Cudzie teleso v uchu

Najbežnejšími cudzími telesami, ktoré uviaznu v uchu, sú malé predmety, napr. korálky, ktoré si tam počas hry vtlačí samo dieťa, alebo to uro­bí jeho kamarát. Veľmi zriedkavo môže v uchu uviaznuť aj drobný hmyz.

Je to vážne?

Akékoľvek cudzie teleso v uchu, ktoré sa nedá ľahko odstrániť, by sa malo pokladať za závažný problém, pretože môže vyvolať infekciu von­kajšieho zvukovodu alebo poškodiť ušný bu­bienok.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Ak je predmet malý a mäkký, pokúste sa ho vybrať pinzetou. Ak sa vám ho nepo­darí uchopiť, radšej prestaňte a ihneď požia­dajte o radu ošetrujúceho lekára dieťaťa. Ak je cudzím telesom hmyz, uložte dieťa nabok tak, aby malo postihnuté ucho navrchu. Ak do ucha nalejete teplú vodu, hmyz by mal vyplávať.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Okamžite vyhľadajte pomoc ošetrujúceho le­kára, ak cudzie teleso nedokážete vybrať sami alebo ak sa dieťa sťažuje na bolesti a citlivosť v uchu.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

Po vyšetrení zvukovodu lekár predmet od­stráni a ošetrí prípadné poškodenie kože ale­bo infekciu, ktorú zapríčinilo cudzie teleso.

Ako môžeme pomôcť sami?

Ak dieťa ešte nemá štyri roky, nedovoľte mu hrať sa s malými predmetmi, ktoré by si mohlo vložiť do nosa alebo úst; v opačnom prípade riskujete, že sa začne dusiť.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *