Dehydratácia u detí

Telo potrebuje dostatočné zásoby vody na roz­púšťanie dôležitých nerastných látok, ako aj na fungovanie systému, ktorý udržiava v organiz­me rovnováhu a zbavuje ho odpadu. Ak dieťa stratí vracaním, hnačkou alebo horúčkou isté množstvo vody a neprijíma dostatok tekutín na Jeho náhradu, vzniká dehydratácia. U najmen­ších detí môže tento stav veľmi rýchlo vyvolať hnačka, pretože črevá nemajú na vstrebanie vo­dy dosť času. Kým jedna riedka stolica nie je dô­vodom na znepokojenie, hnačka trvajúca šesť hodín, najmä ak ju sprevádza vracanie, určite spôsobí u dojčiat a malých detí dehydratáciu. Tento stav sa pridružuje aj k horúčke, keď dieťa stráca tekutinu potením. Chemická rovnováha tela sa poruší, základné živiny unikajú a objem krvi kolujúci v organizme sa nebezpečne zníži.

Je to vážne?

Dehydratácia je mimoriadne vážny stav, ktorý si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. Ak ide o po­kročilé štádium, môže spôsobiť až poškodenie mozgu, ba dokonca aj úmrtie.

Ak má dieťa hnačku alebo vracia, zme­rajte mu teplotu. Ak má horúčku, pokúste ju znížiť omývaním tela vlažnou vodou. Ak ste dojča, ktoré už pije z fľaše, ešte úplne neodstavili, prerušte kŕmenie z fľaše. Šesť hodín dávajte dieťaťu piť z lyžič­ky, fľaše alebo šálky iba vlažnú prevarenú vodu a zároveň pokračujte v dojčení. Ak hnačka alebo vracanie po šiestich hodinách neprestane, ihneď vyhľadajte lekársku po­moc. Často – približne každých desať minút, podávajte dieťaťu v malých objemoch tekutiny – nie však mlieko alebo nerozriedené ovocné šťavy. Pridajte 20 gramov (4 kávové lyžičky) práškovej glukózy a 2,5 g (pol kávovej lyžičky) kuchynskej soli na každých 500 ml vo­dy alebo akéhokoľvek iného nápoja, ktorý má dieťa rado. Počas prvých 24 hodín vracania alebo hnačky by dieťa malo vypiť približne 200 ml tejto tekutiny na kilogram telesnej hmotnosti. Glukóza je životne dôležitá, preto­že aj v malých množstvách dodáva telu ener­giu a soľ, ktorej strata môže dehydratáciu ešte väčšmi zhoršiť. Nikdy nepodávajte dieťaťu voľne predaj­né lieky proti vracaniu alebo hnačke, ak ich nepredpíše ošetrujúci lekár.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Ihneď vyhľadajte lekára, ak hnačka a vracanie trvajú dlhšie ako šesť hodín.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

Lekár predpíše špeciálny prášok, ktorý sa pridáva do nápojov, aby sa nahradili dôležité nerastné látky. Vo veľmi vážnych prípadoch dieťa odvezie do nemocnice, kde dostane po­trebné látky cez vnútrožilovú infúziu.

Lekár môže poradiť zmenu mliečnej výživy na výživu neobsahujúcu nijaký cukor; niektoré deti totiž bývajú precitlivené na laktózu – priro­dzený mliečny cukor.

Ako môžeme pomôcť sami?

Kontrolujte farbu moču dieťaťa. Za dobrý znak sa pokladá jeho väčšia čírosť a pravidel­nosť, ktoré naznačujú návrat hladiny teles­ných tekutín k normálu.

Keď ochorenie prejde, začnite opäť po­stupne podávať mliečnu stravu. Rozrieďte zvyčajne používaný mliečny prášok prevare­nou vodou v objeme, ktorý je trojnásobkom množstva podávaného pred ochorením. V priebehu nasledujúcich dvoch až troch dní však toto množstvo postupne znižujte, až kým sa nevrátite k normálnemu pomeru.

Ak dieťa začínate navykať na tuhú stravu, nezabúdajte na zabezpečovanie príjmu teku­tín. Materské mlieko i rozrobené mliečne prí­pravky majú totiž vysoký obsah vody, a keď ich nahradí tuhá potrava, hladina tekutiny v te­le dieťaťa sa môže znížiť bez toho, aby ste si to uvedomili.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *