Cirhóza Pečene – Cirrhosis hepatis

Pečeňová cirhóza je častá a zdĺhavá choroba, pri ktorej postupne zanikajú pečeňové bunky a súčasne sa začína bujnenie zachovaného tkaniva so zmnožnením väziva. Pečeň sa pritom raz zväčší, inokedy scvrkne a zhrboľatie, ale vždy stvrdne, preto sa táto choroba označuje aj ako stvrdnutie pečene.pecen

Cirhózu môžu vyvolať viaceré príčiny:

Príčiny:

Cirhóza pečene je tvrdnutie pečene, ktoré najčastejšie vzniká v súvislosti s neúmerným pitím alkoholu. Existujú však aj iné faktory, ktoré ju vyvolávajú: určité lieky (napr. ukľudňujúce prostriedky a antibiotiká), čistiace prostriedky a riedidlá, dôsledok hepatitídy B. Cirhóza sa nemusí prejaviť hneď, môžu prejsť roky, kým sa prejavia prvé symptómy: nechuť, strata hmotnosti, nevoľnosť, vracanie, tupý pocit v končatinách, bledosť.

Nevyhnutné je lekárske vyšetrenie a liečenie, aj keď zničená pečeň je navždy stratená.

1 – Osobitný podiel na jej vzniku má alkohol. Na pečeň nepriaznivo pôsobí nielen čistý etylalkohol, škod­livé sú aj vedľajšie látky obsiahnuté v alkohole. Nemožno podceňovať ani vplyv zlej životosprávy alkoholika, predovšetkým nedostatočnú výživu a nesprávne zloženie stravy. O alko­holikoch je totiž známe, že stravova­nie zanedbávajú. Vznik cirhózy peče­ne po chronickom a nadmernom pití alkoholu je ďalším vážnym memen­tom pre tých, čo podľahli tomuto neduhu.

2 – Vírusové hepatitídy, ktoré sa na začiatku môžu prejavovať akútne žl­tačkou, často však prebiehajú nená­padne (latentne), bez žltačky a bez podstatných subjektívnych prízna­kov. Po rokoch môžu vyvolať cirhotické zmeny v pečeni.

3 – Choroby žlčníka a žlčových ciest, najmä dlhotrvajúce zápaly a obštrukcie v žlčových cestách (tzv. biliárne cirhózy).

4 – Po otravách chemikáliami to­xickými pre pečeň, ako je napr. trinit- rotoulén, tetrachlórmetán, muchot­rávka zelená, ako aj po niektorých liekoch.

Pri niektorých formách príčina cir­hózy pečene nie je známa. Choroba prebieha dlho bez zjav­ných ťažkostí a nezriedka sa odhalí len náhodne, keď sa zistí tuhšia pe­čeň alebo zväčšená slezina. Pri väč­šom poškodení pečene sa sťaží prie­tok krvi z brušnej oblasti cez pečeň, čo zvýši tlak v brušných žilách. Krv z tejto oblasti si hľadá iné cesty, aby sa dostala do srdca, pričom vznikajú žilové rozšírenia (varixy), ktoré môžu puknúť a nebezpečne krvácať. Typic­ké rozšírenia tohto druhu vznikajú v dolnej časti pažeráka. Rozšírené cievy niekedy aj vidno na bruchu v okolí pupka, pričom svojou kresbou pripomínajú hlavu medúzy. Preplne­né žily v brušnej oblasti spôsobujú tráviace ťažkosti, nechuť do jedenia, grganie, nafúknutie a zvýšený od­chod vetrov ešte prv, ako sa vytvorí voľná tekutina v brušnej dutine (asci­tes). Chorobný stav dokreslia prejavy pečeňového zlyhania, chudnutie, žl­tačka, krvácavosť, horúčka a opuchy. V pokročilých prípadoch sa chorý začne psychicky meniť, podliehať spavosti a postupne vzniká kóma (bezvedomie).

Cirhóza pečene je vážna choroba, preto sa oplatí jej radšej predísť. Ľudia, ktorí prekonali infekčnú žltač­ku, mali by dbať na dôsledné dolieče­nie, predovšetkým správnou a dosta­točne dlhou diétou. Pre ostatných ľudí platí zásada účelného zloženia stravy, aby všetky živiny a vitamíny v nej boli zastúpené v potrebnom množstve. Pravdaže, alkoholizmus je neželateľný.

Liečba pečeňovej cirhózy sa za­kladá najmä na diéte obsahujúcej veľa bielkovín, cukrov, čerstvej zele­niny i ovocia a obmedzujúcej tuky. Absolútne je zakázaný alkohol, silne dráždivé látky a prepále­ný tu k. V ťažších stavoch sa vyžadu­je pokoj na posteli. Pri zlyhaní pečene sa postupuje podľa zásad uvedených v kapitolke o ňom.

Opatrenia podporujúce terapiu:

  • Úplná abstinencia! Neužívať žiadne silné lieky.
  • Správna výživa: žiadne živočíšne tuky, cukor, zaváraniny, veľa zeleniny, žiadne silné korenie.
  • Čaje: púpava lekárska, rozmarín lekársky, lastovičník, ostropetrec marián­sky.

Biliárna cirhóza – na rozdiel od poalkoholickej – častejšie postihuje ženy; v popredí je výrazná žltač­ka a svrbenie kože, pečeň je skoro vždy zväčšená a voľná tekutina v brušnej dutine sa nájde len zriedka. Priebeh biliárnej cirhózy je o niečo lepší.

Každé upchatie žlčových ciest, kto­ré po liečivách neustúpi, treba riešiť chirurgicky, aby sa zabránilo vzniku biliárnej cirhózy. Pri vyvinutej cirhó­ze tohto druhu sa postupuje v pod­state rovnako ako pri Laénnecovej.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *