujú chronickú pneumóniu ako chronický nešpecifický bronchopulmonálny proces, ktorého základom sú ireparabilné morfologické zmeny (napr. deformácie priedušiek) v jednom alebo viacerých segmentoch a ktorý je sprevádzaný recidívami zápalu v pľúcnom tkanive a v prieduškách.

Etiopatogenéza: Najčastejšou príčinou chronických pneumónii sú dnes zdĺhavé segmentálne pneumónie, dlho prebiehajúci zápalový proces, ktorý môže vyvolať trvalé zmeny, Často sa však končí aj úplnou regresiou. K protrahovaným pneumóniám sa zaraďujú procesy, ktoré neustúpili od 4-6 týždňov do 6-8 mesiacov od začiatku ochorenia. Zväčša ide o pneumónie po infekciách adenovíru- som, vírusom parainfluenzy a niekedy aj o pneumónie pri psitakóze-ornitóze, po infekcii mykoplazmou, ale aj pri baktériových infekciách stafylokokovej, pneumo- kokovej a hemofilovej pneumónie. K faktorom prispievajúcim k zdĺhavosti procesu patria stavy, pri ktorých je znížená obranyschopnosť organizmu (alkoholici, diabetici, vyšší vek), ťažký priebeh akútnych pneumónii najmä u detí do prvého roku života, nesprávna liečba akútnych pneumónii a senzibilizácia a alergická dispozícia organizmu.

Symptomatológia: Klinickými príznakmi chronických pneumónii sa prejavujú všetky prechody od ľahkých foriem až k najťažším toxickým stavom, pričom symptomatológia a-rtg nález zväčša nie sú schopné objasniť etiológiu perzistujúcich zmien.

Diagnóza a diferenciálna diagnóza: Treba vylúčiť ostatné chronické pľúcne procesy, ako je sekundárna pneumónia pri inom základnom ochorení (napr. pri karcinóme bronchu), tuberkulóza, bronchiektázie a podobne.

Prevencia: Tvorí ju správna a včasná liečba zápalových ochorení pľúc, boj proti alkoholizmu.

Prognóza: Je vždy neistá, pri indikovanej a včasnej chirurgickej liečbe dobrá.

Posúdenie pracovne] schopnosti: Pracovná neschopnosť býva zväčša dlhá a závisí od komplikácií.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *