Delírium u starých ľudí

Delírium sa definuje ako porucha kognitívnych funk­cií a vedomia. Často sa vyskytuje u hospitalizovaných starých pacientov a môže byť život ohrozujúcou kom­plikáciou každej akútnej choroby. haloperidolPoznanie tejto okol­nosti je dôležité pre okamžitú a správnu liečbu.

Pri delíriu sa zastiera vedomie, klesá pohyblivosť a znižuje sa pozornosť k podnetom z okolia. Vyskytujú sa poruchy vnímania, ilúzie a halucinácie, reč je často nesúvislá, vznikajú poruchy pamäti a spánku (cez deň ospalosť) a dezorientácia. Klinický obraz sa vyvíja veľmi rýchlo a jeho intenzita sa mení z hodiny na hodinu. Delíriu sa podobá demencia, pričom odlíšenie je nie­kedy dosť ťažké, ale z hľadiska liečby a prognózy veľmi dôležité.

Príčiny delíria sú rôzne. Často sú to lieky, ako antihypertenzíva, antiarytmiká, srdcové glykozidy, antiparkinsoniká, tricyklické antidepresíva, neuroleptiká, diazepíny, steroidy a pod. Sestra si musí ich užívanie u starých pacientov overovať a dôležité okolnosti hlásiť lekárovi.

Ďalšími príčinami delíria môžu byť metabolické poru­chy a hypoxia, poruchy štítnej žľazy, urémia, encefalo­patía, kongestívne zlyhávanie srdca, hypotenzia, porucha acidobázy a elektrolytovej rovnováhy, hypovitaminózy, hypoglykémia, hyperglykémia a pod. V starobe to bývajú často aj senzorické poruchy a poruchy spánku. Môžu to vyvolať aj zhubné nádory, úrazy hlavy, infekcie (najčastejšie meningitída a encefalitída), otrava alko­holom, oxidom uhoľnatým a ťažkými kovmi.

Pre liečbu delíria je potrebné poznať základnú prí­činu a až potom korigovať poruchy fyziologickej funk­cie. Chorý vyžaduje podporu okolia a trvalú pozornosť ošetrovateľského tímu, aby nadobudol istotu a vedel sa orientovať. Ak je agitovaný a hrozí mu nebezpečenstvo úrazu, je vhodné aj upokojenie medikamentmi, napr. Haloperidolom.

Please follow and like us:
0

Komentoval článok “Delírium u starých ľudí

  1. Potrebujem radu.Moja 83 ročná mama celý deň pospáva,je diabetička,trpí hypertenziou,má zvätšené srdce a trpí dennymi bolesťami hlavy.Občas sa zobudí,niečo zje a zas spí.Nezdá sa mi to normálne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *