Cudzie teleso v oku

Ak sa do oka dostane cudzie teleso, napr. zrnko prachu alebo piesku, oko začne slziť a dieťa ho nebude chcieť otvoriť. Cudzie teleso pohybujúce sa voľne po očnom bielku môžete odstrániť aj sami. Ak je však zapichnuté do očnej gule alebo ak sa nachádza na farebnej časti oka, nedotý­kajte sa ho.

Je to vážne?

Malé zrnká prachu alebo piesku nespôsobujú ťažkosti, pretože sa vyplavia prirodzenou cestou – slzami. Ak je však očná guľa poškrabaná ale­bo prepichnutá cudzím telesom, prípadne ak je na nej alebo na mihalnici rana, ide o vážny stav, ktorý si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.

Možné príznaky

  • Slziace oko.
  • Dieťa nechce otvoriť oko.
  • Bolesť a dráždenie.
  • Viditeľný zapichnutý predmet.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Pozrite sa zblízka, či sa cudzie teleso po očnej guli pohybuje alebo je do nej zapichnuté. Prikážte dieťaťu žmurkať, pretože žmurkaním práve tak, ako aj slzami vyvolanými bolesťami a dráždením možno cudzie teleso vypudiť. Nepokúšajte sa o nijakú prvú pomoc. Na mihalnicu zavretého oka priložte čistý obväz alebo vreckovku, ktoré prilepíte leuko­plastom, a ihneď choďte na najbližšiu pohoto­vosť. Povedzte dieťaťu, aby sa pozrelo nahor. Potom odtiahnite mihalnicu a pozrite sa, či sa v oku nenachádza cudzie teleso. Teleso odstráňte rožtekom čistej vreckovky alebo tampónom. Aby ste odkryli plochu pod vrchnou mihalnicou, pridržte pozdĺž jej stredu zá­palku alebo tenký šúľok vaty. Potom vyvráťte mihalnicu nahor potiahnutím rias ponad zá­palku a cudzie teleso odstráňte vreckovkou alebo tampónom. Ak sa dieťa pri vyberaní ne­chce podriadiť príkazom a bráni sa, privolajte si na pomoc ďalšiu osobu, ktorá ho podrží. Ak uvedené metódy nezaberajú, pokús­te sa vyplaviť cudzie teleso tak, že z po­hára budete liať do otvoreného oka vodu, do ktorej ste pridali štipku soli.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Poškrabaná očná guľa alebo cudzie teleso za­pichnuté do oka si vyžadujú okamžité ošetre­nie v najbližšej nemocnici. Lekársku pomoc treba ihneď vyhľadať aj v prípade, keď sa vám odstránenie cudzieho telesa nepodarí ani po hodinovom úsilí. Čo najskôr sa obráťte na le­kára, ak sa dieťa sťažuje na bolesť ešte niekoľ­ko hodín po vybratí cudzieho telesa.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

  • Oftalmológ – odborník na očné choroby – nakvapká do oka znecitlivujúce kvapky a od­stráni cudzie teleso.
  • V prípade poškriabania očnej gule predpí­še antibiotické kvapky zabraňujúce infekcii a zavreté oko obviaže aspoň na 24 hodín.
  • Ak ste navštívili lekára pre nepretržitú bo­lesť oka, lekár oko prezrie a prípadné cudzie teleso odstráni.

Ako môžeme pomôcť sami?

  • Po odstránení cudzieho telesa by mala bo­lesť asi za hodinu ustúpiť. V opačnom prípade sa obráťte čo najskôr na lekára.
Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *