Detoxikácia od liekov a drog

Detoxikácia od liekov a drog sa vykonáva v dvoch fázach – zahŕňa zmenu nesprávnych návykov a odstránenie týchto jedov z tela a napokon aj zo života.lieky

Súčasnú vyspelú pretechnizovanú spoločnosť charakterizuje najmä kultúra drog a liekov. Užívame bilióny piluliek, za ktoré míňame ročne obrovské množstvo peňazí. K tomu často pridávame kofeín, alkohol alebo nikotín, niekto dokonca dennodenne. Sú to silne návyko­vé stereotypy. Priemerný, aj veľmi chudobný človek, sa pod tlakom okolností alebo v nezvyčajnej životnej situácii môže stať závislý od niektorej z týchto látok. Návykové látky predstavujú súkromný, rodinný aj celosvetový problém, ktorý ovplyvňuje životy mladých a starých ľudí, mužov aj žien.

Na správne porozumenie vzťahu medzi ľudskou bytosťou a príznakmi návyku je dobré vedieť niečo o užívaní drog a liekov. Inými slovami, vždy, keď sa vyskytne nejaký problém, siahneme po tabletke. Na prvý pohľad sa to zdá praktické, ale napriek tomu dosť krátko­zraké riešenie, ktoré poukazuje na dokonalé nepochopenie fungovania ľudského tela. Uží­vanie liekov a liečba tabletkami iba výnimočne naozaj uzdravuje. Príznaky choroby alebo choroba sú varovné signály nejakého väčšieho problému, ktorého príčina by sa mala nájsť. Symptómy nie sú ozajstný problém, ale len výsledok hlbších procesov a príčin. Nejde ani o poruchy jednotlivých častí tela, lebo telo sa len zriedkavo mýli, iba odpovedá na spôsob, akým s ním zaobchádzame. Ak chcete dať do poriadku pretrvávajúce príznaky choroby, najskôr musíte navrátiť vnútorné prostredie svojho tela do rovnovážneho stavu. A to zna­mená najmä zaviesť zmenu do svojho života a životného štýlu. Ak je to iba trochu možné, je dôležité neničiť svoje telo. Veľa návykových liekov a drog pôsobí na ľudské telo deštrukč­né. Prvý krok na ceste k ozdravovaniu spočíva teda pre väčšinu ľudí v tom, že sa naučia sta­rať sa o seba a mať sa radi, zmenia svoj postoj k životu a začnú túžiť žiť skutočne.

Lieky na lekársky predpis aj lieky predajné bez lekárskeho predpisu sa vyrábajú na to, aby pomáhali cítiť sa lepšie. Často sa však užívajú preto, aby liečili problém, ktorý je vý­sledkom škodlivých alebo zlých návykov. Užívanie liekov môže zhoršovať pôvodný prob­lém alebo má vedľajšie účinky. Užívanie veľkého množstva liekov však znamená vysoké zis­ky pre farmaceutický priemysel. Pre človeka sa ich užívanie môže stať návykom rovnako ako konzumácia cukru alebo kofeínu, nikotínu či alkoholu. V súčasnosti je takmer nemož­né nájsť vyrobenú potravinu, v ktorej sa nenachádza cukor alebo iné sladidlo. K návykom na tieto látky sa pridávajú ďalšie nezdravé návyky, ako užívanie rafinovaných potravín a mliečnych výrobkov. Medzi jedlami si väčšina z nás urobí prestávku na kávu (osladenú alebo aspoň so sladkým pečivom), a to je pre mnohých jediným zastavením sa počas celé­ho dňa. Kofeín a cukor stimulujú k väčším výkonom. Nervozita a hyperaktivita sa stali sy­nonymom produktivity, aj keď nejde o ozajstnú, stabilnú energiu. Je dokázané, že produk­tivita dosiahnutá týmito povzbudzujúcimi prostriedkami vedie v skutočnosti k zníženiu času účelne vynaloženého na prácu, stojí zbytočné peniaze a podieľa sa na zvýšenej pracov­nej neschopnosti. Nadmerné užívanie liekov sa, rovnako ako pri cukre, môže stať zlozvy­kom už v ranom detstve. Zabehané návyky vrátane spôsobu stravy a celý životný štýl sa po­tom neskôr v živote ťažko menia. Všetky lieky sú aspoň čiastočne toxické. Väčšina z nich pôsobí na fyziológiu aj na psy­chiku, má určitý potenciál návykovosti a ich užívaním sa v tele hromadia toxíny. Po vysa­dení liekov sa objavujú abstinenčné príznaky, podobne ako aj pri iných návykových látkach. Rozhodnutie skoncovať s akoukoľvek drogou je múdre. Prv než sa na túto cestu vydáte, mali by ste sa na ňu dobre pripraviť. Skončiť s drogou znamená detoxikovať sa aj od che­mických látok, ktoré v tele vznikli ako dôsledok jej užívania. Príprava na odvykanie musí byť psychická aj fyzická. Najlepšie vám môže pomôcť lekár alebo iný odborný pracovník, a je dobré, ak vám na tejto ceste chce pomáhať aj rodinný príslušník alebo priateľ. Najviac problémov nastáva vo vlastnej odvykacej fáze, ktorá trvá deň alebo dva, niekedy aj viac než týždeň. Často je ťažké rozlíšiť duševné pocity od ozajstných porúch v psychike. Samo od­vykanie je časťou cyklu závislosti od drog – v nijakom prípade nie je vhodné nahradiť jed­nu drogu inou. To znamená, že problémy s vysadením jedného lieku nemôžete liečiť iným liekom. Psychická závislosť sa ľahšie vyvinie z fyzickej závislosti.

Po vysadení liekov alebo drogy je nevyhnutná detoxikácia, to znamená, že z tela treba uvoľniť všetky chemické látky, ktoré sa v ňom v dôsledku ich užívania vytvorili a nahromadili. Budete potrebovať pevné odhodlanie a silnú vôľu, aby ste to dokázali – odstrániť tieto chemické látky zo svojho života a tela. Bude nevyhnutné zmeniť aj štýl svojho správania. Mali by ste sa vyhýbať ľudom aj miestam, ktoré vám pripomínajú pôvodný problém, a to tak dlho, dokiaľ si nevypestujete nové návyky. Nové a zdravé návyky musia byť dosť silné na to, aby ste dokázali bez problémov povedať nie v prípade, že ste týmto látkam znovu vy­stavení. So zmenou správania a postoja k životu vám môže pomôcť aj skúsený psychológ.

Základnou charakteristikou obete návyku je, že drogu potrebuje na normálne fungovanie svojho tela a že túto látku potrebuje prijímať stále vo vyšších dávkach a čoraz častejšie. Ak ju ne­môže mat’ cíti sa zle – je od tejto látky závislý. Ak sa chcete vyrovnať s problémom drogy, pr­vým krokom je priznať si, že ste si túto závislosť vyvinuli. Treba mať veľmi silnú vôľu a spo­jiť ju s prianím, aby ste vyriešili túto ťažkú úlohu. Jestvuje mnoho podporných programov, ako aj poradne, kam sa môžete obrátiť so žiadosťou o pomoc. Často sa stáva, že sa k tomu­to rozhodnutiu odhodláte počas choroby alebo v okamihu prežívanej krízy. To ale zvyčajne nie je ozajstná túžba byť zdravý. V podstate je však jedno na čom je založené naše prianie žiť bez drogy. Dôležité je vydať sa na správnu cestu a neodbočiť z nej.

Dobre vyvážená strava, doplnky výživy a psychická podpora blízkych sú nevyhnutné na dodržiavanie tohto programu. Náročnosť a dĺžku odvykania uľahčuje aj čistiaca diéta alebo pôst, ktorý pomáha očistiť telo od zvyškov chemických látok. Videl som už veľa ľudí, ktorí dramaticky zmenili životný štýl po jednom týždni čistenia tela niektorým z týchto spôso­bov. Celkom nové myslenie im pomohlo ujasniť si životný cieľ a sústrediť naň všetku svoju silu.

Detoxikačná diéta, ktorá sa skladá najmä zo zeleniny varenej na pare, z trocha ovocia a celých zŕn, je najvhodnejšia. Uľahčuje odvykaciu kúru a pomáha telu dostatkom dôleži­tých živín, znižuje kyslosť v tele a zvyšuje jeho alkalitu, čo podporuje jeho prirodzenú detoxikáciu. Kyslý stav tela, ktorý vzniká v dôsledku konzumácie mäsa, mliečnych výrobkov, rafinovaného cukru a múky, zhoršuje príznaky odvykania. Aj obyčajná diéta s ovocím a ze­leninou, šťavami a polievkami, ako aj voda, prospievajú, lebo majú na kyslosť v tele mierne neutralizačný vplyv.

Neodporúčame vám začať s odvykacou kúrou alebo detoxikáciou od drog počas choroby alebo pred či po chirurgickom zákroku, hoci výnimočne môže byť vhodné aj toto obdobie. Celkom určite by mali podstúpiť detoxikáciu od drog, alkoholu, nikotínu a kofeínu najmä tehotné ženy alebo najlepšie ešte pred tehotenstvom. V niektorých prípadoch trvá odvyka­nie od návykových a škodlivých látok krátky čas, ale vždy musíte byť veľmi opatrné. Stabilita a dobrý vývoj plodu sú životne dôležité, preto by tehotné ženy mali detoxikovať a odvykať si od návykových látok pod dohľadom skúseného lekára.

Na odvykanie a detoxikáciu je nevyhnutná aj vhodná podpora výživovými doplnkami, ktoré pomáhajú pri vylučovaní nežiaducich látok z tela. Veľmi účinný je vitamín C a iné antioxidanty – vitamíny A a E, zinok a selén, L-cysteín a dalšie aminokyseliny – sú zvlášť dôležité vrátane niektorých základných vitamínov a minerálov. Glutatión sa v tele vytvára z L-cysteínu, pôsobí ako detoxikačný enzým a pomáha znížiť hladinu toxínov, ktoré sa v te­le nahromadili v dôsledku užívania väčšiny liekov, drog a chemických látok.

Rovnako dôležité na detoxikáciu sú aj vitamíny B, minerály a daľšie aminokyseliny. Sú účinnejšie, ked sa kombinujú s vhodnou potravinovou diétou alebo pôstom. Alkalická strava s množstvom zeleniny a ovocia je ich najvhodnejším zdrojom pre vysoký príjem dôležitých živín. Ak sa rozhodnete pre tekutejšiu diétu, odporúčam vám znížiť príjem do­plnkov výživy, pričom treba užívať najmä vitamín C, niektoré minerály a antioxidanty spo­lu s liečivými bylinkami, alginátmi a chlorofylom.

Aj terapia liečivými bylinkami velmi pomáha. Najúčinnejšia bylinka je pravdepodob­ne koreň voduľky kanadskej, lebo podporuje činnosť pečene, ktorá sa zúčastňuje na detoxikácii a svojimi alkaloidmi zároveň napomáha odstraňovať toxíny. Zvyčajne odporú­čam užívať jednu veľkú alebo dve malé kapsuly tri razy denne pred jedlom počas jedného alebo dvoch týždňov. Pestrec mariánsky (Silybum marianum) tiež chráni pečeň pred toxínmi a podporuje procesy detoxikácie. Ďalšie liečivé bylinky, ktoré pomáhajú pri detoxikácii od liekov a drog, sú tie, ktoré majú preháňavé alebo močopudné účinky, alebo tie, ktoré čistia krv a lymfu. Koreň valeriány lekárskej a iné bylinky s upokojujú­cimi účinkami pomáhajú znižovať abstinenčné príznaky, ako úzkosť alebo nespavosť. Chlorofyl, v tabletkách alebo tekutý, má mierne čistiace účinky a spôsobuje omladzova­nie organizmu.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *