Detská obrna – príznaky

Detská obrna (políomyelitída) je vírusovým in­fekčným ochorením miechy a nervov. Jeho prí­znaky sú horúčka, bolesti v hrdle, bolesti hla­vy a stuhnutá šija. Vo viacerých prípadoch obr­na neprejde až do štádia ochrnutia a nastane úplné vyzdravenie bez akéhokoľvek podozrenia na jej prítomnosť. Ak však ochorenie bude po­kračovať, najčastejšie nastane paralýza dolných končatín, ktorá sťažuje, alebo dokonca znemož­ňuje chôdzu. Detská obrna sa prenáša stolicou nakazeného a môže rýchlo dosiahnuť epidemic­ké rozmery. V súčasnosti možno tomuto ocho­reniu úplne zabrániť očkovacou kúrou zahrňujú­cou tri dávky vakcíny prijímanej ústami.

Je to vážne?

Detská obrna je vždy závažným ochorením. Ak sa zavčasu nestanoví jej diagnóza a nezastaví napredovanie, môže úplne ochrnúť.

Možné príznaky

  • Vysoká teplota stúpajúca až po 39 °C.
  • Bolesti v hrdle.
  • Bolesti hlavy.
  • Bolesti a stuhnutosť šije.
  • Slabosť.
  • Paralýza svalstva, zvyčajne dolných kon­čatín alebo hrudníka (spôsobuje dýchavicu).

Čo by sme mali urobiť najprv?

Ak sa dozviete o nejakom prípade detskej obr­ny vo vašom okolí, veľmi pozorne sledujte, či sa u dieťaťa nezačínajú prejavovať príznaky chrípky sprevádzané stuhnutím a bolestivos­ťou šije a horúčkou.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Ak sa u dieťaťa prejavujú chrípkové symptómy spolu s ťažkosťami pri pohybovaní končatina­mi a prípadne aj s dýchavičnosťou, okamžite vyhľadajte jeho lekára – a to aj vtedy, ak bolo proti obrne očkované.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

Pri podozrení na detskú obrnu lekár pošle dieťa do nemocnice, kde sa táto diagnóza po­tvrdí alebo vylúči. Jedinou liečbou je absolútny pokoj a odpočinok na posteli, pretože antibioti­ká nemajú na vírusové ochorenie nijaký úči­nok. Ak zvládnete špeciálne ošetrovanie, kto­ré si obrna vyžaduje, dieťa vám môžu zveriť do domáceho ošetrenia.

  • V prípade domáceho ošetrovania vám ošetrujúci lekár dieťaťa spolu s fyzioterapeu- tom odporučia pre malého pacienta vhodnú diétu a telesné cviky.

Ako môžeme pomôcť sami?

  • Dieťa dajte zaočkovať v prvom roku života. Hoci v súčasnosti už detská obrna nie je takou hrozbou ako kedysi, neexistuje nijaký dôvod pre prehnanú spokojnosť.
Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *