Čierny kašeľ – príznaky u detí a liečba

Čierny kašeľ je jedným z najnebezpečnejších detských ochorení najmä u dojčiat do 12 mesia­cov veku. Zapríčiňujú ho baktérie (Bordetella pertussis) tým, že vyvolávajú upchatie dýcha­cích ciest hlienom.

Čierny kašeľ sa začína tak ako prechladnutie, kašľom. Kašeľ sa postupne zhoršuje, jeho kŕčo­vité záchvaty sťažujú dýchanie. Ak sa dieťaťu počas záchvatu (môže trvať až jednu minútu) podarí nadýchnuť, nadýchnutie sprevádza cha­rakteristický zvuk pripomínajúci zakikiríkanie, ktorý spôsobuje vzduch nasávaný cez opuchnu­tý hrtan. Dýchacie ťažkosti sú oveľa väčšie u dojčiat, ktoré sa nadýchnuť nevládzu, čo sa im môže stať osudným. Po záchvate kašľa niekedy nasleduje vracanie. Štádium záchvatov pri čier­nom kašli môže trvať až desať týždňov. Pri tomto ochorení je vysoké riziko vývinu komplikujúcich zápalov, napr. pľúc alebo priedušiek.

Výskyt čierneho kašľa sa v ostatnom čase vo Veľkej Británii opäť zvyšuje, pretože rodičia pod vplyvom nedávnej polemiky okolo možných vedľajších nepriaznivých účinkov vakcíny už nedávajú očkovať svoje deti proti tejto chorobe. Napriek tomu ešte stále platí názor lekárov, po­dľa ktorého je pre dieťa i pre spoločnosť lepšie, ak sa pokračuje v imunizačnom programe.

Pravda, niektoré dojčatá (napr. s výskytom epi­lepsie v rodine) patria do osobitnej kategórie, a preto by sa očkovať nemali. Najlepšie je požia­dať o radu ošetrujúceho lekára dieťaťa.

Je to vážne?

Čierny kašeľ je závažným ochorením najmä u dojčiat, pretože u nich počas záchvatu môže vzniknúť vážne nebezpečenstvo nedostatku kyslíka. Pri silnom vracaní hrozí aj nebezpečen­stvo dehydratácie. Intenzívny záchvat čierne­ho kašľa môže poškodiť pľúca a vyvolať opaku­júce sa prieduškové katary.

Možné príznaky

 • Príznaky ako pri prechladnutí – horúčka, výtok z nosa, bolesti v celom tele.
 • Vysiľujúce kašlanie s charakteristickým „kikiríkavým“ nadýchnutím.
 • Vracanie po záchvate kašľa.
 • Záchvaty kašľa nedajú dieťaťu spať.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Ak prechladnutie neustupuje a kašeľ je čoraz intenzívnejší, uložte dieťa do po­stele a privolajte lekársku pomoc. Pri podozrení na čierny kašeľ ihneď vy­hľadajte ošetrujúceho lekára. Až do návštevy u lekára neposielajte die­ťa do školy a škôlky. Pri dlhšie trvajúcom záchvate kašľa die­ťa posaďte a držte ho naklonené dopre­du. Pod bradu mu vložte misku na vypľúvanie hlienov.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Pri podozrení na čierny kašeľ ihneď vyhľadaj­te ošetrujúceho lekára dieťaťa.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

 • Lekár môže predpísať antibiotiká na zníženie intenzity kašľa a infekčnosti dieťaťa. V úvodných štádiách choroby možno čierny kašeľ diagnostikovať ťažko, lieky však treba začať brať čo najskôr, ak majú byť účinné. U dojčiat bude lekár pravdepodobne musieť urobiť výter z hrdla prv, než stanoví diagnózu čierneho kašľa. Dojčatá totiž vydávajú charak­teristický „kikiríkavý“ zvuk len zriedka.
 • Lekár bude stav dieťaťa s čiernym kašľom starostlivo kontrolovať, a ak je ochorenie rozvi­nuté, pravdepodobne ho pošle do nemocnice, kde možno zabrániť dehydratácii a v prípade potreby podať rýchlo kyslík.
 • Lekár sa presvedčí, či viete, ako treba die­ťa počas záchvatu držať, a ak ste si nie istí, ukáže vám to. Možno vám poradí, aby ste zdvihli spodok postieľky a dali dieťa spať na bruško.

Ako môžeme pomôcť sami?

 • Počas záchvatu kašľa držte dieťa tak, ako vám ukázal lekár a upokojujte ho. Panikou sa dýchavica len zhorší. Pod bradou mu držte misku a prikážte, aby do nej vypľúvalo hlien. To napomáha čistenie dýchacích ciest.
 • Rozmiestnite vo všetkých izbách bytu ná­doby, do ktorých môže bez strachu, že nestih­ne dobehnúť včas do záchodu, vypľúvať hlien alebo vracať. Tieto nádoby umývajte vo vriacej vode, aby ste zabránili šíreniu infekcie.
 • Ak po záchvate kašľa dieťa vracia, dajte mu neskôr po troške jesť i piť. Vytvoríte tak lepšiu možnosť udržať v ňom jedlo i nápoje, a tým vlastne zvýšite aj jeho silu.

Nedovoľte dieťaťu hrať sa počas zotavovania unavujúce hry. Námaha rýchlo navodí zá­chvat kašľa, po ktorom bude vyčerpané.

 • Postarajte sa, aby malý pacient nebol vy­stavený účinkom cigaretového dymu.
 • Spite v tej istej izbe ako dieťa, aby nebolo počas záchvatu samo.
 • Bez odporúčania lekára nepodávajte nija­ké lieky proti kašľu.
 • Ak sa vám zdá, že po ústupe čierneho kaš­ľa dieťaťu stále nie je dobre a dýcha s ťažkos­ťami, spojte sa ihneď s jeho ošetrujúcim leká­rom. Mohli by totiž nastať sekundárne kompli­kácie, napr. zápal pľúc alebo priedušiek.
 • Neznepokojujte sa, ak pri ďalšom pre­chladnutí dieťa opäť začne vydávať „kikiríka­vý“ zvuk. Nie je to návrat choroby; jednoducho opakuje návyk, ktorý si osvojilo počas dlhého obdobia záchvatov čierneho kašľa.
Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *