Cudzie teleso v nose

Ak sa dieťaťu dostalo do nosa cudzie teleso, naj­pravdepodobnejšie si ho tam pri hre vsunulo sa­mo alebo niektorý kamarát. Spočiatku nespozo­rujete ani vy, ani dieťa nijaké ťažkosti; až po dvoch či troch dňoch sa objaví krvácanie z no­sa alebo krvavý, zapáchajúci výtok z postihnutej nozdry.

Je to vážne?

Ak sa cudzie teleso dá z nosa odstrániť ľahko, nejde o závažný problém a nemali by vzniknúť ani nijaké neskoršie následky. Situácia sa však stane vážnou, ak dieťa predmet vdýchne do pľúc. Môže totiž dôjsť k čiastočnému upchatiu dýchacích ciest, ktoré vyvoláva ťažkosti pri dý­chaní, chrčanie alebo dusenie.

Možné príznaky

  • Krvácanie z nosa.
  • Zapáchajúci, krvavý výtok z postihnutej nosovej dierky.
  • Červená, napuchnutá a citlivá oblasť pod nosom.
  • Zvláštny zápach detského dychu, ktorý niekedy pripomína zrelý syr.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Ak je dieťa už dosť veľké a chápe slovné príkazy, povedzte mu, aby si pritlačilo prst na nepostihnutú nosovú dierku (alebo to urobte vy sami) a vyfúkalo si postihnutú dier­ku. Niekedy sa vyfúkaním nosa podarí cudzie teleso odstrániť. Malým deťom však takýto prí­kaz nedávajte – mohli by totiž predmet vdých­nuť do dýchacích ciest. Dieťaťu môžete pomôcť aj takto: uložte ho na chrbát na rovnú plochu a posvieťte mu na tvár. Ak je predmet mäkký a nachádza sa blízko nosového otvoru, vyberte ho pinze­tou. Ak sa však posunie nahor, nechajte ho radšej na mieste. Pri ťažkostiach s dýchaním vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Ak sa vám nedarí vybrať cudzie teleso z nosa, okamžite privolajte lekársku pomoc alebo zo­berte dieťa do najbližšej nemocnice.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

  • Lekár vyberie cudzie teleso pinzetou. Ak je dieťa ešte veľmi malé alebo ak odmieta ležať počas vyberania predmetu pokojne, pravde­podobne bude musieť ísť do nemocnice, kde sa vybratie vykoná v celkovom znecitlivení.

Ako môžeme pomôcť sami?

  • Dieťaťu do troch rokov nedávajte hračky alebo predmety, ktoré sú také drobné, že ich možno prehltnúť alebo vopchať do nosa.
Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *