Cukrovka u detí – príznaky a diagnóza

Existujú dve formy cukrovky: prvá postihuje deti a mladých ľudí, druhá sa začína v strednom ve­ku. Obidve sú vyvolané nedostatkom, alebo re­latívnym nedostatkom inzulínu v tele. Inzulín je hormón zodpovedný za normálny metabolizmus glukózy v tele (glukózu prijímame v našej potra­ve najmä v podobe glycidov). Inzulín vzniká v podžalúdkovej žľaze (pankrease) a podporuje absorpciu glukózy z krvi do buniek tela a do pe­čene, kde sa tvoria jej zásoby. Ak má telo nedo­statok inzulínu, glukóza sa hromadí v krvi a te­lesné bunky strácajú svoj zdroj energie. Aby si telo vynahradilo tento nedostatok, začína roz­kladať tuky a bielkoviny. Tento prostriedok tvor­by energie zapríčiňuje stratu na hmotnosti a má za následok i vytváranie jedovatých odpado­vých látok, ako sú acetóny a ketóny.

Cukrovka sa môže začať náhle, bez akejkoľ­vek známej príčiny, hoci býva aj dedičná. Keďže nadbytok glukózy sa preplavuje do moču, prvým príznakom cukrovky je, že dieťa približne každú hodinu vymočí veľké množstvo moču a násled­kom tejto straty telesnej tekutiny bude veľmi smädné. Možno sa uňho začne prejavovať aj nočné pomočovanie.

Možné príznaky

  • Veľké množstvo moču vymočené každú hodinu, ktoré môže vyvolať aj nočné pomočovanie
  • Zvýšený smäd
  • Strata na hmotnosti
  • Podráždenosť a ochabnutosť
  • Zvláštny zápach dychu po acetóne naznačujúci jeho prítomnosť
  • Znížená odolnosť proti infekcií

Čo možno urobiť?

Diagnóza sa potvrdzuje krvnými skúškami, ktoré dokazujú príliš vysokú hladinu glukózy v krvi. Lekár predpíše dieťaťu inzulínové injek­cie – inzulín prijímaný ústami totiž ničia trávia­ce šťavy – a vy i vaše dieťa dostanete pouče­nie, ako ich aplikovať. Veľa detí nad päť rokov veku si už vie za dozoru rodičov správne pich­núť injekciu. Aby sa hladina glukózy v krvi udržiavala v normálnych medziach, inzulínové injekcie sa musia podávať denne, ba často i dva razy za deň.

Udržiavanie stálej hladiny cukru v krvi si bu­de taktiež vyžadovať zvláštnu diétu. Dieťa by nemalo vynechať ani jedno z jedál tejto stravy.

Nemocnice poskytujú rodičom zvláštne za­riadenie, pomocou ktorého môžu doma testo­vať cukor v krvi dieťaťa každý deň. Výsledok testu im pomáha prispôsobovať dávku inzulí­nu tak, aby sa neustále udržiavala normálna hladina glukózy u dieťaťa. Rodičia môžu tak­ tiež dostať inštrukcie na meranie hladiny cukru v krvi z kvapky krvi z prsta. Odporúča sa, aby dieťa nosilo náramku alebo medailón s vyrytý­mi podrobnými údajmi o jeho stave pre prípad, že nastanú nejaké problémy, keď nebudete s ním. Pretože diabetické deti sú mimoriadne náchylné na infekčné ochorenia, vyhľadajte lekára, len čo sa dieťa nakazí nejakou infekci­ou. Tá totiž môže zmeniť množstvo inzulínu, ktoré potrebuje.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *