Cukrovka a tehotenstvo

Kompenzácia diabetu diétou a inzulínom odstránila rozdiel medzi plodnosťou diabetičiek a zdravých žien. Mortalita (umieravosť) diabetičiek v súvislosti s graviditou a pôrodom je asi 1 % (svetový priemer u zdravých žien je 0,37 %). Perinatálna úmrtnosť detí diabetičiek je 15-20 %, iba výnimočne 10 % a menej. Najvyšší podiel na mortalite má neskorá gestóza, klinicky významná pyelonefritída a hydramnión.

Počas gravidity sa môže prechodne manifestovať dedičná náklonnosť na cukrovku alebo vznikne trvalý diabetes. Zjavný diabetes a jeho komplikácie sa môžu zhoršiť.

Odchylný priebeh ťarchavosti a zmeny plodu sa nevyskytujú iba pri zjavnom diabete, ale dakedy predchádzajú diabetes o roky až desaťročia. Platí to napr. o fetálnej makrozómii a zvýšenej perinatálnej mortalite. Zlepšenie výhľadov na obmedzenie perinatálnych strát detí diabetických matiek poskytuje veľmi dobrá kompenzácia diabetu, starostlivé načasovanie pôrode a intenzívna starostlivosť o novorodenca počas pôrodu a po ňom. Hospitalizácia v ostatných týždňoch pred pôrodom významne zlepšuje prežívanie detí (najneskôr od 34. týždňa, lepšie od 32. týždňa). Najväčšiu nádej na prežitie majú plody narodené v 37. až 38. týždni ťarchavosti.

Diabetes nie je dôvod na prerušenie gravidity. Indikáciou na prerušenie je ťažká nefropatia a proliferačná retinopatia. Interrupcia sa spája so sterilizáciou.

Pre diabetičku je výhodnejšie plánovať ťarchavosť, preto je otázka vhodnej antikoncepcie veľmi dôležitá. Diabetička by nemala rodiť viac ako dve deti.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *