Chronické bezbolestné formy ischemickej choroby srdca

Medzi chronické formy ischemickej choroby srdca sa zaraďujú ischemická choroba s fibriláciou predsiení a stavy po prekonaní infarktu myokardu s väčšími alebo menšími jazvami. Podľa veľkosti a počtu jaziev sa obmedzuje úmerne čerpacia schopnosť srdcového svalu. Rozsiahlejšie jazvy sa vydúvajú a vytvárajú aneuryzmu srdca, čím sa oslabuje čerpacia funkcia srdca a nerovnomerné zásobovanie krvou v rozličných oblastiach srdca, čo často zapríčiňuje poruchy rytmu.

Pri chronickej forme ischemickej choroby srdca sa často príznaky vyvíjajú postupne, zväčšuje sa dýchavica – pri námahe i paroxyzmálne. Chronické zlyhanie srdca bez iných prejavov ischemickej choroby srdca, vyjmúc zväčšenie srdca, je vážnym príznakom koronárnej aterosklerózy srdca. Srdcové ochorenie na báze aterosklerózy ťažko odlíšiť od primárnej kardiomyopatie, pretože sa pri obidvoch vyskytuje zväčšenie srdca, zlyhanie srdca, ramienkové blokády, depolarizačný defekt, rozličné arytmie a náhla smrť. Často sa zistia pri chronickej forme ischemickej choroby srdca zmeny na EKG, ako patologické Q, pravoramienková alebo ľavoramienková blokáda. Kompletná srdcová blokáda bez ostatných príznakov môže byť v dôsledku ischemickej choroby srdca, ale aj v dôsledku primárneho ochorenia vodivého systému alebo sklerózy ľavokomorového skeletu.

Z dysrytmií býva najčastejšie pri chronickej forme ischemickej choroby srdca fibrilácia predsiení, ktorá však nie je špecifická pre ňu. Komorová tachykardia, i keď vzniká na podklade čerstvého infarktu myokardu, podobne komorová fibrilácia, môžu byť prvým prejavom chronickej formy ischemickej choroby srdca.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *