Denná dávka vitamínov

Určite nie je problém získať dostatok vitamínov C, E a A v dennej výžive – ak chápeme dostatok podľa odporúčaných denných dávok Amerického úradu pre poľnohospodárstvo.

Štandardy vypočítané vládnymi úradníkmi postačujú na to, aby sme sa vyhli obvyklým chorobám spôsobeným nedostatkom vita­mínu ako je skorbut, rachtitída alebo beri-beri. Avšak nepočítajú s tým, čo potrebujeme z hľadiska udržania maximálneho zdravia. davka-vitaminovODD sú príliš nízke na dosiahnutie maximálneho zdravia, a nie je jednoduché získať ich z dnešných potravín. Väčšina ľudí by sa ma­la snažiť o vhodnú dennú dávku (VDD), čo znamená približne 5 až 100-krát vyššiu dávku ako je ODD.

Podľa Linusa Paulinga z dávok odporúčaných obyvateľstvu je len ťažko možné získavať výhody v boji proti starnutiu:

Sú dosť úprimní, keď hovoria, že ODD vitamínu C je dávka, kto­rá vás uchráni pred smrťou spôsobenou skorbutom, že ODD vita­mínu B1 vás ochráni pred smrťou zapríčinenou beri-beri. Tieto množstvá však obyčajne udržia ľudí v slabom zdraví… Cieľom sta­novenia ODD je ochrániť väzňov vo väzniciach, starých ľudí v do­movoch dôchodcov a deti v internátnych školách pred zlým zaob­chádzaním pri poskytovaní stravy.

A hoci sú ODD štandardy príliš nízke, lekárov znepokojuje sku­točnosť, že mnoho ľudí vo veku 65-75 rokov nekonzumuje ani to­to nie príliš štedré množstvo vitamínov.

Ak vám však „slabé zdravie“ nevyhovuje a chcete získať z ne­obyčajných omladzujúcich schopností antioxidantov, tak nezaško­dí, keď budete vedieť viac. Správne dodatočné dávky vitamínov E, C, betakaroténu a CoQ-10 vám doslova môžu zachrániť život – ale­bo pomôcť urobiť ho takým, aby sa oplatilo žiť.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *